zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

MŽP uznalo námitky občanských sdružení a zrušilo povolení pro „Provoz EPITETRA“ Spolchemie

03.11.2005
Chemické látky
IPPC
MŽP uznalo námitky občanských sdružení a zrušilo povolení pro „Provoz EPITETRA“ Spolchemie

ÚSTÍ NAD LABEM - Ministerstvo životního prostředí zrušilo integrované povolení pro „Provoz EPITETRA“, které ústecké Spolchemii v květnu vydal Krajský úřad Ústeckého kraje. Proti tomuto vydanému integrovanému povolení se totiž odvolala sdružení Arnika a Občanská liga Ústí nad Labem (1) k Ministerstvu životního prostředí (MŽP). To na základě přezkoumání veškerých dokumentů uznalo většinu předložených námitek obou sdružení za důvodné. Na základě svého šetření navíc MŽP zjistilo další nedostatky vydaného integrovaného povolení.

Jednou z hlavních námitek Arniky bylo, že Krajský úřad vydal integrované povolení, aniž by stanovil emisní limity pro některé z nebezpečných perzistentních organických látek (POPs) (2) (hexachlorbenzen a polychlorované bifenyly - PCB) pro zařízení, která mohou být jejich zdrojem. Rovněž nebyl nijak řešen monitoring těchto nebezpečných látek na jednotlivých zařízeních. Přitom provoz EPITETRA je zvlášť velkým zdrojem znečišťování ovzduší a zdrojem úniků POPs. „Jsme rádi, že se s námi odvolací orgán shodl na názoru, že Krajský úřad se měl problematikou emisních limitů a monitoringem nebezpečných POPs lépe a zodpovědněji vypořádat,“ okomentovala situaci Mgr. Hana Kuncová ze sdružení Arnika.

Ministerstvo životního prostředí rovněž shledalo jako nedostačující vysvětlení týkající se kompresoru propylenu. Toto zařízení se svými parametry výrazně odlišuje od parametrů nejlepší dostupné techniky a představuje velký zdroj znečištění ovzduší. Spolchemie tuto nesrovnalost odůvodnila stářím zařízení a nedostatkem finančních prostředků na nákup nového. Integrované povolení bylo vydáno s tím, že tato problematika bude řešena později.  Krajský úřad měl buďto stanovit přísnější podmínky provozu nebo provoz tohoto zařízení vůbec nepovolit.

Přílohy:

(1) - Občanská liga Ústí nad Labem - nezávislé občanské sdružení

(2) - POPs - perzistentní organické látky. Jsou to toxické látky, které dlouho přetrvávají v životním prostředí a jsou bioakumulativní tj. hromadí se v živých organismech a to především v jejich tukových tkáních. Způsobují poruchy hormonálního a reprodukčního systému, část z nich jsou karcinogeny, jiné poškozují plod nenarozeného dítěte. Mezi tyto látky patří např.: DDT, lindan, polychlorované bifenyly (PCBs), hexachlorbenzen a další. POPs patří díky svým vlastnostem mezi nejnebezpečnější sloučeniny, jaké kdy člověk stvořil. Hexachlorbenzen (HCB) se vyráběl dříve jako pesticid anebo pro technické využití, či vznikal jako vedlejší nechtěný produkt. Dodnes vzniká jako meziprodukt ve Spolchemii v Ústí nad Labem (výroba epichlorhydrinu). Podobně jako dioxiny anebo PCBs vzniká také jako nezamýšlený vedlejší produkt například při spalování chlorovaných látek. Svými účinky na lidské zdraví je srovnatelný s PCBs a dioxiny - působí negativně na imunitní a hormonální systém člověka. Spolchemie na počátku 90.let prezentovala hexachlorbenzen jako těžce rozpustnou, téměř neškodnou látku.

Tisková zpráva sdružení Arnika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí