zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministerstvo trvá na zmenšení ptačí oblasti, občanská sdružení znovu píší do Bruselu

21.08.2006
Příroda
Ministerstvo trvá na zmenšení ptačí oblasti, občanská sdružení znovu píší do Bruselu

PRAHA/OSTRAVA – Ministerstvo životního prostředí v těchto dnech dokončilo nový návrh hranic ptačí oblasti (Natura 2000 – (1) Heřmanský stav – Odra – Poolší na severní Moravě (2). Kvůli plánované výstavbě strategické průmyslové zóny Dolní Lutyně (3) je však oblast téměř o polovinu menší, než jak měla vypadat podle odborných ornitologických kritérií. Arnika a Česká společnost ornitologická dnes odeslali Evropské komisi materiál (4), který účelové zmenšení ptačí oblasti kritizuje a vyzývá komisi, aby kompromis odmítla. Návrh ministerstva životního prostředí by měla brzy projednat česká vláda. 

Podle směrnice na ochranu volně žijících ptáků (5) nesmějí být při vyhlašování oblastí Natury 2000 brány v potaz ekonomické zájmy (6). Omezením ptačí oblasti kvůli záměru stavby průmyslové zóny Česká republiky porušuje evropskou legislativu. Arnika a Česká společnost ornitologická proto dnes odeslaly Evropské komisi další informace ke stížnosti na postup českých úřadů. „Podle evropské směrnice o ptácích musí být jediným hlediskem pro vymezení systému Natura 2000 odborná kritéria. Ptačí oblast Heřmanský stav – Odra – Poolší však má být účelově zmenšena kvůli plánům na stavbu průmyslové zóny u Dolní Lutyně." řekl Martin Skalský ze sdružení Arnika. "Takové řešení je pro nás ale zcela nepřijatelné, protože odporuje právu Evropské unie, a zároveň umožňuje další devastaci volné krajiny v již tak zatíženém regionu a bude mít za následek i ohrožení populací vzácných ptáků." doplňuje Skalský.

Ministerstvo obhajuje navržené zmenšení ptačí oblasti na severní Moravě tím, že pták moták pochop bude chráněn v jiné ptačí oblasti – Českolipsko-dokeských pískovcích a mokřadech. Ptačí oblast Heřmanský stav – Odra – Poolší pak bude sloužit jen k ochraně ostatních druhů ptáků. Ministerstvo náhlou změnu v návrhu ptačí oblasti nijak vědecky nezdůvodnilo. Podle Tomáše Brinkeho z České společnosti ornitologické by ale takový postup vedl k ohrožení populace motáků. „Ptačí oblast Českolipsko - dokeské pískovce rozhodně motákovi neposkytuje dostatečnou ochranu. Na Českolipsku jsou součástí ptačí oblasti pouze hnízdiště motáka pochopa, ne však území, kde loví potravu. Pokud nebude moták chráněn také na severní Moravě, může to dlouhodobě negativně ovlivnit jeho populaci na národní úrovni. To by bylo v přímém rozporu se směrnicí EU, která má za cíl právě stabilizovat populace ohrožených druhů,“ řekl Brinke.

V pátek 4. srpna 2006 skončilo meziresortní připomínkování návrhu nařízení vlády, k němuž se mohly vyjádřit obce, ministerstva, státní organizace i občanská sdružení. Projednání připomínek se konalo ve středu 16. srpna 2006 v budově Ministerstva životního prostředí. Vyhlášení ptačí oblasti zásadně odmítá Moravskoslezský kraj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo pro místní rozvoj. Nevyhlášení ptačí oblasti se však již stalo předmětem kritiky České republiky ze strany Evropské komise. O vyřešení problému bude muset rozhodnout vláda – kdy přesně se jí materiál dostane na stůl, zatím není jasné.

Arnika a Česká společnost ornitologická si na nevyhlášení ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší stěžovaly v lednu 2005 (7). Vláda ČR tehdy zcela odmítla vyhlásit ptačí oblast, přestože odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR potvrdili, že území kritéria Natury 2000 splňuje. Po několika měsících vyzvala Evropská komise Českou republiku k oficiálnímu vysvětlení. Za porušení směrnice o ochraně volně žijících ptáků hrozí zemi sankce, které mohou dosáhnout až sta tisíc EUR denně. Ministerstvo životního prostředí proto připravilo „redukovanou“ variantu ptačí oblasti, která nepřekáží průmyslovým zájmům, a hodlá ji znovu předložit k jednání vlády.

Poznámky pro editory:

1) Natura 2000 je celoevropskou soustavu chráněných území přírody, koordinovanou Evropskou komisí. Jsou do ní začleněny nejcennější části přírody na území celé Evropské unie. Cílem projektu je zastavit snižování biodiverzity, zastavit vymírání živočišných druhů a ochránit biotopy nejvzácnějších a nejvíce ohrožených druhů živočichů.

Podrobné informace: natura2000.cz

2) Redukovanou variantu ptačí oblasti zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí v únoru 2006. V dubnu se konalo veřejné projednání tohoto návrhu v Bohumíně. Ministerstvo pak návrh hranic ptačí oblasti částečně změnilo podle požadavků dotčených obcí (např. přesnější vymezení zastavěných částí obcí apod.). Jednalo se však pouze o kosmetické úpravy. Předmětem ochrany      v ptačí oblasti nemá nadále být moták pochop a rozloha území je tak – oproti návrhu odborníků      z AOPK ČR – o dvě pětiny menší (3.186 ha oproti původním 5.041 ha).

Okleštěný návrh je dostupný na adrese: http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPJSFF5UZDS

3) Strategická průmyslová zóna Dolní Lutyně je projektem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Moravskoslezského kraje a Agentury CzechInvest, jehož deklarovaným cílem je snížení nezaměstnanosti v regionu. Investor ani zaměření výrobní zónu dostud bylo zveřejněno, vzhledem k jejímu rozsahu (více než 300 ha) má však jít zřejmě o automobilový průmysl nebo strojírenství. Moravskoslezský kraj i dotčené obce (Dolní Lutyně a Bohumín) nyní připravují změny územních plánů, bez nichž by výstavba zóny nebyla možná.

4) Dopis Arniky a ČSO ze srpna 2006 upozorňuje Evropskou komisi na to, že řešení, navrhované Českou republikou (vyhlášení Ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší v omezeném rozsahu), je účelovým krokem, který má za cíl zjednodušit výstavbu průmyslové zóny.

5) Směrnice 79/409/EHS „o ptácích” je jednou ze směrnic EU (vedle „Směrnice o stanovištích”), která vymezuje soustavu Natura 2000. V České republice měloá být podle odborných kritérií vyhlášeno 41 ptačích oblastí. Většina z nich také již rozhodnutím Vlády ČR skutečně vyhlášena byla, zbývají pouze 3 území, kde se ochrana přírody střetává s velkými ekonomickými projekty nebo rozpory mezi jednotlivými resorty. Vedle Heřmanského stavu je takovým konfliktním územím navrhovaná Ptačí oblast Českobudějovické rybníky a rybník Dehtář v jižních Čechách. Na všechny tyto tři případy porušení evropské směrnice byly podány stížnosti k Evropské komisi.

6) Směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků stanoví, že ptačí oblasti je nezbytné vyhlásit výhradně na základě odborných kritérií, přičemž hospodářské ani sociální souvislosti nesmějí být brány v potaz a nesmějí proces vyhlašování ptačích oblasti nijak ovlivnit. Schválené     (a dokonce i jen navržené) oblasti systému Natura 2000 by měly být chráněny před plány a projekty s potenciálními negativními vlivy, včetně těch, kde negativní efekt může být kumulativní. Záměry   s předpokládaným výrazným negativním vlivem na životní prostředí musí projít hodnocením vlivů na životní prostředí ve smyslu směrnic 97/11/EC, doplněné směrnicí 85/337/EC, specificky se vyhodnocuje dopad takových záměrů na ptačí oblasti.

7) Arnika a ČSO si na nevyhlášení Ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší stěžovaly u Evropské komise v lednu 2005. Evropská komise se pak obrátila na Českou republiku se žádostí     o vysvětlení situace. Pokud by Česká republika nereagovala nebo neuvedla záležitost do souladu     s evropskou legislativou, mohou hrozit citelné finanční sankce.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí