zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

MZe: Ekologické zemědělství podporujeme

12.06.2006
Zemědělství
MZe: Ekologické zemědělství podporujeme

Podle ministra zemědělství ČR Jana Mládka je ekologické zemědělství je jednou z vhodných a vítaných alternativ k běžnému zemědělství, které je nejen šetrné k životnímu prostředí, ale zároveň vytváří prostor pro udržení zaměstnanosti na venkově, včetně vedlejších provázaných aktivit jako je agroturistika, pobyt na biofarmách, apod. „V souladu s Akčním směřujeme k zajištění 10-ti procentního podílu ekologicky obhospodařovaných ploch, ale zároveň máme zájem o zvýšení informovanosti našich spotřebitelů a zvýšení podílu biopotravin na trhu,“ uvedl prostřednictvím mluvčího MZe Tomáše Loskota ministr.

MZe na rozdíl od biozemědělců tvrdí, že prezentaci a propagaci biozemědělství finančně podporuje. Vedle vzniku a koordinace meziresortní pracovní skupiny vytvořené ze zástupců státní správy, místních samospráv i zájmových organizací patří mezi nejvýznamnější realizované aktivity převod loga BIO označující biopotraviny do vlastnictví MZe. Ve spolupráci s marketingovým odborem Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF) byla zahájena státní propagace biopotravin. V únoru letošního roku byl podán projekt k Evropské komisi na propagaci biopotravin a zvýšení informovanosti spotřebitelů. Celkový rozpočet projektu je na roky 2007-2009 cca 70 mil. Kč, na kterém by se z 50 % podílela EU.

Za účelem zastřešení aktivit výzkumu a vzdělávání v ekologickém zemědělství byl založen Bioinstitut o.p.s. se sídlem v Olomouci, který ve spolupráci se zemědělskými univerzitami zakládá Výzkumné centrum ekologického zemědělství. Ekologické zemědělství bylo začleněno mezi priority v rámci Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV) a do Výzkumného programu MZe 2005-2009. Ekologickému zemědělství je věnován jeden ze směrů Programu výzkumu v agrárním sektoru 2007-2012. Od roku 2004 čerpají ekologičtí zemědělci dotaci na podporu poradenství v rámci dotačního titulu MZe.

MŽP zahájilo projekty na vybudování sítě environmentálních informačních a poradenských center ekologického zemědělství na regionální úrovni v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Vedle toho byl založen poradní orgán MŽP „Ekologické zemědělství v ochraně přírody a krajiny“, jehož úkolem je také zvýšení informovanosti odborné veřejnosti v tomto oboru. MŽP finančně podporuje výzkum v ekologickém zemědělství na zemědělských univerzitách.

Ke každoročním aktivitám již patří konání mezinárodní konference Letní akademie ekologického zemědělství, realizace propagační akce Září - měsíc biopotravin a ekologického zemědělství, vyhlášení biopotraviny roku, prezentace biopotravin na výstavách a veletrzích. Byla vydána řada publikací na téma ekologické zemědělství, například dva díly učebnice ekologického zemědělství pro střední i vysoké školy.

Hlavním účelem uvedených aktivit je zvýšit povědomí o ekologickém zemědělství a probudit u spotřebitelů zájem o tuzemskou bioprodukci. V rámci resortu MZe se pro rok 2006 počítá s propagací ekologického zemědělství v objemu za cca 4,5 mil Kč s tím, že pro příští roky by tato suma dále rostla.


Zdroj: Agris
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí