zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zelený týden 2006 - Komise opět vyhlásila soutěž pro školní děti

02.02.2006
Příroda
Zelený týden 2006 - Komise opět vyhlásila soutěž pro školní děti

Evropská komise zve školní děti z členských a kandidátských států EU ve věku mezi 5 a 16 lety k účasti v soutěži škol v rámci pravidelné akce Zelený týden. Tématem letošního ročníku soutěže je problematika biologické rozmanitosti (biodiverzity) [1].

Mladší školní děti mohou soutěžit v kresbách a malbách, starší děti mají zasílat krátká digitální videa na stejné téma. Výsledky soutěže budou prezentovány při Zeleném týdnu  mezi 30. květnem a 2. červnem 2005 v Bruselu.

Tři nejlepší účastníci v každé kategorii obdrží pozvání do Bruselu. Soutěž je otevřena všem školám z členských, kandidátských států EU a z členských států EFTA [2]. S vyhodnocením soutěže bude Evropské komisi pomáhat porota složená z odborných učitelů z celé Evropy, kteří se věnují problematice životního prostředí.

Soutěží se ve dvou kategoriích: děti ve věku 5 – 10 let v kresbě či malbě a děti ve věku 11 – 16 let v krátkém digitálním videu.

V soutěži pro mladší děti se mají zasílat kresby či malby ilustrující pohled malých autorů na přírodu v jejich okolí s druhovou rozmanitostí rostlin i živočichů.

Starší děti mají pracovat v týmu max. čtyř žáků. Mají připravit krátká (max. 3 minuty) videa o přírodě v místě, kde žijí a o pestré směsi rostlin a živočichů, kteří ji tvoří. Důležitý je také pohled na aktivní zapojení mládeže do péče o přírodu.

Díla je nutno zaslat nejpozději do 25. března 2006 v elektronické podobě prostřednictvím jednotlivých škol, a to prostřednictvím přihlašovacího formuláře, jenž je i v češtině k dispozici na webových stránkách letošního ročníku soutěže: http://greenweek2006.eun.org/ww/cz/pub/greenweek_2006/home.htm

Pro podrobnější informace se obracejte přímo na Chrise Coakleho z organizačního štábu Zeleného týdne 2006 – e-mail: greenweek@eun.org

Další informace:

http://www.env.cz

http://www.chm.nature.cz

Poznámky:

[1] Biodiverzita představuje rozmanitost živých organismů, přírodních zdrojů a ekosystémů. Základním požadavkem ochrany biodiverzity je chránit ekosystémy a přírodní biotopy na místě výskytu a udržení a obnova životaschopných populací druhů v jejich přirozeném prostředí.

Legislativa Evropské unie k ochraně přírody se skládá z několika směrnic a nařízení. Směrnice se týkají zejména ochrany přírodních stanovišť na celém území Evropské unie a ochrany rostlin a živočichů v nich žijících. Nařízení v rámci Evropské unie omezují dovoz a obchod s ohroženými druhy rostlin a živočichů a zakládají monitorovací a inspekční systémy k ochraně Antarktidy.

[2] Evropské sdružení volného obchodu
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí