zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Na barvě záleží...

05.11.2006
Obecné
Chemické látky
Na barvě záleží...
Taky jste doma potřebovali něco natřít a následně v obchodu s barvami a laky jste si kladli otázku: „Kterou?“

Nátěrových hmot je přeširoký výběr a rozhodně nejsou jedna jako druhá. Proto je dobré vědět, podle čeho vlastně vybírat. S jakými se v obchodě můžeme setkat?

· Napouštědla – prostředky k napouštění dřeva, jako preventivní ochrana před napadením houbami, plísněmi i dřevokazným hmyzem.

· Mořidla a lazurovaní laky – k povrchové úpravě a tónování dřevěných výrobků i dřevotřískových desek

· Oleje a vosky – k povrchové úpravě dřeva

· Lak – transparentní nátěrová hmota, která po zaschnutí vytvoří průsvitný až průhledný hladký povrch.

· Barva – nátěrová hmota s pigmentem na dřevo i ostatní materiály, která po zaschnutí vytvoří neprůhledný hladký povrch s barevným odstínem.

· Nástěnné malířské barvy

A proč je pečlivost při výběru tak důležitá? Tím, jaký nátěr si koupíme a použijeme, totiž můžeme ovlivnit naše zdraví a životní prostředí. Většina nátěrových hmot obsahuje značné množství škodlivých látek. Jejich neblahý vliv na životní prostředí i lidské zdraví se projevuje už při výrobě, použití a nakonec i při jejich likvidaci (odstraňování a zneškodňování starých nátěrů). Hlavním zdrojem rizika jsou především těkavé organické látky, zbytky monomerů po zaschnutí a některé sloučeniny těžkých kovů. Těkavé organické látky používané jako rozpouštědla a ředidla tvoří často 40-60% hmotnosti celého výrobku.

Těkavé organické látky najdeme i ve většině vodou ředitelných nátěrových hmot. Jejich objem je však zhruba třetinový oproti ostatním nátěrovým hmotám.

Organická rozpouštědla halogenovaná (obsahující v molekulární struktuře fluor nebo chlor) za určitých podmínek v ovzduší reagují a dávají vznik velmi nebezpečným sloučeninám, účinným již při nízkých koncentracích (např. dioxiny). Rozpouštědla na bázi aromatických uhlovodíků (mají v molekulární struktuře benzen) se podílejí na vzniku "fotochemického smogu", který mimo jiné zhoršuje zdravotní stav osob s nemocemi dýchacích cest a srdce. Kromě toho páry organických rozpouštědel negativně ovlivňují ozonosféru Země.

Při roční spotřebě 100 000 t nátěrových hmot v České republice unikne do ovzduší až 50 000 t organických rozpouštědel.

Čím se tedy řídit?

Při nákupu nátěrových hmot je užitečné seznámit se se všemi značkami na obalu upozorňujícími na hlavní vlastnosti výrobku a možná rizika. Často zde také najdeme doporučení, jak jim předcházet. Jsou zde zejména značky upozorňující na nebezpečné vlastnosti výrobku. Jsou to takzvané R- a S-věty. R-věty označují rizikovost výrobku (žíravina, hořlavina, zdraví škodlivý, dráždivý, apod.), S-věty jsou věty bezpečnostní, specifikující doporučené zacházení s výrobkem. Dále na obalu často najdeme značku tvořenou písmeny CCZ. Jedná se o českou značku shody deklarující respektování příslušných technických norem. Značka „Zelený bod“ se vztahuje výhradně k obalu, o kterém říká, že jeho výrobce přispěl na jeho recyklaci. Skutečnou ekoznačkou dokládající ekologickou šetrnost produktu je označení „Ekologicky šetrný výrobek“. S tou se můžeme setkat u některých nátěrových hmot ředitelných vodou. Toto označení konkrétním výrobkům propůjčuje Ministerstvo životního prostředí. Stejně důvěryhodná je „květina“ („the Flower“) - certifikát evropského systému ekoznačení. Pozor - výrobky obsahující včelí vosk mohou být nevhodné pro alergiky, což by mělo být na obalu také zmíněno.

Ve vnitřním prostředí je nezbytné používat pouze přípravky pro toto prostředí určené! Nátěrové hmoty určené pro vnější prostředí obsahují zpravidla agresivnější rozpouštědla (více těkavých organických sloučenin) a připouštějí i pigmenty s vyšším obsahem toxických sloučenin těžkých kovů (např. olovo, arsen) odpovídající normy pro ně jsou obecně méně přísné. Při použití zbytku „barvy z plotu“ v domácnosti vystavujete zbytečně své zdraví nebezpečí. Žádné pigmenty ani sloučeniny nejsou stoprocentně stabilní a postupně uvolňují látky (např. otěrem), které mohou být zdraví škodlivé.

Klíčovou zásadou je přesné dodržení návodu pro použití nátěrové hmoty doporučeného výrobcem. Jde zejména o dodržení teploty prostředí doporučené pro aplikaci a interval mezi jednotlivými nátěry. Při nižší teplotě se totiž může stát, že neproběhne žádaná reakce (zrání barvy), což může výrazně ovlivnit jak vlastnosti nátěru tak dobu uvolňování těkavých látek z nátěru. Při předčasné aplikaci druhé vrstvy zase dochází k uzavření nevytěkaných látek pod nátěrem s důsledkem jejich dlouhodobého postupného uvolňování. Toto nebezpečí je paradoxně vyšší u vodou ředitelných barev, které organických těkavých látek obsahují méně.

Jak barvy nakupovat?

I při natírání platí zásada „čím méně, tím pro životní prostředí lépe“. Správná volba vhodné nátěrové hmoty nám může často usnadnit práci při další údržbě zařízení domácnosti i předmětů běžného užívání. Při renovaci původního nátěru je u barev a laků nezbytné odstranění staré vrstvy a to buď chemicky, mechanicky či opálením. To vyžaduje svůj čas, úsilí a koneckonců je to i zdrojem dalších škodlivin a nebezpečných odpadů. U lazurovacích barev a mořidel, obdobně jako u olejů a vosků, renovaci původního nátěru zajistí přímo nový nátěr. Pokud jde o vliv na životní prostředí, je zásadní upřednostňovat prostředky ředitelné vodou, které obsahují méně škodlivin, zejména těkavých organických látek.

Z hlediska domácího prostředí jsou nejméně závadné výrobky mající atest pro použití na hračky a pro styk s potravinami. Dobrým a spolehlivým vodítkem je již zmíněná ekoznačka „Ekologicky šetrný výrobek“. O její propůjčení však musí výrobci sami požádat. To platí i o značce EU „The Flower“.

      Jak si vybrat správnou barvu a lak – v kostce

✔   Dávejte přednost vodou ředitelným barvám, zejména s označením Ekologicky šetrný výrobek.

✔   Dodržujte technologii natírání doporučenou výrobcem.

✔   V pobytových prostorách používejte jen barvy pro vnitřní prostory.

✔   Upřednostňujte „napouštění“ dřeva před lakováním tam, kde je to možné

✔   Dřevěné předměty napouštět přírodními látkami (vosky, oleji)

Kvalita nátěru versus cena

Ekologicky šetrné výrobky jsou z principu stejně dobré nebo lepší než jejich obyčejné protějšky. Ekologická šetrnost se ale projevuje v jejich vyšší ceně. Ale i nátěrová hmota se syntetickým ředidlem může mít např. atest pro styk s potravinami – takových je na našem trhu hned několik. „Ekobarvy“ bývají obecně dražší, ale jsou alternativou, která nám dává na výběr, zda zvolíme mezi naše zdraví a čistší životní prostředí nebo ušetřené peníze.

Rosa vydala na toto téma leták, který navíc obsahuje seznam všech nátěrů s certifikátem „Ekologicky šetrný výrobek“. Tento leták byl vytvořen s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Evropského sociálního fondu v ČR.

Pavel Hrubý, Rosa, o.p.s. (hruby@rosa.ecn.cz, tel. 387 432 030)
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí