zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jaké jsou problémy Plzeňského venkova?

15.06.2005
Zemědělství
Jaké jsou problémy Plzeňského venkova?

Tuto i další otázky se snažily zodpovědět účastníci konference k vyhodnocení Programu obnovy venkova v Plzeňském kraji, která proběhla 8.-9.6. v Nečtinech.

Konference byla pořádána v rámci projektu "Program obnovy venkova jako klíč k česko-německé spolupráci", který realizuje Spolek pro obnovu venkova PK ve spolupráci s Plzeňským krajem za finanční podpory EU z programu Interreg IIIA (ČR – Bavorsko).

Během konference proběhla diskuse k výstupům z dotazníkového šetření k vyhodnocení Programu obnovy venkova (POV), které bylo realizováno v obcích Plzeňského kraje v dubnu a květnu tohoto roku. V rámci tohoto šetření se zástupci samosprávy vyjadřovali nejenom k dopadům POV pro obce Plzeňského kraje ale i k problémům a překážkám rozvoje venkovského prostoru.

Pro většinu respondentů je POV jedním z hlavních zdrojů financí pro rozvoj obce (41% respondentů). Z dotazníkového šetření dále vyplynulo, že si respondenti přejí zachovat dotační tituly POV v jejich stávající podobě (86%). Většina respondentů také vítá převedení POV z kompetence Ministerstva pro místní rozvoj na úroveň Kraje (85%).

Účastníci konference v diskusi k těmto výsledkům potvrdili požadavek na zachování POV v jeho současné podobě a vyzdvihli nutnost i nadále vycházet z cílů POV

 deklarovaných při vzniku programu v roce 1991.

Část dotazníkového šetření byla věnována definování největších problémů obcí Plzeňského kraje. Největší problém obcí vidí většina starostů v nedostatku finančních prostředků (47%). Dále pak zástupcům samosprávy vadí vysoká administrativní zátěž kladena na starosty malých obcí (14%), nezájem občanů o dění v obci (12%), málo pracovních příležitostí (6%) a odliv lidí (zejména v produktivním věku) z obcí (5%).

Dalším cílem konference bylo prezentovat zkušenosti s POV v Česku a z jeho obdobou v Německu. Zkušenosti z německým POV prezentovali zástupci samosprávy z obcí Speinshart (okres Neustadt), Neualbenreuth (okres Tirschenreuth), Weiding (okres Cham), Waldmünchen (okres Cham) a pan Willibald Percl z ředitelství pro zemědělský a venkovský rozvoj se sídlem v Regensburgu. Zkušenosti z české strany pak prezentovali starostové obcí Nečtiny, Klenčí pod Čerchovem, Olbramova a Plánice.

Výstupem z této konference budou česko – německé internetové stránky, které umožní pokračování v započaté výměně zkušeností a nalézání podobností problematiky rozvoje venkova na české i německé straně. Tím bude možné na úrovni venkovských obyvatel podpořit proces sbližování sousedních národů Čechů a Němců.

Zpracované výsledky z dotazníkového šetření a výstupy z konference jsou k dispozici na sekretariátu Spolku pro obnovu venkova PK na e-mailové adrese tomas.svoboda@cpkp.cz. Více informací můžete také získat na telefonním čísle 377 329 725 nebo mobilním čísle 777 793 725.

Tomáš Svoboda

sekretariát Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje

koordinátor projektu "POV jako klíč k česko-bavorské spolupráci"

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí