zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Plán: nové přírodní rezervace

18.02.2007
Příroda
Plán: nové přírodní rezervace
Objevily se také nové věci, které je třeba chránit
OCHRANA PŘÍRODY. V Karlovarském kraji mají vzniknout další chráněné krajinné oblasti. Ve hře je například vznik tří nových CHKO - Krušné hory, Střední Poohří a Český les. Měnit se podle koncepce mají i hranice CHKO Slavkovský les

Karlovarský kraj - Seznam vzácných přírodních území v Karlovarském kraji by se měl rozrůst o další chráněné krajinné oblasti, rezervace a památky. Navrhuje to krajský úřad ve své koncepci, která ve středu prošla veřejným projednáváním. Ve hře je například vznik tří nových CHKO - Krušné hory, Střední Poohří a Český les. Měnit se podle koncepce mají i hranice zatím jediné CHKO Slavkovský les.
S vyhlášením oblasti Střední Poohří se počítá v údolí řeky Ohře a okolí na hranicích s Ústeckým krajem. Roste tu řada zvláště chráněných druhů rostlin - například áron plamatý, tomkovice jižní nebo koniklec český. Z živočichů je tu pak užovka stromová.

Český les zasáhne i do Karlovarského kraje

Mezi nejcennější území v kraji patří vrcholové partie Krušných hor od Klínovce po Komáří vrch u Kraslic. Náhorní plošiny, prudké svahy, údolí horských říček. Nahoře rostou smrčiny, v nižších polohách i bučiny. Takto rozsáhlé území, i s chráněnými rostlinami běloprstkou bělavou, rosnatkou anglickou a mnoha dalšími, chtějí odborníci důsledně chránit.
Chráněná krajinná oblast Český les už existuje, jen ji ochranáři chtějí na jihozápadní hranici s Plzeňským krajem rozšířit do Karlovarského kraje. Jde o téměř neosídlené území v bývalém hraničním pásmu.
Měnit by se měly hranice CHKO Slavkovský les. Z oblasti "vypadne" obytná zóna v Mariánských Lázních a území u Kamenného Dvora na Kynšpersku, kde se chystá stavba rychlostní silnice (celkem 850 hektarů). Naopak součástí CHKO se stane území v katastru Andělské Hory (450 ha), Rybničná - Pila (450 ha) a Loket - vrch Krudum (950 ha).
"Stav hranic CHKO, které jsou navíc určeny velmi vágně, je poplatný době. Objevily se také nové věci, které je třeba chránit. Například území u Andělské hory je velmi cenné," řekl ředitel správy CHKO Slavkovský les Jan Schlossar. Netuší ale, kdy by se chráněná oblast mohla rozšířit. "Já o to usiluji už dvacet let," dodal Schlossar.
Další významnou změnou, která do ochrany přírody v kraji zasáhne, bude vyhlášení jedenácti Evropsky významných lokalit. Krušnohorské plató s rozlohou přes jedenáct tisíc hektarů, Vladař, Doupovské hory, Lomnický a Blažejovský rybník, Rudné, Vysoká Pec, Vysoký kámen, Vladař, Soos, Nadlesí, Kaňon Ohře. Drtivá většina z nich je na Karlovarsku. Vůbec nejcennější je podle odborníků Soos na Chebsku - slatiniště a rašeliniště obklopené rašelinnými lesy, vodními plochami a unikátní vegetací.
Koncepce, která detailně mapuje přírodní bohatství kraje, má sloužit hlavně ochranářům, úředníkům, zemědělcům, lesníkům a vodohospodářům. Naznačuje také, že mohou brzy vzniknout třecí plochy při stavbě silnic v kraji. Třeba při výstavbě přeložky silnice I/13 z Damic na hranici s Ústeckým krajem. Nebo při zřizování silničních přechodů do Německa.
Koncepci kritizují zvláště lesníci. "Analytická část nemá odpovídající vědeckou úroveň. Výstupy jsou postaveny na nesprávných datech a krajská politika v této oblasti nesměřuje správným směrem," prohlásil například Pavel Scheuer ze společnosti Loketské městské lesy. 

Chráněná území Co je v návrhu

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE
Rolavská vrchoviště (Přebuz, Rolava, Chaloupky, Stříbrná) -Unikátní rašeliništní komplex horských vrchovišť a podmáčených a rašelinných smrčin s velmi vzácnou květenou a zvířenou.

PŘÍRODNÍ REZERVACE
Oldřichov pod Dylení - Narušované plochy s vzácnými druhy rostlin a kvalitní podmáčená smrčina. Slatina (Tachovská Huť) - Komplex rašelinných a podmáčených smrčin, střídavě vlhkého vřesoviště a prameniště s řadou vzácných druhů rostlin. Mokřady za Farským rybníkem (Chodovská Huť) - Komplex mokřadních společenstev s porosty ďáblíku bahenního a dalších vzácných druhů rostlin Stará Mohelenská (Nové Mohelno) - Přechodové rašeliniště s řadou zvláště chráněných druhů rostlin Rašeliniště U hájovny (Tachovská Huť) - Přechodová rašeliniště a slatiniště vzácného typu s řadou vzácných druhů rostlin Pivovarské louky (Kynšperk) -Komplex nivních ekosystémů slepých ramen, tůní, luhů a luk s vzácnějšími druhy rostlin Divý Luh (Skalná) - Oligotrofní vodní plocha s typickou flórou a navazujícími podmáčenými lesními porosty

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA
Kamenný Dvůr - Jediné zásadité slatiniště v regionu s vzácnou květenou. Komáří vrch (Nová Ves u Kraslic) -Klimatem modelované tvary reliéfu (skalní hrady, sutě, sedimety) s vzácnými druhy lišejníků a několika vzácnějšími druhy rostlin Kamenec (Tři Sekery) - Bývalá pastvina s vřesovišti a smilkovými loukami se vzácnou květenou Čedičový lom u Jindřichovic - V lomové stěně odkryvy povrchových a podpovrchových vulkanických jevů
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí