zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

REACH zajistí přísnější kontrolu nebezpečných jedů

26.01.2006
Chemické látky
REACH zajistí přísnější kontrolu nebezpečných jedů

PRAHA - V uplynulých dvou týdnech zažila Česká republika jednu z největších ekologických havárií posledních desetiletí. Z chemické továrny LZ Draslovka Kolín unikly toxické kyanidy a otrávily přes sedmdesát kilometrů naší největší řeky Labe. Podle sdružení Arnika je otrava Labe pouze špičkou ledovce, která obzvláště krutým způsobem poukázala na obecný problém, kterým je nedostatečné zajištění továren proti únikům toxických látek a obecně podceňování nebezpečnosti používaných látek. Nebezpečné látky by měla pomoci dostat po kontrolu nová evropská legislativa známá pod zkratkou REACH (1)

“Jedním z důležitých cílů REACHe je nahradit všechny nebezpečné chemikálie ve výrobcích a výrobních procesech těmi, za které existují bezpečné alternativy. To bude znamenat, že i do ovzduší, do vody a do půdy nebude unikat tolik škodlivin jako dnes. Zmírní se tím také důsledky podobných havárií, k jaké došlo nedávno na Labi. Zda se to podaří, záleží hlavně na poslancích Evropského parlamentu,” řekla na dnešní tiskové konferenci Arniky bývalá poslankyně Evropského parlamentu Inger Schörling (2), která na žádost Arniky přicestovala včera do Prahy.

Inger Schörling přijela do České republiky představit svoji novou knihu “REACH - Co se stalo a proč?”. “Tato publikace je patrně nejsrozumitelnějším dílem pojednávajícím o REACHi a přináší zajímavé informace také ze zákulisních bojů mezi lobbyisty velkých průmyslových koncernů a zastánci přísnější kontroly chemických látek na evropském trhu. Věříme, že se tato kniha stane nepostradatelným pomocníkem nejen novinářů, kteří o REACHi píší, ale především politiků, kteří budou o podobě této legislativy v Bruselu rozhodovat. Všichni čeští poslanci EP ji od nás dostanou jako dárek,” uvedl tiskový mluvčí Arniky Marek Jehlička.

Přijetí REACHe v co nepřísnější podobě považují za zásadní krok Evropy také rybáři, kteří na labskou havárii doplatili nejvíce. “Šedesát kilometrů řeky Jihlavy v roce 1964 otrávilo "pouhých" 150 kilogramů kyanidů. Ani v případě Labe jich možná nebylo o mnoho více. Každopádně se ukazuje, jak je vodní prostředí citlivé na chemické látky. A proto právě rybáři přivítají čistší řeky a méně nebezpečných chemikálií. Z tohoto pohledu je kniha o REACHi zajímavá také pro nás a požadujeme, aby nová legislativa nastavila skutečně přísná pravidla, aby se podobné havárie v budoucnu neopakovaly,” sdělil dnes novinářům Václav Ehrlich, šéfredaktor časopisu pro rybáře Sportovní rybolov.

Podle předsedy Arniky RNDr. Jindřicha Petrlíka dnes není možné potvrdit, zda právě kyanidy z Draslovky Kolín budou po přijetí REACHe nahrazeny bezpečnější alternativou. “Nejdůležitější je, aby byl princip náhrady toxických látek v Evropském parlamentu vůbec přijat. Lobbyisté průmyslových podniků vyvíjejí silný tlak, aby tomu tak nebylo. Teprve pak bude možné řešit, které konkrétní toxické látky se nahradí a které nahradit nelze,” vysvětlil Petrlík.

Ten upozornil rovněž na fakt, že přísnější kontrola a náhrada toxických látek se netýká jen rybářů a ekologických havárií. “ Jak píše v předmluvě ke knize o REACHi, Joe DiGangi, v dnešní době jsou chemické látky takřka všudypřítomné. Setkáváme se s nimi když chováme miminka, odpočíváme na gauči, sledujeme televizi nebo když třeba jíme skvělý oběd. Nedávné testy odhalily přítomnost nebezpečných chemikálií v mateřském mléce českých žen, ve vejcích volně chovaných slepic, v krvi ministra životního prostředí Libora Ambrozka či ve vánočních kaprech. REACH je tedy nenahraditelným preventivním opatřením, které má význam pro každého z nás,” dodal Petrlík.

Petici Arniky “Budoucnost bez jedů II”, požadující aby "připravovaná nová chemická politika Evropské unie - REACH měla takovou podobu, která zaručí ochranu zdraví lidí a životního prostředí před nežádoucími efekty chemických látek" dodnes podpořilo svým podpisem téměř 14 tisíc lidí, včetně předních českých vědců profesora Vladimíra Bencka a docenta Kamila Ševely, starostů měst Děčína (Vladislava Rašky, ODS) a Kralup nad Vltavou (Pavla Rynta, KAN), hudeníka Petra Váši a řady dalších. Polovina českých europoslanců tento požadavek zatím při prvním hlasování o REACHi v Evropském parlamentu ignorovala.

Poznámky:

(1)   REACH: Zkratka slov Registrace, Evaluace, Autorizace Chemikálií.

Tento návrh si klade za cíl zavést nový systém regulace pohybu chemikálií. Jeho podstatou je:

  1. Registrace zhruba 30 000 chemických látek, které se v současnosti objevují na evropské trhu v množství více než 1 tuna.
  2. Evaluace (zhodnocení) použití těchto chemikálií a dalších látek, u kterých existuje vážné podezření, že mohou mít škodlivé účinky na lidské zdraví.
  3. Autorizace (osvědčení) látek, označených za vysoce rizikové. V praxi by to znamenalo, že u těchto rizikových chemikálií by podniky musely žádat o autorizaci k povolení jejich užití při výrobě produktů.

Návrh legislativní úpravy REACH vychází z principu předběžné opatrnosti. V souvislosti s chemickými látkami to znamená, že předtím, než bude možné chemickou látku bez omezení vyrábět a používat, je nezbytné mít dostatečné informace o její bezpečnosti. REACH má nahradit současný systém, kdy dochází k používání desítek tisíc látek, o kterých existuje jen minimum informací.

Současná podoba návrhu prošla prvním čtením v Evropském parlamentu a projednáváním v Radě ministrů pro konkurenceschopnost. Na léto 2006 je naplánované druhé čtení v EP, kde se budou poslanci vyjadřovat ke změnám navrženým Radou. Největší diskuse se pravděpodobně bude týkat principu substituce, tedy náhrady látek vzbuzujících mimořádné obavy, pokud existuje dostupná alternativa. Zatímco EP tento požadavek v prvním čtení  prosadil, Rada ho při svém projednávání zamítla. Pokud parlament ve druhém čtení přijme všechny změny provedené Radou, zákon bude schválen. V opačném případě bude REACH projednáván ve výboru složeném ze zástupců EP a Rady (tzv. smírčí soud). Návrh vzešlý z tohoto jednání je pak v EP projednáván ve třetím čtení, kdy buď dojde k jeho potvrzení, nebo konečnému zamítnutí. 

(2)   Inger Schorling:

Byla členkou EP od roku 1995 do roku 2004

Spoluzaložila švédskou Stranu zelených a byla první vedoucí Zelených ve švédském parlamentu v letech 1988-1991.

Byla také viceprezidentkou Zelených v EP v letech 1997-1999.

V roce 2001 se stala zpravodajkou pro Bílou knihu – Strategii pro budoucí chemickou politiku v EP. Od té doby se problematikou REACHe velmi intenzivně zabývala a své poznatky a zkušenosti shrnula do knihy“REACH - Co se stalo a proč?”. Tato publikace je patrně nejsrozumitelnějším dílem pojednávajícím o REACHi a přináší zajímavé informace také ze zákulisních bojů mezi lobbyisty velkých průmyslových koncernů a zastánci přísnější kontroly chemických látek na evropském trhu.

Zdroj: Arnika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí