zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministerstvo zemědělství odmítá chyby v účetnictví

24.09.2007
Zemědělství
Ministerstvo zemědělství odmítá chyby v účetnictví
Opakuje se stále stejná situace. Nejvyšší kontrolní úřad, který ze zákona provádí kontrolní činnost státní správy, provede kontrolu a zjistí pochybení příslušného úřadu. Kontrolovaný úřad pak závěry NKÚ odmítne.

Tentokrát kontrolní úřad na základě šetření let 2003 až 2006 konstatoval, že Ministerstvo zemědělství (MZe) nepostupovalo při úhradě pohledávek v souladu se zákonem. "Náklady měly být dle zákona hrazeny z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, ačkoli svým charakterem neodpovídají výdajům, které by podle zákona měly být z této kapitoly hrazeny," uvedla mluvčí NKÚ Radka Burketová.

Kromě ministerstva byl součástí kontroly i Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). "V letech 2005 a 2006 byl nedostatek financí ze státního rozpočtu na tento účel (pozemkové úpravy) řešen převodem prostředků z Pozemkového fondu ČR (PF ČR); v roce 2005 ve výši 200 milionů korun a v roce 2006 ve výši 500 milionů. Zároveň však nebyl v celé výši využit zákonem stanovený limit pro čerpání finančních prostředků PF ČR na pozemkové úpravy, na upřesnění nebo rekonstrukce přídělů," vysvětlil prezident NKÚ František Dohnal.

Ministerstvo pochybení odmítlo. "MZe v této souvislosti sděluje, že se jednalo o případy účtování nákladů pozemkových úprav u pozemkových úřadů. V rámci připomínkového řízení Mze několikrát upozorňovalo NKÚ na to, že část Pravidel upravující povinnost zaúčtovat pohledávku v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, se nevztahovala na příjemce pomoci - pozemkové úřady. Uvedené subjekty byly předfinancovány ze státního rozpočtu, tj. MZe jim zajistilo dostatek prostředků na zaplacení dodavatelských faktur," uvedl pro redakci iHNed.cz Petr Habáň z tiskového odboru MZe.

Podle NKÚ nebudou zdroje na pozemkové úpravy ve výši zhruba 1,5 miliardy korun dočerpány. "Úspory vzniklé snížením výdajů na projekty totiž nebyly pozemkovými úřady oznamovány neprodleně, a tak nemohly být do konce roku 2006 využity. Porušení povinnosti oznamovat neprodleně změny výdajů projektu SZIF toleroval," uvedl NKÚ.

"Ministerstvo zemědělství nevedlo v letech 2005 a 2006 v účetnictví pohledávky za prostředky EU v rámci OP Zemědělství. K 31. prosinci 2005 činily tyto pohledávky přes 154 milionů korun. Z tohoto důvodu musíme konstatovat, že účetnictví ministerstva bylo nesprávné," upozornil na nesrovnalosti Dohnal.

"Pozemkové úřady, jako příjemce pomoci, nemohly samostatně nárokovat a účtovat pohledávky z Evropské unie, protože by tak obdržely platby na jeden projekt dvakrát," brání se ministerstvo.

Pozemkové úpravy slouží k obnovení pořádku ve vlastnictví a evidenci pozemků. Doprovázejí je například protipovodňová a protierozní opatření nebo budování polních cest. Dokončeny jsou jen z menší části. Podle odhadů se budou provádět minimálně dalších dvacet let.

Vyjasnění vlastnických vztahů je přitom důležité pro prodej půdy či liniové stavby, například dálnice či energetické sítě. Úpravy také napomáhají tomu, aby se mnohdy formální vlastnická práva k půdě staly reálnými. Stává se totiž, že majitel má uprostřed pole pozemek, k němuž nemá přístupovou cestu.

Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí