zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Lidé se ve stanu Arniky dozvědí, jak chránit životní prostředí v Jihlavě

22.08.2006
Obecné
Příroda
Chemické látky
Lidé se ve stanu Arniky dozvědí, jak chránit životní prostředí v Jihlavě

JIHLAVA – Sdružení Arnika se rozhodlo zpochybnit mýtus o tom, že  obyčejní lidé nemohou ovlivnit dění kolem sebe a jsou vydáni napospas libovůli politiků a úředníků. Arnika  připravila tři výstavy věnované třem různým oblastem ochrany životního prostředí, které budou moci navštívit obyvatelé Jihlavy. Kromě výstavy Budoucnost bez jedů věnované toxickým látkám si zájemci budou moci prohlédnout také prezentaci případů Centra pro podporu občanů, kdy se lidé postavili aktivně na ochranu svého životního prostředí či výstavní panely Týmu Bořena, které přinášejí informace o ochraně vzácných druhů rostlin v Českém středohoří.

Informační stan Arniky bude na Masarykovo náměstí poblíž morového sloupu pro veřejnost otevřen ve dnech 23. a 24. srpna vždy od 10:30 do 17:00 hodin. Lidé se v něm od pracovníků Centra pro podporu občanů mimo jiné dozvědí jak mohou zabránit zbytečnému kácení stromů  ve městech a obcích či jinak ovlivňovat veřejný život. Část výstavy je navíc věnovaná aktuálnímu problému Jihlavy - znečišťování ovzduší Kronospanem.

Návštěvníci budou mít přímo na místě také příležitost aktivně se zapojit do ochrany životního prostředí. Ve stanu Arniky budou moci svým podpisem podpořit petici  Budoucnost bez jedů II, kterou již podepsalo přes 15 tisíc lidí včetně řady významných osobností (1) i z kraje Vysočina. Petice Budoucnost bez jedů mimo jiné požaduje zachování plného práva na informace o toxických látkách vypouštěných konkrétními provozy v tzv. integrovaném registru znečišťování. Tento registr pomohl mimo jiné odhalit také to, že jihlavský podnik Kronospan je největším průmyslovým zdrojem karcinogenního formaldehydu v České republice. "Průmysl však tlačí na omezení práva občanů na informace zveřejňované v registru. Naše výstava má přispět i k tomu, aby se také Jihlavané i nadále mohli z internetu snadno dozvědět, který podnik v jejich okolí vypouští nejvíce škodlivých látek do životního prostředí. O to se snaží intenzivním zapojením do celostátní kampaně i jihlavská pobočka Arniky," uvedla vedoucí Arniky Jihlava Ing. Jana Vitnerová.

Výstava "Budoucnost bez jedů" pojednává o toxických látkách jako jsou dioxiny (2), polychlorované bifenyly (3) či bromované zpomalovače hoření (4). Ty jsou často obsaženy i v naprosto běžných materiálech, nebo vznikají jako nechtěný produkt lidské činnosti. Lidé se na konkrétních příkladech dozvědí, jak tyto látky působí, jak se jim lze bránit a jak lze znečištění životního prostředí předejít. Výstava také seznámí návštěvníky s problémy, jaké způsobuje např. používání rtuti a PVC. Část výstavy s podtitulem „Právo na informace“ je věnována údajům o stavu ovzduší a vodních toků v ČR a také tomu, kdo za tento stav nese odpovědnost.

Návštěvníci putovní výstavy Arniky mohou mimo jiné využít možnosti bezplatně konzultovat konkrétní problémy s pracovníky Centra pro podporu občanů a radit se o možném postupu. Centrum pro podporu občanů sdružení Arnika veřejnosti nabízí bezplatnou právní, odbornou i mediální pomoc a zastupuje lidi např. i v konkrétních úředních jednáních.

Prezentace Centra pro podporu občanů sdružení Arnika má za cíl ukázat, že osobní zájem o problémy životního prostředí má smysl. "Lidé mají často pocit, že proti úřadům či firmám nic nezmohou. Z minulých dob přetrvává pasivita a dojem, že „ti nahoře“ si stejně udělají, co budou chtít. Na konkrétních příkladech chceme předvést, že to nemusí být vždy pravda. Nabízíme také konkrétní pomoc,“ vysvětluje vedoucí Centra pro podporu občanů Martin Skalský. „Lidé by neměli věřit, že za ně problémy někdo vyřeší. Nejlepším lékem na neduhy našich měst a obcí je aktivní přístup.“

Jedním z aktuálních případů, kde Arnika pomáhá místním obyvatelům, je právě znečištění ovzduší v okolí Kronospanu. Již řadu let také Arnika podporuje občanská sdružení a obce v okolí havarované skládky nebezpečných odpadů v Pozďátkách.

Pobočka sdružení Arnika působí v Jihlavě od začátku roku 2006. Arnika Jihlava se v letošním roce zaměřila především na zprovoznění místní kanceláře Centra pro podporu občanů, kde radí občanům, jak aktivně chránit životní prostředí ve svém okolí. Více informací o jihlavské pobočce najdete na jihlava.arnika.org.

Na svém letním putování výstava navštívila již Boskovice, Ostravu, Valašské Meziříčí, festival Trnkobraní ve Slušovicích, Třebíč. ZJihlavy pak pokračuje do Brna.

Poznámky:

(1) Více informací o petici a jejích signatářích najdete na bezjedu.arika.org.

(2) Dioxiny jsou vysoce toxické látky nebezpečné již ve stopových koncentracích. Kumulují se v živočišných tukových tkáních. Jejich koncentraci v životním prostředí zvyšují i drobné prachové částice. Dlouhodobé působení dioxinů a PCB vede k poškození imunitního a nervového systému, dále ke změnám endokrinního systému (zejména štítné žlázy) a reprodukčních funkcí. Některé studie prokázaly také jejich vliv na snížení inteligence, snížení schopnosti soustředění a vliv na chování (hyperaktivita u dětí). Jsou to látky, které se dlouhodobě kumulují v těle. (zdroj: webové stránky Státního zdravotního ústavu – www.chpr.szu.cz - “Dioxiny v potravinách”)

(3) Polychlorované bifenyly (PCB) byly vyráběny od roku 1930 jako chemické látky pro průmyslové využití. Jsou to velice stabilní chlororganické látky. Nerozpouštějí se ve vodě, zato se vážou na tuky. Používaly se do transformátorových a kondenzátorových olejů, do barev, plastifikátorů, ale třeba také na propisovací papíry a do inkoustů. Dokonce i do rtěnek. Poté, co byl zjištěn jejich negativní vliv na lidské zdraví, byla v roce 1984 zakázána jejich výroba i v tehdejším Československu (v Chemku Strážské na Slovensku). Dodnes jsou přítomny především v transformátorech a kondenzátorech a jsou nejspíše nejproblematičtějšími látkami v odpadech. V již velice nízkých koncentracích poškozují hormonální a imunitní systém člověka. Lidé, kteří přicházeli pravidelně do styku s vysokými koncentracemi PCB onemocněli tzv. chlorakné, dysfunkcemi jater, měli dýchací potíže a řadu dalších zdravotních problémů.

(4) Bromované zpomalovače hoření - PBDE jsou perzistentní (velmi dlouhou dobu přetrvávající v životním prostředí či v živých organismech) a bioakumulativní (mají schopnost ukládat se v živých organismech, zejména v tucích) a jsou již přítomny všude v životním prostředí – v půdě, vodě, ve splaškových vodách, v tkáních ryb, ptáků, tuleňů, velryb a polárních medvědů, v lidské krvi i v mateřském mléce. Koncentrace PBDE v životním prostředí se prudce zvyšují.

Letní putování výstavy Arniky bylo podpořeno Regionálním environmentálním centrem pro střední a východní Evropu (REC) v zastoupení UNDP/GEF, Ministerstvem životního prostředí ČR a Nadací Partnerství v projektu "Budoucnost bez jedů v povodí Dunaje". O projektu lze nalézt další informace na internetových stránkách bezjedu.arnika.org Výstava Centra pro podporu občanů pak byla podpořena z Programu Transition Facility EU v rámci projektu "Podpora účasti občanů při prosazování směrnic EU na ochranu životního prostředí"

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí