zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Informace z agentury EMAS

05.05.2006
EMS
Informace z agentury EMAS

Zajímavosti v oblasti environmentálního managementu

Velký úspěch akreditačního institutu
Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) se stal prvním akreditačním orgánem z nových členských zemí EU, který úspěšně prošel evaluací na EMAS ze strany evropského Fóra akreditačních orgánů (FAB - Forum of Accreditation Bodies). ČIA v současné době dokončil odstranění neshod, které byly identifikovány v průběhu evaluace (29.-30. 9. 2005). Smlouva o vzájemném uznávání akreditace v oblasti EMAS by měla být podepsána do konce tohoto roku. Další informace najdete na www.cia.cz


Informace z EMAS Helpdesk (18. 4. 2006)
Dubnové novinky zveřejněné na EMAS Helpdesk nabízejí např. následující informace:
 • V portugalském Estorilu se v termínu 16.-17. února uskutečnila první mezinárodní konference „Turismus a environmentální certifikace“. Cílem konference, jíž se zúčastnilo více než 110 zástupců z 12 zemí EU, bylo prezentovat účastníkům existující možnosti environmentální certifikace využitelné v oblasti turismu - EMS/EMAS, ekoznačení (včetně případových studií), a tím podpořit jejich zavádění v tomto sektoru.
 • Počátkem února získala registraci italská provincie Bologna. Systém EMAS zahrnuje okolo 1300 zaměstnanců a 65 škol. Provincie chce významným způsobem zvýhodňovat „zelené“ firmy, a to především v rámci veřejných zakázek, daňových a administrativních úlev. Další opatření se budou týkat používání recyklovaného papíru, obměny vozového parku, podpory cyklodopravy a používání veřejné dopravy u svých zaměstnanců.
 • Španělské ministerstvo životního prostředí vydalo se spolupráci se Španělskou federací obcí a provincií interaktivní manuál pro zavádění EMAS na (místních) úřadech. Je určen pro environmentální manažery a obsahuje praktické informace týkající se jednotlivých kroků zavádění EMAS. V současné době je k dispozici jeho španělská verze, anglická se připravuje.
 • Evropská komise zveřejnila dvanáct společností nominovaných na cenu European Business Award. Cena je od roku 1987 udělována vždy jednou za dva roky, a to v kategoriích výrobků, procesů, managementu a projektů mezinárodní spolupráce. V letošním roce se mezi nominované dostaly tři organizace se zavedeným EMAS. Vítězové jednotlivých kategorií budou vyhlášeni 1. června v rámci Green Week.
 • Dále se dočtete o aktivitách registrovaných španělských společností CEMEX (výroba stavebních hmot) a Unión Fenosa (energetika) či belgické firmě Droit et Devoit, která vydala nejkratší environmentální prohlášení (3 stránky).


Změny v Registru EMAS (18. 4. 2006)
Agentura EMAS provedla na základě připomínkového řízení v rámci CENIA, Úseku hodnocení a publikace formální změnu odesílatele žádosti o vyjádření ČIŽP k organizaci žádající o zapsání v Registru. Odesílatelem je v současné době ředitel CENIA a příjemcem ředitel ČIŽP. Díky této změně byla již nyní významně snížena čekací doba podniku, resp. délka registračního procesu. Firma Česlog, s.r.o., která žádost zaslala na CENIA, Agenturu EMAS 23. 3. 2006 byla dnešního dne zaregistrována získala číslo CZ-026. Registrační proces tak činil pouze 26 dnů.

V rámci transformačních změn byl podnik ŽS Brno, a.s. přejmenován na OHL ŽS, a.s. Změnou také prošla internetová prezentace této společnosti. Kontektní osoby i emaily zůstaly shodné pouze se změnou názvu. Více viz na stránce této firmy v Registru


EVER Study (18. 4. 2006)
Evropská komise zveřejnila závěrečnou zprávu studie „Evaluation of EMAS and Eco-label for their Revision“ (EVER), pro ni zpracovala milánská univerzita Bocconi. Cílem studie bylo kritickým způsobem zhodnotit stávající stav ve fungování dvou dobrovolných nástrojů - EMAS a ekoznačení (The Flower), identifikovat problémy a překážky jejich většího rozšiřování a navrhnout potřebné změny pro zlepšení.
Výsledky studie budou využity v rámci probíhající revize EMAS. Nové nařízení („EMAS III“) by mělo být vydáno v roce 2007.
Jednotlivé zprávy najdete na stránkách EMAS Helpdesk


EMAS Newsletter (22. 3. 2006)
V březnu vyšlo první letošní číslo EMAS Newsletter, věnované tentokrát sektoru zdravotnictví. Registrováno v EMAS je zatím více než sto nemocnic a dalších organizací poskytujících sociální služby. Mezi hlavními přínosy zavedení systému uvádějí tyto subjekty především snížení spotřeby energie a vody, omezení používání chemikálií a snížení produkce odpadu a odpadních vod.
Jednotlivé články představí čtenářům projekt Integrated Environmental Management Network (IEM), v rámci něhož byl zaveden EMAS ve čtyřech nemocnicích (Unita Sanitaria Locale, IT; Institute Paoli Calmettes, FR; Sanatorium Hera, AUT; Asklepios Herzkliniken, GER), a dále aktivity několika dalších nemocnic (Virgin de las Nieves, ESP; Regional Hospital of Mürzzuschlag, AUT; General Hospital Asklepion, GRE).
Newsletter také upozorňuje na konání konference CleanMed Europe 2006 , která se uskuteční ve dnech 29.-31. května ve Stockholmu. Tématem konference je vliv zdravotnických zařízení na životní prostředí a možnosti jeho redukce.


Nový manuál k EMAS (22. 3. 2006)
Britský Institute of Environmental Management (IEMA) vypracoval a publikoval manuál týkající se problematiky souladu s legislativou, kterou EMAS striktně vyžaduje: Managing Compliance with Environmental Law: a good practice guide (, 1.55 MB)


Nové podniky v Registru EMAS (14. 3. 2006)
V prvním čtvrtletí tohoto roku nám přibyly do Registru EMAS tyto společnosti: Výsledný počet podniků se zavedeným, ověřeným a registrovaným EMAS zní 17 společností. Současně se GEOSAN GROUP, a.s. stala 25. zapsanou společností v historii Agentury EMAS v České republice. Vyší účast podniků v Programu EMAS, se domnívám, můžeme očekávat i díky novému Rozhodnutí Evropské komise o možnosti užití loga EMAS na přepravních a terciárních obalech.


Nové rozhodnutí Evropské komise (10. 3. 2006)
Evropská komise vydala rozhodnutí, kterým se stanoví pravidla pro používání loga EMAS na obalech. Nařízení č. 761/2001 (EMAS) používání loga na obalech zakazuje, zároveň však dává Evropské komisi možnost zvážit, za jakých výjimečných okolností lze logo na obalu použít. Rozhodnutí zveřejněné v posledním čísle Úředního věstníku (L70) dává organizacím registrovaným v EMAS možnost používat logo EMAS na přepravních nebo terciárních obalech. Ty jsou definovány směrnicí č. 62/1994 jako „obaly, které jsou určeny k usnadnění manipulace s určitým množstvím prodejních jednotek nebo skupinových obalů a k usnadnění jejich přepravy, aby se při manipulaci a přepravě zabránilo jejich fyzickému poškození. Za přepravní obaly se nepokládají silniční, železniční, lodní a letecké kontejnery.“

Nabízíme ke stažení českou (, 46 kB) i anglickou (, 34 kB)verzi rozhodnutí.


Informace z EMAS Helpdesk (10. 3. 2006)
  • Evropský parlament udělal další významný krok na cestě k registraci EMAS, když jeho čelní představitelé (předseda Josep Borel a generální sekretář Julian Priestley) podepsali environmentální prohlášení. V následujících měsících bude probíhat jeho validace a prověření vlastního systému EMS ze strany nezávislého environmentálního ověřovatele. Josep Borel věří, že EP bude zaregistrován do konce tohoto roku. (Evropský parlament, který působí na třech geograficky oddělených místech - Brusel, Štrasburk a Lucemburk, zaměstnává více než 5 tisíc úředníků. Každoročně je zde spotřebováno na 800 tun kancelářského papíru a účty za elektřinu dosahují k 6 milionům euro.)
  • 10. února se v italské Raveně uskutečnilo 2. Fórum místních úřadů (Local Authorities Forum). Diskutována byla především témata odpovědnosti místních úřadů za ochranu životního prostředí, místní agendy 21, EMAS a dalších nástrojů a jejich možností a příspěvku k lepšímu řízení spravovaného území. Kromě toho byly představeny některé konkrétní projekty a jejich výsledky (např. TANDEM, IDEMS, COMPASS). V rámci projektu TANDEM financovaného z programu LIFE byly zaregistrovány dvě italské provincie - Parma a Bologna.
  • Institut pro ochranu životního prostředí (Institute for Environmental Protection) působící v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko zpracoval a vydal manuál týkající se nepřímých environmentálních aspektů v EMS. Publikace obsahuje 67 příkladů („best practices“) a případových studií dávajících návod, jakým způsobem přistupovat k otázce nepřímých aspektů, jak je ovlivňovat a monitorovat. Dokument (v německém jazyce) je volně ke stažení(, 3.6 MB).
  • Dále se dočtete zajímavé informace o EMAS v Estonsku (první registrovaná organizace AS Tallinna Vesi, předávání cen EMAS a projekt EMAS-Easy), environmentálních opatřeních společnosti Mahle Filter Systems vyrábějící filtry pro automobilový průmysl, výsledcích projektů EMAS podpořených v loňském roce z programu LIFE, ...

Zdroj: www.cenia.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí