zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

V Praze se bude konat Sympozium o nezákonné přepravě nebezpečných chemických látek

03.11.2006
Chemické látky
V Praze se bude konat Sympozium o nezákonné přepravě nebezpečných chemických látek

Ve dnech 6. – 8. listopadu 2006 se v Praze–Průhonicích koná Sympozium o nezákonné mezinárodní přepravě nebezpečných chemických látek [1]. Za finanční podpory Spolkové republiky Německo jej organizuje Ministerstvo životního prostředí (MŽP) ve spolupráci s  divizí pro chemické látky Programu OSN pro životní prostředí.

Hlavní náplní sympozia bude výměna informací o rozsahu nezákonné přepravy a diskuse o důvodech, proč dosud vytvořené mezinárodní nástroje selhávají. Očekává se také příprava doporučení, jak zlepšit činnost na globální, regionální i národní úrovni, aby byla nezákonná přeprava efektivně potlačena a minimalizovány dopady na zdraví lidí a životní prostředí [2]. 

Sympozia se zúčastní zástupci vlád (ministerstev životního prostředí, celních správ, inspekcí životního prostředí), mezinárodních organizací, experti ze všech regionálních skupin OSN a zástupci průmyslu i nevládních organizací. Za Českou republiku to budou  zástupci MŽP, ČIŽP, GŘ cel a ekologické organizace Arnika [3].

Závěry Sympozia představí Česká republika na 24. zasedání Řídící rady UNEP, které se uskuteční v únoru 2007 v Nairobi.

Další informace:

Basilejská smlouva a další smlouvy: http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPEAFGV351N

Dovoz a vývoz nebezpečných chemických látek: http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPJSF588X1T

Důležité odkazy v oblasti ochrany ozónové vrstvy: http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPJAF8XM5AJ

Green Customs Iniciative: http://www.greencustoms.org

Poznámky:

[1] Nezákonná přeprava chemických látek je významným mezinárodním problémem, který má přímý vliv na životní prostředí a lidské zdraví, zejména v rozvojových zemích a zemích s transformující se ekonomikou. Ačkoliv se tomuto problému mezinárodní společenství věnuje mnoho let, výsledky dosavadních aktivit nejsou uspokojivé. Proto se stal boj proti nezákonné přepravě jedním z pěti cílů Strategického přístupu k mezinárodnímu nakládání s chemickými látkami (SAICM), který byl chválen Řídící radou UNEP v únoru 2006 v Dubaji.

[2] Problematikou nezákonné přepravy se zabývá Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu i Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech. Velmi aktivní je v této oblasti „Green Customs Iniciative“ (http://www.greencustoms.org/) – iniciativa UNEP.

[3] Česká republika na mezinárodní úrovni dlouhodobě podporuje snahy o omezení nezákonné přepravy chemických látek a užší spolupráci mezinárodních organizací a mnohostranných environmentálních smluv. 
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
19
1. 2018
19-21.1.2018 - Seminář, školení
Praha 6
22
1. 2018
22-25.1.2018 - Veletrh, výstava
Ostrava
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí