zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EKOLOGICKÉ CHOVÁNÍ FIREM

05.06.1999
EMS
EKOLOGICKÉ CHOVÁNÍ FIREM
Evropská unie vytváří normy, jejichž používání je pro společnost členských zemí sice dobrovolné, ale zároveň žádoucí při prověřování shody s určitými požadavky.
Evropská unie vytváří normy, jejichž používání je pro společnost členských zemí sice dobrovolné, ale zároveň žádoucí při prověřování shody s určitými požadavky. V oblasti enviromentálního managementu existují dva základní dokumenty, které shrnují požadavky na ekologické chování firmy. Jsou to ISO 14001 a přísnější Nařízení rady Evropské unie o dobrovolné účasti podniků v programu enviromentálního managementu a auditu (EMAS). Společnosti se musí připravit na to, že budou muset řešit čtyři základní okruhy, kde EMAS prohlubuje požadavky ISO 14001. Za prvé se EMAS týká celé podnikatelské jednotky, kdežto normu 14001 je možné aplikovat pouze na část podniku, například na výrobní divizi. EMAS zahrnuje veškeré lokality, ve kterých je provozována činnost řízená podnikem v daném místě včetně infrastruktury. Druhou odlišností je požadavek EMAS snížit vliv výroby na životní prostředí tak, aby úroveň znečišťování odpovídala nejčistší technologii, která je na trhu. Existuje seznam čistých technologií, které odpovídají současnému stavu poznání. EMAS přitom nevyžaduje určité technologie, ale firmy musí docílit úrovně čistých technologií. Za třetí EMAS vyžaduje uvést v enviromentálním prohlášení konkrétní popis současného stavu a vlivu firmy na jednotlivé složky životního prostředí. V environmentálním programu pak musí společnost určit postup snižování ekologické zátěže. Za čtvrté EMAS vyžaduje navíc vypracování enviromentálního prohlášení, jehož plnění je pravidelně kontrolováno. Podmínkou udržení certifikátu je neustálé snižování ekologické zátěže. Toto prohlášení je navíc veřejné, má jej k dispozici minimálně Ministerstvo životního prostředí a jeho regionální složky. ISO 14001 ukládá učinit dostupnou veřejnosti pouze enviromentální politiku firmy, která není zdaleka tak konkrétní jako prohlášení. EMAS je zatím závazný pouze pro členské státy EU, v dohledné době se však má stát vládním nařízením i v ČR. Vzhledem k tomu, že některým firmám nestačí k zavádění nového systému prostředky, jsou součástí EMAS i programy podpory. Tyto zdroje jdou maximálně do přibližně padesáti procent celkových nákladů. V krátkodobém časovém horizontu se může stát, že náklady na zavádění ekologických norem mohou způsobit pokles konkurenceschopnosti zboží na třetích trzích. Ale správné zavedení systému jakosti podle norem ISO 9000 bylo nakonec vždy spojeno se snižováním dlouhodobých nákladů na nekvalitní výrobky. Ve vyspělých zemích na zavedení systému enviromentálního managementu berou ohled například pojišťovny, někde se snižuje zdanění, zvýhodňují úvěry a dochází k poklesu poplatků za znečišťování životního prostředí. To vše pak ústí ve zvýšení konkurenceschopnosti, protože firmy se zavedeným systémem EMAS mají na trhu lepší image. Integrace České republiky do Evropské unie se stala dlouhodobým úkolem řady orgánů a institucí v ČR, a to jak ze sektoru exekutivního, tak i legislativního, pro instituce z oblasti vědy, výzkumu i vývoje, pro školská pracoviště, pro státní i soukromou sféru. Cílem této činnosti je přiblížit se systémům platným v EU, což platí dvojnásob pro oblasti ochrany životního prostředí. Planeta (Podle tiskových informací BVV)
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí