zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Otevřený dopis ministrovi

22.02.2005
Příroda
Otevřený dopis ministrovi

Vážení přátelé,
v předchozích dnech odvolal ředitel Správy ochrany přírody PhDr. Petr Dolejský čtyři vedoucí Správ CHKO (Ing. Ivo Machar - CHKO Litovelské Pomoraví, RNDr. Jan Piňos, CHKO Broumovsko, Mgr. Michael Pondělíček - CHKO Český kras, Mgr. Pavel Vaněk - CHKO Žďárské vrchy). Jako regionální sdružení působící v Českém krasu neumíme dostatečně posoudit důvody pro odvolání jiných vedoucích správ, ale nesouhlasíme s odvoláním Mgr. Michaela Pondělíčka.
Z tohoto důvodu jsme v pátek odeslali ministru životního prostředí, RNDr. Liboru Ambrozkovi otevřený dopis, jehož text Vám tímto dáváme k využití pro Vaše zpravodajství. Dle našich informací s odvoláním pana Pondělíčka již vyjadřili nesouhlas Agentura Koniklec, o.s., Sdružení pro rozvoj Českého krasu, kolektiv pracovníků Správy CHKO Český kras a někteří starostové regionu Českého krasu.
   
David Mareš
místopředseda sdružení Mallorn
( http://mallorn.cz/ )
 
ministr životního prostředí
vážený pan
RNDr. Libor Ambrozek
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10  Praha 10
 
č.j.:  OP - 0190 / 05     zn.:  DO
V Praze dne 18.2.2005
 
Věc:  Odvolání vedoucího Správy CHKO Český kras, pana Mgr. Michaela Pondělíčka.
 
Vážený pane ministře,

ve středu 16.2.2005 odvolal ředitel Správy ochrany přírody, PhDr. Petr Dolejský, z funkce vedoucího Správy CHKO Český kras, pana Mgr. Michaela Pondělíčka.
Vyjadřujeme znepokojení nad tímto postupem pana ředitele P. Dolejského, obzvláště v souvislostech, o kterých jsme se dozvěděli. Toto odvolání nebylo oficiálně nijak konkrétně odůvodněno. V neoficiální verzi údajně mělo jít o interní hodnocení pana ředitele, dále o vysoký počet odvolání a stížností na Správu CHKO Český kras a nakonec i propojení našeho sdružení se Správou CHKO Český kras.
K soukromému hodnocení pana ředitele a kvalitě práce pana Pondělíčka i Správy CHKO se nám nepřísluší vyjadřovat, až na skutečnost, že kritéria tohoto hodnocení údajně nebyla nikomu objasněna a zná je jen pan ředitel sám, což považujeme za podivné.
Co se týká vyššího počtu odvolání a stížností na CHKO Český kras oproti jiným správám CHKO, dovolujeme si upozornit, že Správa CHKO Český kras sousedí s pražskou aglomerací a je podrobena nejsilnějšímu tlaku na výstavbu. Dle dostupných informací připadá až 60% zahajovaných stavebních řízení v chráněných krajinných oblastech na celém území republiky na Správu CHKO Český kras. Počet odvolání a stížností na tuto CHKO v takovémto kontextu se nám jeví naopak jako velmi nízký a svědčící o schopnostech vedoucího a pracovníků této CHKO efektivně a kvalitně vyjednávat se stavebníky a nalézat přijatelné kompromisy, zvláště za situace, kdy je personální obsazení této správy dlouhodobě na hranici naprostého minima a pracovníci jsou přetíženi. Podle informace zveřejněné na internetu ( http://chko.wz.cz/ ) po loňské novele zákona č. 114/1992 Sb., kdy byla výrazně rozšířena správní působnost CHKO, posílil pan ředitel Petr Dolejský aparát ředitelství (které však nevykonává žádnou správní činnost a práce mu novelizací nepřibyla) z původních 29 na 61, tj. o 32 systemizovaných míst, zatímco počet pracovníků Správy CHKO Český kras zvýšil z 9 na 10, pouze o jedno pracovní místo. Personální politika pana ředitele Dolejského se nám v tomto směru jeví jako podivná a směřující k byrokratizaci, nikoli ke zvýšení efektivity práce.

K propojení Správy CHKO Český kras s naším sdružením bychom uvedli, že na území CHKO Český kras pracuje aktivně pět sdružení. Každé toto sdružení má na Správě CHKO Český kras nejméně jednoho člena jako pracovníka této CHKO. Dvě sdružení se zabývají managementovými pracemi, dvě sdružení rozvojovými a odbornými programy, naše sdružení má těžiště práce v účasti na správních řízeních. Je proto logické, že se jeví nejkonfliktněji. Od počátku je nám tento problém zřejmý, a proto máme velmi striktně oddělenou působnost zástupců sdružení. Pan Jan Kutý, který pracuje jako ekonom Správy CHKO (a tedy ani nerozhoduje v žádném řízení této CHKO), má vymezenou působnost pro Prahu 3, jeho bratr – pan Jiří Kutý pro zbytek Prahy a kácení dřevin, a na území CHKO, mimo kácení dřevin, je kompetentní k účasti v řízeních pan David Mareš a pan Bc. Petr Bittner. Jsme přesvědčeni, že tento způsob řešení vztahů a působností je nejen zákonný, ale i naprosto korektní. Naopak bychom poznamenali, že pracovní působnost pana Jana Kutého na Správě CHKO Český kras je pro nás v tomto směru do určité míry nepříjemnou zátěží, neboť v řadě případů řízení na území CHKO bychom se jinak vyjadřovali mnohem radikálněji a důrazněji. Údajnou argumentaci pana ředitele P.Dolejského v tomto směru proto odmítáme, neboť by byla na stejné úrovni jako proslýchající se podezření na protěžování ČSOP ve vedení Správy ochrany přírody ze strany pana ředitele a jeho náměstka jako významných činovníků tohoto sdružení.
 
Z uvedených hledisek se nám jeví i neoficiální důvody k odvolání pana Mgr. Pondělíčka jako nerelevantní a účelové. Dle našeho názoru se panu Pondělíčkovi na Správě CHKO Český kras podařil velmi významný posun zejména ve směru hledání efektivních a všestranně přínosných kompromisů s obcemi i podnikateli, podařilo se mu konsolidovat a zefektivnit práci a výkonnost pracovníků CHKO, připravit a začít uvádět v život širší rozvojový program celého regionu v rámci Agendy 21 a v souběhu s tímto zároveň zabránit řadě velmi nebezpečných stavebních a průmyslových záměrů ohrožujících životní prostředí a přírodu v CHKO. Za tuto neobyčejnou práci a veliké osobní nasazení by si pan Mgr. Pondělíček zasloužil nejvyšší uznání, nikoli naopak odvolání z funkce.
Odvolání pana Pondělíčka z funkce vedoucího Správy CHKO Český kras může znamenat významnou destabilizaci tohoto orgánu, včetně odchodu řady pracovníků. Mnoholeté úsilí a vynaložená práce tak může přijít vniveč.

Žádáme Vás proto, pane ministře, abyste přezkoumal a s panem ředitelem P.Dolejským přehodnotil důvody, které vedly k odvolání pana Pondělíčka a uvedené rozhodnutí změnil.

Tento dopis považujte, pane ministře, prosím za otevřený, neboť jej využijeme i v rámci prezentace sdělovacím prostředkům.

S pozdravem

David Mareš
místopředseda sdružení

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí