zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Veřejnost se dozví o toxických látkách i vzácných květinách

13.07.2006
Příroda
Chemické látky
Veřejnost se dozví o toxických látkách i vzácných květinách

BOSKOVICE – Sdružení Arnika připravilo na letní měsíce putovní výstavu, která navštíví šest českých a moravských měst a obcí (1). Prezentace s názvem Budoucnost bez jedů je zaměřena na problematiku toxických látek, které nás obklopují v každodenním životě a plíživě ohrožují lidské zdraví. Výstavu doplňují informační panely Týmu Bořena, jenž pečuje od roku 1985 o vzácné rostliny v Českém Středohoří, přivedené na pokraj vyhynutí rozšiřováním těžby uhlí. Prvním místem, kam výstava Arniky zavítá, bude hudební festival v Boskovicích.

„Prezentace Budoucnost bez jedů ukazuje hrozby, jimž je vystaven moderní člověk,“ vysvětluje RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí stejnojmenné kampaně sdružení Arnika. „Výstava pojednává o toxických látkách jako jsou dioxiny (2), polychlorované bifenyly (3) či bromované zpomalovače hoření (4). Ty jsou často obsaženy i v naprosto běžných materiálech, nebo vznikají jako nechtěný produkt lidské činnosti. Lidé se na konkrétních příkladech dozvědí, jak tyto látky působí, jak se jim lze bránit a jak lze znečištění životního prostředí předejít. Výstava také seznámí návštěvníky s problémy, jaké způsobuje např. používání rtuti a PVC,“ řekl Petrlík. Část výstavy s podtitulkem „Právo na informace“ je věnována údajům o stavu ovzduší a vodních toků v ČR a také tomu, kdo za tento stav nese odpovědnost.

Panely Týmu Bořena dokumentují dlouholeté úsilí o záchranu vzácných druhů květin v Českém Středohoří před rozšiřující se Radovesickou výsypkou uhelného dolu. „Dobrovolníci Týmu Bořena stěhují již od roku 1985 květiny ohrožené těžbou na náhradní lokality. Tato úspěšná snaha je příkladem toho, že i v České republice přivedl člověk na pokraj vyhynutí řadu druhů, nicméně ještě stále je čas negativní trend zvrátit,“ vysvětluje Mgr. František Kraus, koordinátor Týmu Bořena. Výstavy pojednává také o činnosti pozemkového spolku či aktivitách na ochranu obojživelníků na severočeské Radovesické výsypce.

Na putovní výstavě Arniky mohou občané připojit své podpisy pod petici Budoucnost bez jedů II, která požaduje snížení zátěže životního prostředí a zdraví lidí toxickými látkami. Pod petici se do dnešních dní podepsalo 13.686 občanů, včetně řady zastupitelů měst a obcí.

Kolik toxických látek má kdo kolem sebe se lidé mohou od 30. září 2005 dozvědět díky tzv. Integrovanému registru znečišťování (5), který byl zveřejněn na internetové adrese irz.cz. Lidé v něm naleznou údaje o 72 různých látkách, které vypouštějí konkrétní podniky do vzduchu, vody, půdy, nebo které jsou obsaženy v odpadech či odpadních vodách z těchto provozů.

Poznámky

(1) Časový harmonogram letního putování výstav Arniky:

           

ČERVENEC:

14. – 16. 7.             Festival Boskovice

21. – 23. 7.             Letní filmová škola Uherské Hradiště

SRPEN:

14. – 16. 8.            Ostrava

17. – 18. 8.             Valašské Meziříčí

21. – 22. 8.             Třebíč

23. – 24. 8.             Jihlava

(2) Dioxiny jsou vysoce toxické látky nebezpečné již ve stopových koncentracích. Kumulují se v živočišných tukových tkáních. Jejich koncentraci v životním prostředí zvyšují i drobné prachové částice. Dlouhodobé působení dioxinů a PCB vede k poškození imunitního a nervového systému, dále ke změnám endokrinního systému (zejména štítné žlázy) a reprodukčních funkcí. Některé studie prokázaly také jejich vliv na snížení inteligence, snížení schopnosti soustředění a vliv na chování (hyperaktivita u dětí). Jsou to látky, které se dlouhodobě kumulují v těle. (zdroj: webové stránky Státního zdravotního ústavu – www.chpr.szu.cz – „Dioxiny v potravinách“)

(3) Polychlorované bifenyly (PCB) byly vyráběny od roku 1930 jako chemické látky pro průmyslové využití. Jsou to velice stabilní chlororganické látky. Nerozpouštějí se ve vodě, zato se vážou na tuky. Přidávaly se do transformátorových a kondenzátorových olejů, do barev, plastifikátorů, ale třeba také na propisovací papíry, do inkoustů a dokonce i do rtěnek. Poté, co byl zjištěn jejich negativní vliv na lidské zdraví, byla v roce 1984 zakázána jejich výroba i v tehdejším Československu (v Chemku Strážské na Slovensku). Dodnes jsou přítomny v transformátorech a kondenzátorech a jsou nejspíše nejproblematičtějšími látkami v odpadech. V již velice nízkých koncentracích poškozují hormonální a imunitní systém. Lidé, kteří přicházeli pravidelně do styku s vysokými koncentracemi PCB onemocněli tzv. chlorakné, dysfunkcemi jater, měli dýchací potíže a řadu dalších zdravotních problémů.

(4) Mezi nově používané látky patří zpomalovače hoření např. polybromované difenylétery (PBDE). Jejich produkce prudce vzrostla se zákazem PCB. Ukázalo se však, že jedna toxická látka pouze nahradila jinou, podobně riskantní.

(5) Integrovaný registr znečišťování je databáze údajů, která mapuje toky vybraných chemických látek v konkrétních průmyslových podnicích a zpřístupňuje je veřejnosti. V praxi to znamená, že z databáze je možné zjistit údaje o tom, kolik dané chemické látky za rok konkrétní průmyslový provoz vypouští do vzduchu, vody, půdy a kolik se této látky předává mimo něj (v odpadu či odpadních vodách). Registr je prvním krokem při pátrání po čistotě prostředí, ve kterém žijeme.

(6) Letní putování výstavy Arniky bylo podpořeno Regionálním environmentálním centrem pro střední a východní Evropu (REC) v zastoupení UNDP/GEF a Ministerstvem životního prostředí ČR. O projektu lze nalézt další informace na internetových stránkách bezjedu.arnika.org.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí