zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Novinky z agentury EMAS

28.11.2006
EMS
Novinky z agentury EMAS
Zajímavosti z oblasti environmentálního managementu

Nové číslo Newsletteru (19. 10. 2006)
Na stránkách EMAS Helpdesk bylo zveřejněn EMAS Newsletter č. 3/2006 se zaměřením na mikro a malé organizace do 15 zaměstnanců. Tyto organizace představují většinu soukromých podniků v EU a jsou tak významným zdrojem ekonomického růstu a zaměstnanosti. Zároveň jako celek výrazně přispívají ke znečišťování životního prostředí.

V bulletinu jsou představeny některé organizace a jejich přístup k otázkám životního prostředí. Konkrétně se jedná o řeznictví Steinmetz (Německo), kominictví Engelbrechtsmüller (Rakousko), společnost Pelé Cecoraciones zabývající se dokončovacími pracemi na stavbách (Španělsko) a italské producenty vína a sýrů La Gironda a San Martino.

Bulletin také přináší rozhovor s H.W.Engelem z INEM (Internetional Network for Environmental Management), který představuje metodiku a projekt EMAS-Easy umožňující jednoduché zavedení EMAS mikro a malým podnikům.

Mikro a malé podniky tvoří v současné době asi 60% registrací EMAS.EMAS překonal hranici 5 000 (6. 10. 2006)
Stalo se tak 10. září 2006, kdy bylo zjištěno 5 029 registrovaných lokalit. Hranice 5000 nebyla od roku 1995 překonána. EMAS Helpdesk dohledal, že lokalitou s pořadovým číslem 5000 se stala 23. pobočka registrovaná v Itálii v energetice, společnost Impianto di Galletto Pennarossa - Endesa Italia SpA. (webové stránky)
V současné době má Agentura EMAS 24 registrovaných lokalit a z čehož je 22 organizací. V procesu registrace se nachází společnost VCES a.s., čímž by s koncem října mohl registr EMAS obsahovat 25 lokalit.EMAS Awards 2006 (6. 10. 2006)
Stejně jako vloni i letos na podzim budou vyhlášeni vítězové evropské Ceny EMAS. O tom, které organizace cenu obdrží, rozhoduje v těchto dnech mezinárodní porota. České republika však již zná vítěze své národní ceny. Stali se jimi společnosti KASKO, spol. s r.o. (v kategorii malých a středních podniků) a Gühring, a.s. (kategorie velkých podniků).
Nosným tématem letošních cen je interní a externí komunikace - informování a zahrnutí zaměstnanců do systému, propagace registrace v EMAS a environmentálních aktivit organizace.
Slavností předání národních cen stejně jako vyhlášení ceny evropské proběhne v průběhu slavnostního večera 13. listopadu v Aténách při příležitosti zasedání Řídícího výboru EMAS.Integrace EMAS s dalšími systémy řízení (6. 10. 2006)
Nejbližšího číslo bulletinu „EMAS Aktuel“, který pravidelně vydává německá instituce UGA - Environmental Verifiers Committee, bude věnováno integrovaným systémům řízení (integrace EMAS a dalších systémů). UGA při této příležitosti nabízí registrovaným organizacím z celé Evropy možnost prezentace svého přístupu k dané oblasti. V případě zájmu můžete kontaktovat UGA na e-mailu.Zářijové novinky z EMAS Helpdesk (6. 10. 2006)

 • Zavádění EMAS v oblasti služeb a veřejného sektoru se rozšiřuje také v Řecku. V rámci projektu „Green Cult“, zaměřeného na integraci environmentálních hledisek při organizaci kulturních akcí, byl systém zaveden v municipalitě Olympia a v tamních hotelích a restauracích. Environmentální opatření se zaměřují především na nakládání s odpady, spotřebu energie, zvyšování environmentálního povědomí a zapojení veřejnosti.
 • V Římě se uskutečnila závěrečná konference tříletého projektu „Shipping with EMAS“, který se soustředil na propagaci EMAS v sektoru lodní dopravy. V rámci projektu byl vytvořen metodologický manuál poskytující informace a návody na zavedení EMAS ve společnosti provozující lodní dopravu. Aktivity projektu navazují na úspěšné zavedení EMAS v italském přístavu Livorno - prvním přístavu na světě registrovaném v EMAS.
 • Prvním federálním ministerstvem v Německu, které zavedlo EMAS, se stalo Federální ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti. Mezi jeho hlavní environmentální cíle se řadí snížení emisí, využívání přírodních zdrojů a surovin, dále snížení spotřeby vody, energie, papíru a zvýšení podílu využívání vlakové dopravy při služebních cestách. Navštivte jejich internetové stránky.
 • Dále se dočtete informace o environmentálních aktivitách rakouského prodejce výpočetní techniky Tigerline, zahrnutí environmentálních aspektů do finančních zpráv (v návaznosti na směrnici 2003/512/EC) či o možnosti objednání odznaku EMAS do klopy saka.

Novinky z EMAS Helpdesk (28. 8. 2006)

 • Německý výbor UGA (Environmental Verification Committee) vydal prohlášení týkající se vztahu EMAS a CSR (společenské odpovědnosti organizací). Uvádí v něm, že EMAS lze považovat za jádro a dostačující podmínku pro splnění požadavků CSR v oblasti environmentální a částečně také sociální (skrze zahrnutí zaměstnanců do procesů budování systému a neustálého zlepšování.)
 • Společnost Siemens Medical Solutions se stala jednou z průkopnických organizací ve využívání loga EMAS na přepravních obalech, jak to umožňuje rozhodnutí Evropské komise 2006/193/ES z letošního března. Siemens si od umístění loga a propagace své registrace EMAS na lodních kontejnerech slibuje lepší kooperaci a komunikaci v rámci svého dodavatelsko-odběratelského řetězce, včetně koncových uživatelů.

Detail loga ZDE
 • Dále se dočtete o studii španělského ministerstva životního prostředí týkající se revize EMAS, záměru Itálie stát se leaderem v zavádění EMAS III či dalším italském regionu, který získal registraci EMAS (Comune di Fabbriche di Vallico v Toskánsku). Kromě toho si EMAS Helpdesk všímá také rostoucího zájmu o EMAS v České republice.
The European Union's Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) (13. 7. 2006)
Vyšla nová kniha o EMAS z pera Michaela S. Wenka zaměstance Eka Chemicals u nakladatesltví Springer, které realizuje množství publikací zabývajících se dobrovolnými nástroji. Na necelých třech stovkách stran najdete detailní rozbor všech částí Schéma řízení podniku a auditu s ohledem na životní prostředí, praktické příklady jsou analýzou tří průmyslových podniků z řetězce Akzo Nobel. Více informacíVzestup počtu společností s EMAS v ČR (11. 7. 2006)
Od začátku tohoto roku jsme zaznamenali prudký nárůst počtu nových registrovaných podniků s EMAS. Jde především o společnosti podnikající ve stavebnictví, veřejných službách - sběr odpadů, sběrné dvory, dopravě a výrobě energie. Celkem je k výše uvedenému datu v ČR 22 podniků se zavedeným i registrovaným systémem řízení podniku a auditu dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 761/2001 (Program EMAS).
K 31. 6. 2006 byl registrován stejný počet podniků jako za celý rok 2005. Posledním podnikem s registračním číslem CZ-031 je stavební společnost HOCHTIEF VSB a.s., která tak načala třetí desítku registračních čísel v historii Programu EMAS v ČR. Více informací najdete v Registr EMASNovinky z EMAS Helpdesk (11. 7. 2006)

 • Dva německé stadiony, na kterých se konalo fotbalové mistrovství světa, jsou registrovány v EMAS. Jedná se o Franken-Stadion v Norimberku s mnichovskou Allianz Arenu. Díky zavedení systému bylo dosaženo významných úspor spotřeby energie (až 50%) a vody (např. využívání dešťové vody) a snížení množství produkovaného odpadu. Na vnitřní vybavení stadionů také není používáno dřevo z tropických lesů.
 • V květnu byla v Itálii zaregistrována jubilejní pětistá organizace. Společně se Španělskem vykazuje Itálie nejdynamičtější růst počtu registrací (přes 30%), zároveň je na prvním místě pokud jde o místní a regionální (provinční) úřady s EMAS.
 • Evropská komise zorganizovala seminář o EMAS v Rumunsku s cílem seznámit vybrané cílové skupiny s tímto nástrojem a poskytnout pomoc při propagaci a technické asistenci. Součástí semináře bylo - mimo jiné - i vystoupení expertů z České republiky a Slovenska.
 • V rámci Green Week byli vyhlášeni vítězové European Business Award. Ze tří nominovaných organizací s EMAS se vítězi ve své kategorii staly dvě - Volkswagen (kategorie „processes“) a španělská Aceria Compacta de Bizkaia (kategorie „management“). Cena je od roku 1987 udělována vždy jednou za dva roky, a to v kategoriích výrobků, procesů, managementu a projektů mezinárodní spolupráce. Dánská metropole Kodaň navíc získala European Mobility Award.
 • Dále získáte informace o německé konferenci týkající se zavádění EMAS na školách (univerzitách), aktivitách realizovaných v rámci podpůrných projektů na zavádění EMAS v Polsku, projektu NEST, v rámci něhož je zaváděn EMAS na úřadech v Polsku, Maďarsku a Řecku, aktivitách katalánských organizací sdružených v „EMAS Club“ a zavádění EMAS v Evropském parlamentu
EMAS Newsletter 2/2006 (11. 7. 2006)
Na serveru EMAS Helpdesk bylo zveřejněno nové číslo EMAS Newsletter (695 kB, ) zaměřující se na dlouhodobě registrované společnosti. Organizace, které si zavedou EMAS a jsou prvně zaregistrovány, se soustřeďují především na budování vlastního systému řízení a správný monitoring než začnou významně zlepšovat své nejvýznamnější přímé environmentální dopady. Postupný rozvoj systému a jeho revalidace (re-registrace) vedou organizace k postupnému zlepšování těchto dopadů a zaměření se i na dopady méně významné a také dopady (aspekty) nepřímé. V nejnovějším newsletteru jsou představeny úspěchy organizací Tetra Pak (výroba obalů, Španělsko) a CWS Lackfabrik (výroba pryskyřice a práškových povlaků, Německo) a dále obce Varese Ligure (Itálie). Dále zde najdete přehled počtu podniků a lokalit se zavedeným EMAS v jednotlivých zemích EU. Jako velmi užitečné lze také hodnoti sloupek termínů důležitých akci v oblasti EMS.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí