zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Evropská komise řeší stížnost proti silnici R55 na Slovácku

26.06.2007
Příroda
Evropská komise řeší stížnost proti silnici R55 na Slovácku

Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví je v ohrožení

 

Česká společnost ornitologická a Děti Země poslaly Evropské komisi stížnost proti vydání souhlasu Ministerstva životního prostředí vést novou rychlostní silnici R55 mezi Rohatcem a Moravským Pískem napříč evropsky chráněnou Ptačí oblastí Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví. Při loňském posuzování vlivů na životní prostředí totiž nebyla posouzena předložená alternativní trasa, která by touto oblastí neprocházela, i když ji řada nestátních a státních institucí požadovala.

 

„Jako odbornému garantu návrhu na vyhlašování ptačích oblastí nám nezbylo, než stížnost podat, neboť podle nás stát porušil článek 6 směrnice Rady 92/43/ECC, který posouzení různých variant staveb vyžaduje,“ prohlásil Tomáš Brinke z České společnosti ornitologické, který současně upozornil na jednání zástupců ekologických organizací s ministrem životního prostředí Martinem Bursíkem o ochraně území NATURA 2000 v ČR i v této souvislosti, jež se uskuteční ve čtvrtek 21. června.

 

„Ministerstvo mělo dokonce v ruce konkrétní námět varianty, která vedla východně podél stávající silnice I/55 z Hodonína kolem Veselí nad Moravou až do Otrokovic, ale prostě se rozhodlo ekologické posouzení neudělat,“ připomněl Miroslav Patrik z Dětí Země na tehdejší laxnost úředníků na MŽP v čele s poslancem za KDU-ČSL Liborem Ambrozkem.

 

Ptačí oblast se skládá z borového lesa a z nivy řeky Moravy. Evropskou směrnicí je zde chráněno šest druhů ptáků: čáp bílý, moták pochop, strakapoud jižní a prostřední, skřivan lesní a lelek lesní. Ten má zde největší hnízdiště a silnice R55 protínající jeho biotop by pro něj, stejně jako pro skřivana lesního, byla likvidační. Tuto ptačí oblast letos v květnu ČSO dokonce vyhlásila v rámci každoročně pořádané kampaně Významným ptačím územím roku 2007.

 

V anketě o titul Ropák 2006 se za schválení silnice R55 přes ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví ředitelka odboru na MŽP Jaroslava Honová umístila na šestém místě, zpracovatel odborného posudku RNDr. Oldřich Vacek, CSc. pak na místě jedenáctém.

 

Za špatnou ochranu ptáků a dalších chráněných částí přírody před velkými dopravními stavbami Komise kritizovala ČR už loni (viz zpráva ČTK ze 3. 7. 2006 v příloze této tiskové zprávy).

 

Zajímavé internetové stránky:

1) Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví = ptaci.natura2000.cz

2) Souhlas MŽP ze 4. 7. 2006 s trasou R55 = www.ceu.cz

3) Tisková zpráva ČSO o vyhlášení ptačí oblasti roku 2007: www.cso.cz

4) Tisková zpráva DZ s výsledky ankety Ropák 2006: www.detizeme.cz

 

Důležité kontakty:

1) MŽP, odbor posuzování vlivů na životní prostředí: ředitelka Ing. Jaroslava Honová – tel. 267 122 666

Příloha k tiskové zprávě ze dne 19. června 2007:

 

EK kárá Česko i Slovensko za nedostatky v ekologické legislativě

03.07.2006 – Zpráva ČTK

 

Evropská komise pokárala Českou republiku spolu s devíti dalšími státy za nedostatky v naplňování evropských pravidel, přiznávajícím občanům práva při posuzování dopadů nové infrastruktury, průmyslu či těžby na životní prostředí. Do Prahy i Bratislavy současně zamířila varování za nerespektování směrnic o ochraně ptáků a míst výskytu ohrožených druhů fauny a flóry.

 

„O všech výtkách ze strany Bruselu je české ministerstvo životního prostředí informováno, oficiálně zatím jedná o prohřešcích v naplňování směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí,“ řekl ČTK pracovník ministerstva Jan Dusík.

 

Ta vyžaduje, aby členské státy vyhodnocovaly ekologické dopady u významných veřejných i soukromých investičních záměrů ještě před jejich schválením, a to za účasti veřejnosti. Poslední novelou směrnice občané získali právo vymáhat účast veřejnosti na vyhodnocování dopadů i soudně.

 

„Protože v české legislativě není vyhodnocování či posuzování správním rozhodnutím, nemohou se proti němu lidé odvolávat k soudu. Lze se ale odvolat kvůli návazným rozhodnutím,“ řekl Dusík.

 

O této záležitosti jedná ministerstvo s Bruselem od jara. Pokud se mu nepodaří vysvětlit, že česká právní úprava vyhovuje požadavkům mezinárodní úmluvy o informacích o životním prostředí, bude podle Dusíka nucen úřad změnit zákon.

 

Varování představuje zatím jen první stupeň v sankční proceduře za porušování unijních pravidel. Nebude-li odpověď českých úřadů shledána dostačující, komise přistoupí k druhému písemnému varování. Pak by případně mohla následovat soudní žaloba a v krajním případě nerespektování verdiktu může procedura skončit až finanční pokutou. Obdobně EK upozornila na prohřešky i Belgii, Rakousko, Kypr, Německo, Řecko, Lucembursko, Maltu, Nizozemsko, Polsko a Rakousko.

 

„Občané EU a Evropský parlament pravidelně vyjadřují své obavy z toho, jak se posuzování vlivů na životní prostředí uskutečňuje. Lepší vnitrostátní předpisy sníží potenciál pro případné stížnosti a přispějí k účinnější ochraně životního prostředí," prohlásil komisař Stavros Dimas.

 

Komise v roli strážce evropských zákonů každým rokem zahajuje stovky sankčních procedur vůči členským státům za nepřebírání unijní legislativy či nedostatky při naplňování evropských pravidel. Jen vůči ČR od vstupu do EU zahájila EK na dvě stovky sankčních procedur, většina však mezitím byla ukončena díky nápravě výtek.

 

Kromě směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí Praha obdržela další dvě upozornění, a to spolu s Bratislavou. Tyto dopisy ještě do Prahy oficiálně nedošly. Kvůli připomínkám zřejmě ministerstvo podle Dusíka připraví změny zákona o ochraně přírody a krajiny, počká ale na dobu, až bude usnášeníschopná sněmovna.

 

EK upozornila 13 členských států na porušování směrnice o ochraně ptáků a osmi zemím vytkla nedostatky při naplňování směrnice o ochraně míst výskytu vzácných druhů fauny a flóry. Obě direktivy mají přispět k unijnímu cíli zvrátit do roku 2010 trend vymírání živočichů a rostlin. Bližší podrobnosti o výtkách na českou a slovenskou adresu však komuniké neuvedlo.

 

Balík sankčních procedur, které komise dnes zveřejnila, obsahoval i poslední varování Řecku za nedostatečnou ochranu zmijí na ostrově Milos, Irsku za kácení stromů v rezervacích či Rakousku za nedostatečnou síť chráněných rezervací; francouzskou reakci na stejné výtky EK nadále prověřuje. Irsko současně vybídla ke zlepšení ochrany atlantického lososa před rybářskými sítěmi a Itálii pohnala před Evropský soudní dvůr za chabá pravidla nakládání s odpady.

 

Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5
tel./fax 274 866 700, Tomáš Brinke, brinke@birdlife.cz, www.birdlife.cz

Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 48/50, 602 00 Brno
tel./fax 545 210 393, Miroslav Patrik, mobil 603 574 289, dz.brno@ecn.cz, www.detizeme.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
7
2. 2018
7-8.2.2018 - Seminář, školení
Praha
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
18
4. 2018
18-19.4.2018 - Seminář, školení
Praha
25
4. 2018
25.4.2018 - Přednáška, diskuse
Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí