zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Není to móda, ale moderní životní styl

08.05.2007
Zemědělství
Není to móda, ale moderní životní styl
Biopotraviny jsou v trendu. Ano, už i v České republice.
A stejně tak jako stoupá poptávka po nich, roste i snaha něco víc se o nich dozvědět. Budeme vás proto o novinkách i o jejich producentech v příloze Hospodářských novin Zdraví pravidelně informovat.

Ekologické zemědělství je způsob hospodaření, který klade značný důraz na opatření chránící půdu a přírodu, zajišťuje ohleduplné zacházení se zvířaty a nepoužívá syntetické pesticidy ani umělá hnojiva.

Ještě před několika lety bylo okrajovou specialitou malé skupiny farmářů i zákazníků. Během devadesátých let se ale jeho postavení dramaticky změnilo. Šetrné hospodaření se stává běžným a zboží, které nabízí, v mnoha obchodech samozřejmostí.

Co je to ekologické zemědělství?

Ekologické zemědělství, v němž je striktně zakázáno použití umělých chemických látek, nabízí řešení, jak omezit množství nebezpečných látek v potravinách na minimum. Ekologické zemědělství je přesně definovaná forma hospodaření, založená na produkci potravin optimální kvality a množství, používající praktiky trvale udržitelného rozvoje s cílem vyhnout se používání agrochemických vstupů a minimalizovat poškození životního prostředí. Tento přístup chápe úzké spojení mezi všemi částmi přírodního systému.

V systému ekologického zemědělství jsou využívány přirozené metody ochrany před škůdci, pleveli a nemocemi. Kvalitní půda pomáhá rostlinám vytvářet přirozenou odolnost proti napadení. Na ekologických farmách jsou vítanými pomocníky přirození predátoři, jako ptáci, netopýři, brouci a slunéčka sedmitečná živící se škodlivým hmyzem. Používají se odolné odrůdy nebo preventivní opatření.

Ekologické hospodaření má přísné podmínky

Produkce potravin je ve vysoké kvalitě a v přiměřeném množství. Postupy jejich výroby jsou v souladu s přírodními systémy a cykly na všech úrovních, od půdy po rostliny až ke zvířatům. Pro producenty je závazné udržování anebo zvyšování dlouhodobé úrodnosti a biologické aktivity půdy. Osevní postupy a technologie pěstování musí být takové, aby bránily erozi půdy.

Na zničení plevelů musí zemědělci používat agrotechnické metody, herbicidy nejsou v žádném případě povoleny. Ochrana rostlin proti chorobám a škůdcům je založena na podpoře samoregulující funkce agro-ekosystému, biologických a biotechnických metodách. Také chemické látky, jako jsou fungicidy a insekticidy, jsou zakázány. Základní podmínkou pro ekologické farmaření je etické zacházení se zvířaty respektováním jejich vrozených potřeb a chování. Samozřejmostí je také respekt k místním, ekologickým, klimatickým a zeměpisným rozdílům a při výrobě biopotravin využívání místních praktik a postupů.

Geneticky upravené potraviny jsou zakázány

Výroba biopotravin musí dbát také na principy ochrany přírody. K tomu patří například podpora druhové pestrosti a ochrana vzácných přirozených stanovišť a přírodních útvarů, maximální využití obnovitelných zdrojů a recyklace, využívání místních zdrojů. Hospodaření na ekologických farmách by mělo zanechávat minimum znečištění a odpadů.

Důležitá je i tato informace: Pěstování geneticky manipulovaných organismů (GMO) není povoleno.

Zpracování biopotravin je šetrné

Biopotraviny musí být čerstvé a pokud možno v co nejpřirozenějším stavu, takže k jejich výrobě se používá minimum zpracování - ovšem tak, aby byl zachován jejich charakter.

Mezi zakázané postupy patří všechny ty, které by mohly poškozovat zdraví člověka, jako například iontové měniče, bělení, působení syntetických hormonů, ozařování, mikrovlnný ohřev, používání barviv, aromat a sladidel syntetického původu. Jejich výrobce je povinen usilovat o vyloučení možnosti kontaminace nebo záměny s konvenční potravinou. Co nejvíce informací o způsobu úpravy a složkách potraviny musí být uvedeno pro zákazníky na etiketě. Zdroj: www.mesicbiopotravin.cz

Jsme na to dva

Občanské sdružení PRO-BIO LIGA se dlouhodobě a systematicky věnuje osvětě a propagaci na poli biopotravin a ekologického zemědělství, a to hlavně co se české bioprodukce týče. Cílovou skupinou jsou pro nás spotřebitelé potravin, ale i instituce jako jsou školy či státní správa. Zájem o biopotraviny nepovažujeme pouze za módu a trend, ale hlavně za životní styl. Vždyť biopotraviny nijak nesouvisí s žádným speciálním stravovacím směrem či dietou, ale s udržitelnou spotřebou a s produkcí potravin, která bere ohledy na životní prostředí, krajinu a na sedláky, kteří udržují náš venkovský prostor. Našim zázemím je Informačně-poradenské centrum o biopotravinách, ekologickém zemědělství a ekologicky šetrném životním stylu v pražském Toulcově dvoře, základním komunikačním nástrojem pak web - www.biospotrebitel.cz.

Náš pohled na téma BIO je velmi blízký pohledu Hospodářských novin. Velice rádi se proto budeme partnersky podílet na přípravě pravidelného bioseriálu.

AUTOR: Jana Průšová

PRO-BIO LIGA
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí