zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rodiče si přejí biopotraviny ve školách

18.05.2007
Zemědělství
Rodiče si přejí biopotraviny ve školách

Osmdesát pět procent rodičů by uvítalo, kdyby školní jídelna, kterou navštěvují jejich děti, vařila z biopotravin. Více než šedesát procent rodičů je dokonce ochotno kvůli tomu připlácet za obědy o 10 a více procent. Vyplývá to z průzkumu mezi rodiči žáků škol, zapojených do pilotního projektu „Biopotraviny do škol“, který probíhá v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina.

Cílem pilotního projektu je najít praktická řešení pro zapojení ekologických zemědělců do zásobování organizací veřejného stravování, konkrétně školních jídelen, v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina a tato řešení a získané poznatky nabídnout k aplikaci v dalších regionech. Pilotní projekt je součástí projektu Síť informačních center Agro-envi-info spolufinancovaným Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Dotazníkové šetření proběhlo v celkem 7 pilotních školách a vzdělávacích zařízeních působících v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina. Na otázky odpovědělo celkem 281 rodičů, 7 vedoucích školních jídelen a 40 pedagogů. Dotazníky byly také zaslány na celkem 71 ekologických farem v obou krajích.

„Průzkum se snažil zjistit, jak jsou rodiče na začátku projektu spokojeni s úrovní stravování ve školních jídelnách, jejich připravenost podpořit, i finančně, zavádění biopotravin a jejich názor na zařazení tématu udržitelného zemědělství do výuky“, říká koordinátor projektu Tom Václavík.

Přestože jsou rodiče s kvalitou současného stravování spokojeni, jsou připraveni zavádění biopotravin podpořit. Dokonce jsou ochotni podílet se na případném zvýšení ceny obědů: 29 procent rodičů je ochotno platit o 10 procent více, 37 procent rodičů o 20 procent více a 13 procent rodičů o 30 procent více než v současnosti. Pět procent rodičů je ochotno platit jakoukoli částku, šestnáct procent rodičů není ochotno platit více než v současnosti.

Pozitivně se také rodiče stavějí k zavedení tématu udržitelného zemědělství do výuky a k návštěvě ekologické farmy v rámci vyučování. Na otázku „Souhlasil/la byste s tím, aby vaše dítě jednou za školní docházku v rámci vyučování navštívilo ekologickou farmu?“ odpovědělo 79 procent rodičů „rozhodně ano“ a 21 procent rodičů „možná“.

„To jsou vše dobré předpoklady pro úspěch projektu“, dodává Tom Václavík.

Projekt se také snaží vyhodnotit, zda a o kolik se zavedením biopotravin zvýší náklady na přípravu obědů. Šest ze sedmi škol již některé biopotraviny nakupují, nejčastěji brambory, zeleninu, nápoje, obilniny, těstoviny a luštěniny - cena oběda se průměrně zvedla do 10 procent

Vedoucí školních jídelen se shodují v tom, že největší překážkou pro zajištění většího podílu biopotravin je jejich vysoká nákupní cena a nedostatek informací o nabídce. Obě překážky se projekt snaží řešit.

Pedagogové z pilotních škol jednoznačně zavedení biopotravin vítají, 95 procent dotázaných je pro, 73 procent pedagogů je také ochotno začlenit téma udržitelné produkce potravin do výuky a 90 procent souhlasí s tím, aby děti

jednou za školní docházku v rámci vyučování navštívily ekologickou farmu. Projektu se u pedagogů a vedoucích škol (myslí se ředitelé škol nebo vedoucí školních jídelen?)setkal s velkým nadšením a podporou.

S menší odezvou se projekt setkal mezi ekologickými zemědělci. Ze 71 oslovených ekofarem na Jižní Moravě a Vysočině dotazník vrátilo jen 6. Nejčastěji jsou ekofarmy schopny nabídnout bio brambory.  

Vzhledem k tomu, že jak Jihomoravský kraj, tak Vysočina patří ke krajům s nejmenším počtem ekofarem, není výsledek neúspěchem. Brambory tvoří velkou část jídelníčku školních jídelen a patří ke komoditám nakupovaným v největším objemu. Pokud se je podaří nahradit za bio brambory, zvedne se při minimálním zvýšení nákladů poměrně razantně podíl biopotravin v jídelníčku. Problémem zůstává nedostatečná nabídka čerstvé bio zeleniny.

Principem pilotního projektu „Biopotraviny do škol“ je komplexní přístup k otázce biopotravin a ekologického zemědělství, jeho nedílnou součástí je vzdělávání žáků, rodičů a pracovníků školních jídelen. Proto se ještě letos uskuteční návštěva dětí na některé ekologické farmě, případně přednáška některého ekofarmáře ve škole. Během září proběhnou na všech pilotních školách „Bio dny“, kdy se budou obědy připravovat jen z biopotravin, pro děti budou připraveny zábavné hry a uskuteční se vzdělávací seminář pro kuchařky na téma „Jak zařadit biopotraviny do školního stravování“.

Další informace o projektu vám poskytne:

Mgr. Tomáš Václavík, tel: 541 263 456, tom@greenmarketing.cz

Další informace:

(1) Evropský sociální fond je zaměřen na podporu zaměstnanosti formou rozvoje lidských zdrojů, dalšího vzdělávání, modernizací služeb a rozvojem spolupráce.

(2) EPOS Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR je občanským sdružením odborníků v oblasti ekologického zemědělství. EPOS je nezávislá organizace, sdružující poradce, výzkumné pracovníky a pedagogy. Jejím cílem je zvyšovat odbornou kvalifikaci ekologických zemědělců a pomoci zajistit ekonomickou stabilitu jejich farem a následně také k posílení trvale udržitelného zemědělství v ČR.

(3) Projekt „Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina“ (zkratka Agro-Envi-Info) vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu  a Ministerstva životního prostředí ČR. Projekt realizuje Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR (EPOS), spolu s 15 partnery z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, včetně místně příslušných krajských úřadů.

Hlavní činnosti projektu:

-          předávání  informací o agroenvironmentálně orientovaných programech Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva životního prostředí ČR  zemědělským podnikatelům a pracovníkům veřejné správy

-          poskytování poradenství, jak agroenvironmentálních programů využívat

-          poskytování  informací o ekologickém zemědělství a biopotravinách

-          zajišťování vzdělávání ekologických zemědělců

-          informování o možnostech s nakládáním s biologicky rozložitelnými odpady

 

(4) Seznam škol zapojených do projektu

MŠ Seifertova

Monika Nikodýmová

Naďa Formanová

Seifertova 6,

Jihlava 586 01

Tel: 567 303 495

Monika.nik@centrum.cz

title=mailto:seifertovams@seznam.cz href="mailto:seifertovams@seznam.cz">seifertovams@seznam.cz

 

MŠ Čtyřlístek

L. Řezáčová

Tel: 568 841 135

Kubišova ul. 1291/7

674 01 Třebíč

jidelna.ctyrlistek@volny.cz

 

Základní škola a mateřská škola Podomí

Miluše Králová

Podomí 155,   PSČ 683 04

Tel: 517 385 447                                                         

e-mail: zs.podomi@iol.cz

ucetni.zspodomi@wo.cz

 

Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání

Helena Špinarová

Kněžice 109

675 21 pošta Okříšky

tel. 568 870 434

helena.spinarova@chaloupky.cz

info@chaloupky.cz

 

Waldorfská mateřská škola Brno

Jana Kytnerová, ředitelka školy

Božetěchova 15

612 00 Brno

Tel: 549 211 042

wms.brno@seznam.cz

 

SEV Rychta Krásensko

Jitka Vágnerová, provozní vedoucí

Tel: 517 385 429

vagnerova@rychtakrasensko.cz

 

MŠ Pramínek

Heyrovského 11
635 00 Brno-Bystrc

Jana Koláčková  

Tel: 775 185 259

Jana.jurkovicova@seznam.cz

 

(5) Seznam ekofarem, které nabídly biopotraviny:

-         František Vaněk, Čechov, Okříšky, tel: 568 870 123

-         Ing. Tomáš Kříšťan, Humpolec, tel: 602 857544

-         Jaroslav Žďárský, Březí, tel: 566 536 482

-         Agros Vyškov, ing. Miroslav Sádlo, Vyškov, tel: 517 350 705

-         Luboš Pospíšil, Holubí Zhoř, tel: 608 267 931

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí