zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Od čistší produkce k environmentálnímu řízení podniků

24.05.1999
EMS
Od čistší produkce k environmentálnímu řízení podniků
Programy čistší produkce jsou ve Zlíně realizovány od roku 1992, kdy začal Česko-norský projekt čistší produkce, který organizačně zajišťovala fakulta technologická VUT Zlín. Do dalšího rozvíjení těchto programů se postupně zapojilo České centrum čistší produkce a město Zlín.
Od čistší produkce k environmentálnímu řízení podniků V dnešní době se stále stupňuje nezbytnost respektovat ochranu životního prostředí při všech činnostech podniku; prevenční techniky nahrazují klasický přístup k řešení problémů životního prostředí. Projekty čistší produkce ukazují, že lepším využíváním vstupů výroby je možné šetřit jak životní prostředí, tak peníze. Zároveň se zvyšuje zájem zahraničních společností o spolupráci s podniky, které splňují nejenom požadavky na zajištění jakosti podle ISO 9 000, ale vycházejí vstříc i požadavkům ochrany životního prostředí zaváděním systémů environmentálního managementu (EMS) v souladu se standardem Evropské unie (EU) anebo EMAS. Programy čistší produkce jsou ve Zlíně realizovány od roku 1992, kdy začal Česko-norský projekt čistší produkce, který organizačně zajišťovala fakulta technologická VUT Zlín. Do dalšího rozvíjení těchto programů se postupně zapojilo České centrum čistší produkce a město Zlín. Vhodným rámcem pro rozvíjení programu čistší produkce v podniku je právě EMS, který se zaměřuje na změny týkající se systému řízení podniku. Metodika čistší produkce se zabývá optimalizací operačního systému a je nástrojem pro stálé zlepšování environmentálního profilu podniku, což je účelem zavedení EMS. Při společném zavádění čistší produkce a EMS mají vložené prostředky reálnou návratnost. České centrum čistší produkce z tohoto důvodu připravilo návrh pilotního projektu Od čistší produkce k EMS, který měl ověřit možnost společného zavádění čistší produkce a EMS v menších podnicích a zároveň v rámci projektu vyškolilo konzultanty a lektory. Přínosy programu pro podniky: -podpora řídícího systému společnosti integrací prvků EMS; -využití přístupů čistší produkce pro podporu operačních systémů společnosti; -příprava podniku k certifikaci dle normy ISO 14 001; -pomoc Českého centra čistší produkce při získání výhodné půjčky na vzniklá investiční opatření čistší produkce z Programu čistší produkce při Státním fondu životního prostředí. S přihlédnutím k aktivní podpoře města Zlín a ke značné tradici projektů čistší produkce ve zlínském regionu a odbornému zázemí společnosti Dekont, spol. s r.o., Zlín se Centrum rozhodlo realizovat projekt ve Zlíně. Městský úřad podpořil získání tohoto projektu uvolněním 300 tisíc Kč z fondu určeného pro podporu ochrany životního prostředí. Projekt byl dále dotován Českým centrem čistší produkce z mezinárodního grantu Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) a Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO). Na pokrytí nákladů se významnou měrou podílely i účastnící se společnosti. Pro společné zavádění čistší produkce a EMS byla využita metodika rakouské společnosti STENUM Graz, která projektu poskytovala odbornou asistenci. Tato metodika je založena na realizaci projektu čistší produkce, jenž předchází zavedení EMS. Projekt Od čistší produkce k EMS Zlín 1997 ? 1998 je prvním projektem, kde byla současně zaváděna čistší produkce a EMS. Po uskutečnění marketingového průzkumu a provedeného výběru se pilotního projektu zúčastnily tři společnosti z regionu: ? PSJ Slovácko, spol. s r.o., Kunovice ? stavby pozemního a ekologického charakteru ředitel ing. Libor Měšťánek ? Technické služby, spol. s r.o., Zlín ? veřejně prospěšná činnost, odpadové hospodářství, provoz lázní ředitel ing. František Kostelník ? Vodovody a kanalizace, a.s., Zlín ? provozování vodovodů a kanalizací ředitel ing. Martin Bernard. Projekt byl zahájen v říjnu 1997 a v současné době jsou všechny společnosti připraveny k certifikaci dle normy ISO 14 001. Zároveň již byly dokončeny i projekty čistší produkce v jednotlivých společnostech a Technické služby Zlín podaly žádost na Státní fond životního prostředí ČR na zvýhodněnou půjčku z Programu čistší produkce na realizaci investičních opatření, která z projektu vyplynula. Na základě výsledků tohoto projektu původní rakouskou metodiku zavádění čistší produkce a EMS přizpůsobuje České centrum čistší produkce českým podmínkám. Určena bude pro malé a střední podniky. V rámci tohoto projektu se zároveň připravuje studie Plánování nejnižších nákladů zaměřená na optimalizaci využití současných kapacit a navrhuje způsob dobudování integrovaného systému ochrany životního prostředí ve Zlíně. České centrum čistší produkce připravuje realizaci dalších podobných projektů v roce 1999, pokračovat bude projekt ve Zlíně. Ing. Zdeněk Horsák, vedoucí projektu, ředitel společnosti Decont Výsledky projektů Ekonomické úspory Investice Úspory Celková návratnost VAK, a.s., Zlín 16 240 000 Kč 3 500 000 Kč/rok 5 let TS, s.r.o., Zlín 5 390 000 Kč 1 220 000 Kč/rok 5 let PSJ Slovácko, s.r.o. 30 000 Kč 200 000 Kč/rok 2 měsíce Snížení znečištění životního prostředí VAK, a.s., Zlín snížení množství chloroformu v pitné vodě, zvýšení kvality odpadních vod TS, s.r.o., Zlín snížení množství odpadních vod o 17 000 m3 ročně (o 32 %), snížení spotřeby elektřiny o 81 MWh ročně (o 73 %) PSJ Slovácko, s.r.o. snížení množství ostatních tuhých odpadů o 300 tun ročně
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí