zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EP schválil návrh směrnice o ekologičtějších bateriích a akumulátorech

16.12.2005
Obecné
Odpady
Chemické látky
EP schválil návrh směrnice o ekologičtějších bateriích a akumulátorech
Europoslanci podpořili nedávný kompromis s členskými státy, jímž se mj. zakazují baterie obsahující více než 0,0005 % rtuti a 0,002 % kadmia.
Návrh zpravodaje Johannese BLOKLANDA (IND/DEM, NL) zakázat i přenosné baterie a akumulátory, které obsahují víc než 0,004 % hmotnostního olova, naopak nutnou kvalifikovanou většinu v plénu EP nezískal.

Hlavním cílem směrnice je snížit na minimum nepříznivý dopad baterií a akumulátorů a odpadních baterií a akumulátorů na životní prostředí, a tím přispět k ochraně, uchování a zlepšení kvality životního prostředí. Právním základem je proto čl. 175 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii.
 
Podle členských států EU je rovněž vhodné přijmout na základě čl. 95 odst. 1 Smlouvy opatření na evropské úrovni s cílem harmonizovat požadavky ohledně obsahu těžkých kovů a označování baterií a akumulátorů a zajistit tak hladké fungování vnitřního trhu a zamezit narušování hospodářské soutěže.
 
Dalším cílem směrnice má být podle Parlamentu maximální recyklace všech odpadních baterií a akumulátorů, jejichž používání není zakázáno. Zatímco podle Rady EU budou členské státy "usilovat o co největší sběr", mají podle Parlamentu přijmout "nezbytná opatření k dosažení co největšího odděleného sběru odpadních baterií a akumulátorů, přičemž zohlední dopad dopravy na životní prostředí".
 
Poslanci v plénu nicméně nepřitvrdili sběrné cíle, na nichž se dohodly členské státy: 25 % přenosných baterií do 6 let, 45 % do 10 let. (Výbor EP pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin navrhoval 40 % resp. 60 %.) Pojem "přenosné baterie" se má podle Parlamentu vztahovat na baterie nebo akumulátory do 1 kg.
 
Za pokrytí nákladů při sběru, zpracování, recyklaci a odstranění odpadních baterií a akumulátorů uvedených na trh před vstupem nařízení v platnost (tzv. historický odpad) "způsobem, který nebude zatěžovat životní prostředí", mají být zodpovědní výrobci.
 
Použité přenosné baterie či akumulátory mají distributoři přebírat zdarma a informovat o tom spotřebitele už při prodeji. Členské státy mají navíc zajistit, aby byly všechny baterie, akumulátory a napájecí sady viditelně, čitelně a nesmazatelně opatřeny údaji o své kapacitě.
 
Recyklační účinnost má podle Parlamentu i Rady EU dosáhnout:

  • 65 % průměrné hmotnosti olověných baterií a akumulátorů a uzavřené smyčky pro veškerý obsah olova
  • 75 % průměrné hmotnosti niklkadmiových baterií a akumulátorů a uzavřené smyčky pro veškerý obsah kadmia
  • 55 % průměrné hmotnosti ostatních použitých baterií a akumulátorů (zde Komise navrhovala 50 %).

Pokud Rada EU přistoupí na nové pozměňovací návrhy Parlamentu, vstoupí nová směrnice v platnost zveřejněním v Úředním věstníku EU. Členské státy by pak měly dva roky na to, aby směrnici převedly do národní legislativy.

Zdroj: http://www.finance.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí