zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zajímavosti z oblasti EMAS

18.05.2007
EMS
Zajímavosti z oblasti EMAS
Evropská komise zveřejnila výsledky veřejného připomínkování revize Programu EMAS..

Veřejné připomínkování revize Programu EMAS

Evropská komise zveřejnila výsledky veřejného připomínkování revize Programu EMAS (nařízení č. 761/2001), které probíhalo od 22. prosince 2006 do 26. února 2007. Vyplněné dotazníky zaslalo 214 respondentů z 23 zemí.

Některé výsledky:

 • Více než 90% respondentů odpovědělo, že Program EMAS zná, přičemž 84% z nich jej považuje za užitečný nástroj.
 • Zhruba polovina respondentů by souhlasila s tím, aby se EMAS stal povinným nástrojem pro veřejné instituce (58%), velké znečišťovatele či podniky situované v environmentálně cenných oblastech (52%) a organizace žádající finanční prostředky z evropských fondů (57%).
 • Respondenti podporují změny vedoucí ke zvýraznění a vyjasnění otázek souladu s legislativou (71%), vetší zaměření na environmentální výkonnost organizací (70%) a nepřímé environmentální aspekty (60%).
 • 74% respondentů by uvítalo možnost lepšího využívání loga EMAS a environmentálního prohlášení.
 • 67% respondentů by podporovalo možnost, aby v rámci EMAS mohly být ověřovány také informace vztahujících se k produktům.
 • Téměř 80% respondentů podporuje větší provázanost EMAS s ostatní legislativou, jak na národní, tak evropské úrovni.
 • 79% respondentů podporuje harmonizaci (standardizaci) akreditačních, ověřovacích a registračních postupů.

Dubnové novinky z EMAS Helpdesk

 • Ve dnech 14. - 16.3. se ve francouzském Louviers konal seminář věnovaný tématu vzdělávání pro udržitelný rozvoj a EMS. Zúčastnili se jej představitelé deseti škol, které mají registraci EMAS nebo certifikaci ISO 14001, a dále zástupci nevládních organizací zabývajících se tématem environmentálního vzdělávání. Cílem semináře byla výměna informací a zkušeností s environmentálním řízením a také vytvoření evropské sítě škol a neziskových organizací.
 • V roce 2005 byl odstartován projekt Managing Urban Europe (MUE-25) zaměřený na zavádění environmentálního managementu v obcích a městech. Cílem projektu, jenž bude trvat do roku 2008, je zlepšit kvalitu životního prostředí a udržitelnost 25 evropských měst a obcí. Ze stávajících 185 municipalit registrovaných v EMAS jich mnoho zavedlo systém pouze v části úřadu (nejčastěji odbor životního prostředí), přičemž klíčové aktivity jako plánování a strategie nejsou environmentálním řízením pokryty. Systém EMAS zde tak neplní svou funkci environmentálního řízení celého území obce, neboť environmentální témata jsou řešena příliš izolovaně a na nedostatečné řídící úrovni. Projekt MUE-25 se snaží o vytvoření "celo-obecního" modelu pro integrovaný manažerský systém, zahrnujícího nejen environmentální témata.
 • V rámci projektů "TourBench" a "SUTOUR" (financovaných z programu LIFE) proběhly benchmarkingové projekty v oboru turistických služeb – hotelů a dalších ubytovacích zařízení. Srovnání ze účastnilo 450 zařízení z 15 států, jež byly dotazovány na otázky týkající se spotřeby energie a vody, produkce odpadů apod. Z dosavadních výsledků vyplývají následující skutečnosti:
 1. Průměrná spotřeba energie se u účastníků výzkumu pohybovala okolo 300 kWh/m2 (v noci 75 kWh/m2). U 25% nejlepších hotelů (benchmark) činila spotřeba 170-210, v noci 34-59. (Malé dvou-hvězdičkové hotely vykazovaly vyšší spotřebu než hotely se 4-5 hvězdičkami.)
 2. Benchmarkové hodnoty pro spotřebu vody na noc činí 96 litů u kempů, 133 litrů u hotelů nabízejících pouze ubytování a 213 litrů u hotelů s restauracemi. (Průměrná spotřeba u čtyřhvězdičkového hotelu pouze s ubytováním činí 235 litrů, zatímco benchmarkingová hodnota pouze 91 litrů.)
 3. Pevný odpad činí zhruba 50% všech odpadů, další významné odpadové položky činí papír a organický odpad (12% a 31%, resp. 23% a 9% hmotnosti, resp. objemu).
 4. Hotely v Německu a Rakousku produkují 2 kg (6 litrů) odpadu na osobu a noc.
Brožura ke stažení.
 • Dále získáte informace o aktivitách italské vesnice Varese Liguria směrem k udržitelnému rozvoji (obnovitelné zdroje, bio-zemědělství); opatřeních na zvýšení enegretické účinnosti realizovaných v papírenské společnosti Dunapack (Maďarsko) či hotelu Victoria (Freiburg, Německo); manuálu EMAS vydaném v Maďarsku.

Nové číslo EMAS Newsletter

Evropská komise vydala další číslo EMAS Newsletter, tentokrát se zaměřením na energetickou efektivitu.

Odhady hovoří o tom, že v Evropě se ročně neefektivně prohospodaří okolo 20 % energie, což finančně vyjádřeno představuje zhruba 100 mld. euro. V reakci na tuto skutečnost publikovala Evropská komise v roce 2006 "Akční plán pro energetickou účinnost: Využití možností" (KOM(2006)545), jehož cílem je zvýšit energetickou účinnost ve všech hospodářských sektorech. Akční plán v této souvislosti definuje deset prioritních opatření na zvýšení efektivity.

V dubnovém čísle EMAS Newsletter se dočtete o aktivitách registrovaných organizací (Bombardier Transportation, Laufen Austria a Mahle Filter Sysetms) na poli snižování spotřeby energií a dosahování úspor, dále o novém výzkumném projektu "Energy Efficiency Initiative 2007-2009" a publikaci Life and Energy obsahující přehled zajímavých projektů.

Březnové novinky EMAS (3. 5. 2007)

Jako každý měsíc Vám přinášíme stručný přehled informací, které uveřejňuje ústřední informační portál programu EMAS v Evropské unii EMAS Helpdesk. Na těchto stránkách mimo seznamu registrovaných firem, akreditovaných ověřovatelů a metodického návodu zavedení EMAS najdete také následující zprávy:

 • Belgická agentura Belgian Technical Cooperation (BTC), jejíž posláním je podpora a implementace projektů rozvojové pomoci v zemích třetího světa, zavedla systém EMAS ve svém sídle v Bruselu. BTC v současné době řídí více než 270 projektů a rozvojových programů ve 26 zemích (Afrika, Asie a Latinská Amerika), přičemž v rámci hodnocení dopadů těchto projektů jsou významně zastoupena také environmentální kritéria. Agentura zaměstnává přes 300 pracovníků, z toho 130 ve své bruselské centrále. Svou registrací BTC naplňuje záměry belgické federální vlády, které prosazuje zavádění EMAS ve všech federálních institucích.
 • Vídeňská radnice se rozhodla znovu zaregistrovat v EMAS. Vídeň se v roce 2000 zařadila mezi první města a obce, která si systém zavedla, avšak po vypršení platnosti ověření nepřistoupila k re-registraci. Představitelé města nyní změnili svůj názor a Vídeň se opět zařadila mezi cca 190 registrovaných municipalit. Radnice zaměstnává přes 3800 lidí. Realizovaná environmentální opatření se zaměřují především na oblast odpadového hospodářství (včetně řízení tří městských skládek), dopravu, zelené veřejné zakázky a vzdělávání obyvatel města v environmentálních otázkách.
 • Díky registraci belgické poradenské společnosti Eco-Conseil Enterprise se EMAS Helpdesk stal ze dvou třetin řízený pod systémem EMAS. (Již v roce 2004 byla registrována rakouská Federální agentury životního prostředí, která se na správě Helpdesku také podílí.) Jelikož kvalita odvedené práce a prezentovaných výstupů představuje nejvýznamnější nepřímý aspekt takovýchto organizací, zaměřují se v rámci realizace projektů a přijímání nových návrhů na hodnocení potenciálních dopadů na životní prostředí a udržitelný rozvoj.
 • Evropská komise zahájila další projekt na zavádění EMAS pomocí metodiky EMAS Easy, která se zaměřuje na malé a mikro podniky. Do projektu jsou zapojeny státy z jižní Evropy – Španělsko, Itálie, Francie, Portugalsko, Kypr, Malta a Řecko. Projekt se zaměřuje na vyškolení 35 konzultantů a zavedení EMAS v 70 organizacích.
 • V dalších informacích se dočtete o manuálu EMAS pro obce a města vydaném německým Federálním ministerstvem životního prostředí; manuálu EMAS pro univerzity vydaném řeckou University of Macedonia; aktivitách společnosti Audi v Maďarsku; semináři na zavádění EMAS v Chorvatsku, kterého se účastnil také zástupce českého MŽP; projektu na zavádění EMAS v Rusku (Kaliningradu).
 • Zdroj: www.cenia.cz 
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí