zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na kurz MANAŽER SYSTÉMU EMS

16.01.2006
EMS
Pozvánka na kurz MANAŽER SYSTÉMU EMS
Kurz je zaměřen na základní odbornou přípravu pracovníků, kteří budou ve svých organizacích řídit zavádění a/nebo provoz některého z environmentálních systémů řízení

Vážení přátelé,

všechny podniky, které se rozhodly použít pro své řízení zavedení sytému řízení kvality nebo environmentálního manažerského systému (EMS či EMAS), tím získávají významnou konkurenční výhodu.
Zavedený systém EMS přináší podniku řadu výhod.
Především zlepšuje stávající systémy řízení a umožňuje identifikovat a snižovat zbytečné náklady související s působením podniku na životní prostředí (poplatky za znečištění, sankce, náklady na odpadové a obalové hospodářství atd.). Dále umožňuje lépe specifikovat vaše požadavky na dodavatele i odběratele s ohledem na jejich chování k životnímu prostředí.
Správně zavedený systém EMS bude v praxi zaručovat to, že se řídící systém podniku chová tak, jak se od něho očekává, a pomůže určit kde má podnik ve svém vztahu k životnímu prostředí nedostatky a rezervy. Součástí hodnocení podniku, kterou systém EMS poskytuje, je i environmentální profil podniku a jeho časový vývoj.
Výsledkem, který může završit proces zavádění EMS v podniku je certifikace tohoto systému a získání příslušného certifikátu. Tento proces může být u malých a středních podniků i předmětem státní podpory (finanční dotace).
Většinu prací na zavádění systému EMS mohou vykonat vlastní pracovníci  podniku, pokud budou vybaveni potřebnými znalostmi o metodice a pracovních postupech užívaných v procesu zavádění i řízení systémů EMS např. formou odborných výcviků.
Nabízený kurz je koncipován právě jako základní odborný výcvik Vašich zaměstnanců pověřených přípravou, zaváděním či řízením environmentálního systému řízení ve Vašem podniku.
Kurz se bude zabývat i dopady nově přijaté revize normy ISO 14 001:2004 na systémy EMS již zavedené v podnicích a jejich certifikaci.
Na kurzu bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků.

Písemné podkladové materiály k problematice systémů EMS obdrží účastníci při prezenci.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
lektoři kurzu:
Ing. Josef Marek, ředitel Pražského ekologického centra,
Mgr.  Pavel Činčera, zástupce ředitele CEA Děčín

PROGRAM KURZU

25.  - 27. ledna  2006 (středa - pátek)  – Praha

09.45 - 10.00 Registrace účastníků (začátek posunut pouze 1. den)
09.00 - 12.30   Přednášky a cvičení
13.30 - 17.00   Přednášky (poslední den do 15.00).

Kurz je zaměřen na základní odbornou přípravu pracovníků, kteří budou ve svých organizacích řídit zavádění a/nebo provoz některého z environmentálních systémů řízení (např. EMS dle ISO 14 001 či EMAS).  Kurz jim poskytne ucelený přehled v problematice systémů řízení vztahu k životnímu prostředí s ohledem na stávající systémy řízení v podniku (např. kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví, havarijní připravenosti atd.).

Obsah kurzu:

· Základní požadavky na systém EMS či EMAS (revidovaná norma  ISO 14 001:2004 a nařízení ES č. 761/2001) a metodika zavádění systémů EMS/EMAS v podniku,
· environmentální politika podniku, plánování a hodnocení, environmentální profil podniku,
· příprava a plánování – zpracování úvodního environmentálního přezkoumání, registru environmentálních aspektů a vlivů, metodika hodnocení významnosti environmentálních aspektů a vlivů,
· registr právních a dalších požadavků, základní legislativa životního prostředí a povinnosti podniků z ní vyplývající v oblastech, vyžadovaných normou ISO 14 001,
· stanovování environmentálních cílů, cílových hodnot a programů k jejich dosažení,
· zavádění – odpovědnosti, komunikace, řízení, dokumentace, vazby na systémy řízení jakosti, požadavky certifikace,
· zásady provádění interních auditů EMS (ISO 19011), kvalifikační požadavky na auditory.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašlete obratem na adresu PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6, tak aby došla  nejpozději do 21. ledna 2006.

Cena kurzu:
Vložné za 1 osobu: ....... 5.650,- Kč Cena je stanovena jako smluvní.

Místo konání:
Prostory firmy  ROYS s.r.o.,  Praha 6, Lužná 2a, 1. patro.
Doprava: metro trasa A, stanice Dejvická, a dále tramvaj 26 nebo 20 do stanice nádraží Veleslavín a pak cca 10 minut pěšky (severně, pod výškovou budovu Shiran Tower).
Ubytování a stravování s výjimkou občerstvení není zajišťováno. Na základě požadavku účastníka je možné zajistit rezervaci  hotelového ubytování.

Pořadatel:
Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6, tel. a fax: 220 105 215, mobil 737 738 433,
e-mail: marek-proeko@volny.cz.
Mediální partner propagace: www.enviweb.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí