zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Doma do motoru, venku do jídla

19.03.2007
Zemědělství
Doma do motoru, venku do jídla
Irsko by se rádo stalo premiantem EU na trhu biopaliv. Na pomyslný vrchol se chce dostat veřejnými soutěžemi na jejich produkci a dodávky. Na nabídnuté množství dává úlevy na spotřební dani.

Hledejte typický vjezd do farmy! Takovou radu aby jeden pohledal - zejména v situaci, kdy se dvouhodinové bloudění na jihozápadě od hlavního města Dublinu povážlivě protáhlo k hranici soumraku. A když je navíc v trojúhelníku osad Peamount, Keeloges a Blundelstown, vypátraném navzdory zastaralé mapě, takových typických "farmářských" bran hned několik.

Nicméně připravenému štěstí přeje. Na zhruba třetí pokus se otevírají správná vrata. "Buďte vítáni," hrne se dopředu šedovlasý Michael McBennett, pán statku, otec dvou synů a zaměstnavatel jedné pomocné síly. "Musíme si pospíšit, padá tma, abychom něco viděli," určuje další program.

Malá skupinka rovnou vyráží přes malý dvorek k hlavnímu hangáru. "Tak tady to je," bere si slovo pomenší třicátník Tom Bruton, jednatel poradenské společnosti Bruton Bioenergy a strůjce "biosnažení" na McBennettovic farmě. "Rodina hledala nějakou perspektivu, za kterou by se mohla vydat. Já jsem zemědělský manažer, tak jsem jim dal nějaký ten námět a domluvili jsme se," vypráví Tom.

Jeho oborem jsou postupy zpracování biomasy. Cílem, do něhož se rozhodly obě strany pustit, je pak získávání biopaliv z rostlinných zdrojů pro dopravní účely.

ZELENÁ PRO ZELEŇ. Využívání biologické hmoty na extrahování biopaliv je v Irské republice v kurzu. Ostrov, který dováží 90 % energetické spotřeby (viz Ekonom č. 9/2007), musí přemýšlet o řešeních, která by ústila ve větší energetickou soběstačnost a bezpečnost. Produkce biopaliv z rostlin je jedním z nich.

První základy položila irská vláda v roce 2005. Ministerstvo komunikací, námořnictví a přírodních zdrojů vyhlásilo, v souladu se Směrnicí EU o biopalivech z roku 2003 a následnou unijní Strategií pro biopaliva, dvouletý program daňových úlev. Opatření se vztahovalo na kategorie čistý rostlinný olej, biodiesel a biolíh. "Cílem byl dvouprocentní podíl biopaliv na celkové spotřebě pohonných hmot do roku 2008," připomíná Barry Caslin, expert na energetické systémy vědecko-výzkumné instituce Teagasc se sídlem v Carlow.

Ministerstvo vypsalo veřejnou soutěž na výrobu a distribuci osmi milionů litrů biopaliv ročně (6 mil. olej, 1 mil. biodiesel a 1 mil. biolíh). Uspělo osm firem, jejichž biopaliva jsou osvobozena od spotřební daně. Pro srovnání, spotřební daň na běžné pohonné hmoty činí 0,37 eura na litr nafty a 0,44 eura na litr benzinu, litr obojího stojí u pumpy zhruba jedno euro.

Na nevybrané dani z fosilních paliv, nahrazených v tendru stanoveným množstvím biopaliv, byla vláda ochotna přijít každým rokem o tři miliony eur.

Jenže výsledek se nedostavil. "Operaci se nepodařilo rozjet v dostatečném rozsahu. Na konci roku 2005 dělal tržní podíl prodaných biopaliv 0,1 procenta. Důsledkem bylo pokárání ze strany Evropské unie, která Irsku připomněla, že závazek leží o hodně výše," líčí Caslin.

VÍCE, DÉLE, LEVNĚJI. Irská reakce na sebe nenechala čekat. Hned v roce 2006, tedy ve druhém roce pilotního schématu, vypracovala speciální bioenergetická meziresortní komise nový scénář. Ministerstvo komunikací, námořnictví a přírodních zdrojů oznámilo další, pobídkově velkorysejší projekt (Biofuels Scheme II). Laťka očekávaného podílu biopaliv na trhu stoupla na 2,2 procenta do roku 2008. Úleva na spotřební dani byla vyčíslena na 200 milionů eur do roku 2010, opět pro sekce čistý rostlinný olej, biodiesel a biolíh. V listopadu 2006 obdržel zadavatel 102 přihlášky. Vybráno bylo 16 adeptů. "Irsko se rozhodlo jít jiným směrem než některé členské státy. Zatímco ty poskytují úlevu na dani pro pohonné hmoty, které se skutečně prodají, my chceme přísně dbát na to, aby se prodalo tolik biopaliv, kolik vybraní vítězové naslibovali," vysvětluje Caslin.

Podanou ruku ještě vylepšilo prodloužení platnosti 50procentní slevy na registrační dani při koupi vozidel s hybridním pohonem a dvojpalivových aut, která umějí jezdit na většinovou příměs biopaliv (od 85 % výše). Sleva platí do konce letošního roku.

Dalším nástrojem je dotace na přizpůsobení naftových motorů u používaných vozů pro jízdu na rostlinný olej. "Protože jde o využití obnovitelného zdroje, má majitel nárok na dotaci ve výši 75 procent nákladů na úpravy motoru," upozorňuje Edel Fitzgeraldová z Německo-irské obchodní komory. Takto přizpůsobených vozů se má letos objevit na irských vozovkách padesát.

Zda se Irům podaří tato předsevzetí naplnit, ukáže čas. Jisté je, že se jim povedlo usmířit Brusel. "Dodatečný výhled do roku 2010 dal najevo dobrou vůli, a to Evropské komisi stačilo. Natolik, že upustila od kárného řízení proti naší zemi," připomíná Caslin. Stalo se loni v dubnu.

MÍCHAT? POVINNĚ! Povzbuzeno tímto úspěchem, Irsko přitvrdilo. Začátkem letošního února ministr komunikací, námořnictví a přírodních zdrojů Noel Dempsey ubezpečil, že se ostrov pokusí do roku 2009 zdolat hranici 5,75 procenta podílu biopaliv na trhu pohonných hmot. EU míní dosáhnout téže úrovně do roku 2010. Zároveň vytyčil cíl, že do roku 2020 vzroste tento podíl na deset procent. "Vývoj tímto směrem nám umožní, abychom každý rok vypouštěli v průměru o 1,2 milionu tun emisí CO2 méně než dosud. Tento údaj odpovídá stažení z provozu 70 tisíc aut ročně," vypočítává energetik Caslin.

Irští stratégové jsou přesvědčeni, že jde o velkou příležitost pro zemědělce a celou řadu návazných činností, jako je distribuce a budování logistických řetězců.

Nejdůležitější krok má však teprve přijít. "Snaha dopracovat se k energeticky udržitelnější situaci v dopravě je pěkná, ale nestačí. Jak unijní, tak irské národní plány ohledně biopaliv jsou doporučeními a návody, ne závazky. Jediným způsobem, jak zvýšit podíl biopaliv, je jejich povinná příměs do benzinu a nafty," zdůrazňuje Caslin.

Zbývá domyslet cenovou politiku. Pokud by se výroba a transport biopaliv prodražily natolik, že by cena (i přes nulovou spotřební daň) přesáhla cenu nafty a benzinu, bude nutné zatížit obě tradiční pohonné hmoty daní na CO2, který se uvolňuje při jejich výrobě a spalování.

Detaily mají vzejít z debaty, kterou povede vláda s představiteli průmyslu a veřejností. Výsledek bude znám ve druhé polovině tohoto roku. Nové zákony, včetně povinnosti přimíchávat biopaliva, by ostrované rádi přijali před rokem 2009.

Z LISU DO KŮLNY. Potíž je v tom, že se odpuštění spotřební daně, a tedy možnost pro působení na rozvíjejícím se trhu s biopalivy, týká v Irsku omezeného počtu hráčů. Michael McBennett se také snažil, ale mezi vyvolené se ani jednou nedostal. "Kdo ví, jak to bylo. Ti, co uspěli, beztak podváděli. Naslibovali vládě hory doly a skutek utek. Třeba jeden tady v okolí: ten tendrem prošel, ale že by vyráběl biopalivo, o tom jsme nikdo neslyšeli," zlobí se farmář.

Za jeho zády přede stroj na lisování oleje "za studena" ze semen řepky olejky. Na krytu visí český nápis. Zařízení s kapacitou 370 tun surového vyfiltrovaného oleje za rok dodala firma Farmet z České Skalice.

Do jímky stéká surová, oranžově zbarvená hustá tekutina. Unášeč odvádí na hromadu vylisovanou hmotu.

S vylisovaným a pročištěným olejem coby palivem McBennettovi na domácí parket nemohou. "No, stejně se ho snažíme využít," mručí Michael. "Tady to auto," ukazuje na japonskou čtyřkolku v potemnělé kůlně, "jsme si nechali předělat, aby na olej jezdilo." Kapota, pod níž se agregát skrývá, nejde otevřít. Když se to podaří, není po ruce baterka, která by na motor posvítila. "Půjdeme raději na panáka," velí nejstarší z McBennettů.

V obytném stavení dává na stůl plechové kelímky a láhev od ginu, v níž se převaluje ostře červená kapalina. "To je gin s lesními plody," prohlašuje hospodář. Z výčtu ingrediencí se dá nanejvýš porozumět slovu "trnky".

Nasládlá pálenka bodla. "My se nevzdáme, viď Tome?" říká už smířlivěji McBennett. "Jasně!" odtuší oslovený. "Čekáme, že vláda přijde s nějakou extra akcí. Do té doby budeme olej prodávat jako potravinu do Británie. Naštěstí máme i tuto možnost," usmívá se Tom.

Že jde o jeden z jeho manažerských kousků, nemusí ani dodávat.

AUTOR: Igor Záruba
Blundelstown


Jeden cíl, dva tendry
Dvouletý pilotní projekt (Mineral Oil Tax Relief) byl vyhlášen v dubnu 2005 s cílem dosáhnout většího podílu biopaliv na irském trhu pohonných hmot. Soutěž byla vyhlášena na 16 mil. litrů čistého rostlinného oleje, bionafty a biolihu, úleva na dani zněla na 6 mil. eur (ty by stát vybral na naftě a benzinu, nahrazených biopalivem). Uspělo osm adeptů.
Vylepšenou verzi (Biofuels Scheme II) si vynutil neuspokojivý výsledek po prvním roce půvdního projektu. Nový tendr byl vypsán na léta 2006-2010, celková daňová úleva obnáší 200 mil. eur. Vybráno bylo 16 výrobců a dodavatelů biopaliv. Jako bonus přidalo Ministerstvo financí 50procentní slevu na registrační dani z aut, která jezdí na směs s 85 % a více biopaliva, nebo využívají hybridní pohon.
Zdroj: EKONOM

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí