zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

O krok dál v systémovém řízení

05.06.1999
EMS
O krok dál v systémovém řízení
KABLO Kladno, a.s., prosazuje ekologické záměry
KABLO Kladno, a.s., je kabelářský podnik s dlouholetou tradicí a díky koncepčnímu a předvídavému řízení se řadí na jedno z předních míst prosperujících podniků kladenského regionu. Jako příklad můžeme uvést zavedení systému řízení jakosti (SŘJ) podle normy ISO 9001 v roce 1994. Tento systém se záhy ukázal jako nezbytný, nejenom pro udržení a následné rozšíření počtu exportních zakázek, ale dnes již i pro obchodování na tuzemském trhu. V současné době stojí české podniky před další nutností přizpůsobení se obecně platným podmínkám uplatňovaným v podnicích vyspělých států. Není již pravda, že saze nad městem a kouřící komíny znamenají průmyslovou vyspělost. Rozhodujícím činitelem při posuzování vyspělosti podniku se stává ekologicky šetrný přístup ke vzduchu, vodě a všem přírodním zdrojům. Tuto skutečnost si uvědomilo i vedení KABLO Kladno, a.s., a rozhodlo se rozšířit své systémové řízení o systém ochrany životního prostředí (EMS). Budování tohoto systému, který má podle zavádějící normy ISO 14001 název environmentální, je časově velmi náročné. Představuje zjištění všech aspektů, které při činnosti podniku mají dopad na životní prostředí, jejich posouzení ve vztahu ke všem platným právním a jiným požadavkům. Dále je třeba vytvořit a realizovat tzv. environmentální program, jehož cílem je zmírnění negativních vlivů na životní prostředí. Velmi důleži tou roli v této oblasti sehrává systematická vzděláva-cí činnost všech zaměstnanců, neboť povědomí ekologického myšlení většiny pracovníků není tak vy spělé, jako tomu bylo při zavádění SŘJ. Celý systém musí být náležitě zdokumentován a musí zajišťovat vzájemnou komunikaci směrem k zaměstnancům, zákazníkům, akcionářům, okolí podniku i orgánům státní správy. Hlavním dokumentem systému je environmentální politika, která v případě KABLO Kladno, a.s., představuje následujících deset bodů: 1. EMS je základní nástroj pro trvale udržitelný rozvoj firmy. 2. Podpora veškerých aktivit zaměstnanců, jež směřují ke zlepšení životního prostředí. 3. Rozsáhlé školení zaměstnanců s cílem zlepšení jejich ekologického povědomí. 4. Soustavné zkoumání vlivu činností firmy na životní prostředí. 5. Prosazování prevence ochrany životního prostředí a předcházení havarijním stavům. 6. Snaha o neustálé snižování spotřeby přírodních zdrojů při činnosti firmy. 7. Přednost smluvním partnerům, se kterými je možné společně snižovat zátěž životního prostředí. 8. Pravidelné hodnocení výsledků a provádění úprav s cílem snížení nepříznivých vlivů na životní prostředí. 9. Seznamování všech zainteresovaných stran s výsledky environmentálního snažení firmy. 10. Pozitivní přijímání podnětů a kritiky ze všech zainteresovaných stran. Po zavedení environmentálního systému absolvovala KABLO Kladno, a.s., úspěšně ve dnech 9. až 12. února 1999 certifikační audit organizací RWTÜV Essen. Samotný certifikát ISO 14001 obdrželo vedení společnosti zastoupené předsedou představenstva a generálním ředitelem Ing. Zdeňkem Pistorou, CSc. z rukou ředitelky certifikační organizace RWTÜV Praha, spol s r.o., Ing. Marie Krause dne 2. dubna 1999. Slavnostnímu předání měl být přítomen i ministr životního prostředí RNDr. Miloš Kužvart, který se však z důvodu mimořádného zasedání vlády omluvil. Získáním certifikátu ISO 14001 se akciová společnost KABLO Kladno zařadila mezi první desítky podniků České republiky, které kromě péče o jakost dbají zároveň o zmírnění negativních vlivů průmyslové výroby na životní prostředí. Tento fakt se pro naši společnost stává velkým závazkem a zodpovědností. V budoucnosti budeme rozšiřovat a zdokonalovat aktivity zaměřené na ochranu našeho životního prostředí. V rozpočtu společnosti na rok 1999 pro tento účel figuruje částka cca 3 miliony korun. Ing. Stanislav Tvrdek představitel vedení pro SŘJ a EMS KABLO Kladno, a.s. Zdroj: Zpravodaj MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí