zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologičtí farmáři navrhují dvě různé sazby podpor

22.03.2007
Zemědělství
Ekologičtí farmáři navrhují dvě různé sazby podpor

Návrh na podporu ekologického zemědělství a produkce biopotravin z Programu rozvoje venkova, který předložili ministerstvu zemědělství zástupci ekologických farmářů sdružených v organizacích PRO-BIO, Svazu marginálních oblastí a Českomoravském svazu zemědělských podnikatelů, nově rozlišuje mezi výhradně ekologickými farmami a mezi zemědělskými podniky s tzv. souběžnou produkcí, které vedle ekologických ploch mají i konvenční.

V současné době probíhá intenzivní diskuze, jak ještě více podpořit a zkvalitnit české ekologické zemědělství. Je faktem, že vzhledem k připravovanému přechodu ze starého programu podpor na nový Program rozvoje venkova 2007-2013, má nyní Česká republika jedinečnou šanci posunout ekologické zemědělství a s ním i celou produkci biopotravin na kvalitativně i kvantitativně vyšší úroveň.

Podstata nového návrhu ekologických farmářů ohledně hospodaření na loukách a pastvinách spočívá v zavedení výhodnějších sazeb pro ekofarmy s čistě ekologickým hospodařením a naopak s nižšími podporami pro zemědělce hospodařící souběžně. Každá farma si bude moci vybrat – buď převede své zemědělství kompletně na ekologické a potom bude moci přestoupit do nového programu nebo raději zvolí hospodaření se souběhem a potom bude moci zůstat v rámci jednoduššího starého programu při sazbě 1.100 Kč.

V připravovaném Programu rozvoje venkova, jakožto modernějším instrumentu, bude uplatněn požadavek na ekologickou celofaremnost a za to bude farmám vyplácena podpora 89 EUR na hektar luk a pastvin. To je rozdíl od současného návrhu ministerstva, které chce i v novém Programu rozvoje venkova vyplácet sníženou sazbu (70,5 EUR/ha) plošně všem farmám bez rozdílu.

Nový návrh ekofarmářů je naprosto logický: řeší totiž velmi podstatný problém ekologického zemědělství, o kterém se zmiňuje dokonce i učebnice Ekologické zemědělství (Urban, Šarapatka a kol., MŽP 2003), uvádějící, že souběh ekologické a konvenční produkce v jednom zemědělském podniku nebudí důvěru spotřebitelů. To je největší riziko ekozemědělství, do budoucna srovnatelné snad jen s problémy integrované produkce.

Souběh ekologického a konvenčního zemědělství je pozůstatkem minulosti, kdy se jednalo o kompromisní řešení. Dnes jsou v Evropské unii silné tlaky, aby možnost těchto souběhů nebyla nadále umožňována. Směrnice zahraničních svazů (např. Bioland, Demeter, Bio Ernte, Bio Suisse atd.) souběh ekologického zemědělství s konvenčním provozem nepovolují. Proto jsou také značkové produkty těchto svazů ekologických zemědělců na trhu lépe prodejné.

Návrh zemědělských svazů naplňuje deklarované cíle ministerstva, tzn. podporu bioprodukce (odpadnou rizika zpochybňování produkce z ekofarem), podporu zaměstnanosti (čistě ekologické zemědělství je náročnější na lidskou práci), administrativní jednoduchost a v neposlední řadě i finanční úspory. Řešení odpovídá například německému modelu, kde podporu mohou obdržet jen čistě ekologické farmy. Výhodou tohoto řešení je i fakt, že nebude hrozit riziko zpochybňování propočtů sazeb ze strany EU.Zmíněné řešení předložil Svaz marginálních oblastí ministru zemědělství P.Gandalovičovi na schůzce 14.3.2007 s tím, že by se tato změna měla promítnout již do Programu rozvoje venkova v roce 2007, aby byly naplněny cíle ministerstva a zároveň aby nedošlo k odlivu finančních prostředků ze strukturálně postižených oblastí, kde je ekologické zemědělství zastoupeno nejvíce. Tyto varianty mají dokonce nižší nároky na státní rozpočet než původně navržené. V současné praxi to znamená, že zhruba 70% ha ekologicky obhospodařovaných ploch by mělo být podpořeno v plné výši z PRV, a zhruba 30% ha, které jsou součástí konvenčních podniků, by obdrželo kompenzaci 1.100 Kč. V nejbližší době SMO očekává slíbenou reakci Mze na tyto návrhy.

Kontakt: Svaz marginálních oblastí, Horní Police čp. 1, 471 06 Česká Lípa, tel/fax: 487 861 368 předseda Ing. Milan Boleslav, tel: 737 284 225Internet: www.lfa.cz, email: lfa@lfa.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí