zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zajímavosti z oblasti EMAS

18.10.2007
EMS
Zajímavosti z oblasti EMAS
Druhé letošní číslo EMAS Newsletter je věnováno problematice uplatňování environmentálních kritérií při nákupech a zadávání veřejných zakázek

EMAS Newsletter (27. 9. 2007)

Druhé letošní číslo EMAS Newsletter je věnováno problematice uplatňování environmentálních kritérií při nákupech a zadávání veřejných zakázek (tzv. green public procurement - GPP). Veřejné instituce patří v Evropě mezi velmi významné spotřebitele. Svým přístupem k nákupům a zadávání veřejných zakázek tak mohou do velké míry ovlivnit chování výrobců a poskytovatelů služeb směrem k produkci environmentálně šetrnějších produktů a ekoinovacím.

Úvodní článek newsletteru ukazuje výhody zavedení EMAS veřejnou správou či podnikem ve vztahu ke GPP. Další články mapují aktivity jednotlivých institucí či probíhající projekty:

 • ARPAT (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana) - příklady environmentálních kritérií, monitorování nákupního procesu, indikátory;
 • Projekt LEAP (Local Environmental Management System and Procurement) - GPP jako součást EMS, nejlepší praxe;
 • Projekt Procura (Sustainable Procurement Campaign) - manuál na upltňování GPP v praxi, příklady nejčastějších kategorií výrobků.

Newsleter také informuje o nových stránkách Evropské komise věnovaných GPP, na kterých najdele mj. i manuál Buying Green! (Kupujte zeleně!).

Odkazy:
Newsletter
Procura
Green public procurement

EMAS Awards 2007 (27. 9. 2007)

Dne 19. listopadu 2007 vyhlásí Evropská komise vítěze letošního ročníku Ceny EMAS (EMAS Awards 2007). Stane se tak u příležitosti slavnostního večera pořádaného v rámci zasedání Řídícího výboru EMAS v Lisabonu.

Tématem letošních cen je odpadové hospodářství se zaměřením na snižování produkce odpadu, nové metody znovu-využití odpadu, energetické využívání atd.
Českou republiku bude zastupovat společnost OEZ, s.r.o., Letohrad, výrobce elektropřístrojů nízkého napětí. Nominována byla především za svůj přístup k ekodesignu vyráběných přístrojů, díky němuž se společnosti daří snižovat materiálovou náročnost výroby a tím významně redukovat množství odpadu u spotřebitele.

Srpnové novinky z EMAS Helpdesk (27. 9. 2007)

 • Evropská komise podporuje zavádění EMAS veřejnými institucemi a orgány veřejné správy. Ve svém úsilí se v posledních letech zaměřuje především na nové členské státy EU, kde finančně podpořila několik projektů. Kromě projektu COMPASS , o němž jsme Vás informovali v červnových aktualitách, se jedná např. o projekt "EMAS 4 New Member States". V rámci něho byl EMAS pilotně zaváděn několika městskými samosprávami v Lotyšsku. Na webových stránkách projektu je mj. k dispozici vytvořený manuál pro zavádění EMAS na úřadech.
 • Evropský fotbalový šampionát, který se bude konat příští rok v Rakousku a Švýcarsku, se vydal ve šlépějích německého Mistrovství světa 2006 - čtyři stadiony, na nichž bude šampionát probíhat, budou registrovány v EMAS. Environmentální opatření se zaměří především na otázky mobility, odpadového hospodářství a omezení reklamních materiálů. Díky dalším opatřením by turnaj měl být také uhlíkově neutrální.
 • Významnou skupinu organizací registrovaných v EMAS tvoří v Německu kostely a další církevní objekty. Dalším důkazem tohoto trendu jsou registrace diecéze v Limburgu, jež geograficky pokrývá více než 300 kostelů, a registrace Konference evangelické církve, kterou bude v letošním roce hostit Kolín nad Rýnem.
 • Byla vydána publikace mapující 15 let trvání programu LIFE - Third Countries, v rámci něhož bylo financováno mnoho projektů v zemích sousedících s EU. Některé projekty zahrnovaly také implementaci EMAS či ISO 14001, např. projekty MEMAS (Rusko) či SPASI (Libanon).
 • Dále se dočtete např. o německé kampani na podporu EMAS „Wir für EMAS“ nebo o rakouské Konferenci EMAS, která se konala ve dnech 19. - 20. 6. v Salzburgu.

 

Červnové aktuality z EMAS Helpdesk (7. 8. 2007)

 • Ve Španělsku byl registrován Národní park Teide na Kanárských ostrovech. Stal se tak první organizací svého druhu ve Španělsku a teprve druhou registrovanou chráněnou oblastí v Evropě.
 • V Lotyšsku byla registrována první organizace, a to největší tamní nemocnice Paul Stradins University Hospital (Riga). Zařízení, jenž zaměstnává téměř 3 000 pracovníků, poskytuje kromě nemocniční péče také postgraduální vzdělávání a zabývá se vědecko-výzkumnou činností. Environmentální opatření se zaměřují především na odpadové hospodářství, nakládání s nebezpečnými chemikáliemi, vodu a energii.
 • Aktivity na implementaci EMAS byly intenzivně zahájeny ve dvou nových členských státech EU - Rumunsku a Bulharsku. V Rumunsku proběhla 12. - 13. července první národní konference EMAS zaměřená především na malé a střední podniky. V Bulharsku se 4. - 5. června konal druhý ze série seminářů pro municipality.
 • Dále získáte podrobné informace o recyklační firmě KMR Kabel-Metall-Recycling GmbH, dánské rybářské společnosti Rens Damburg ApS, německém projektu EMAS Easy a návazné konferenci a italském veletrhu Think Global, Act Local, jenž se bude konat ve dnech 21. - 23. září.
 • Aktuality obsahují také informaci o zahájení projektu EMAS COMPASS PLUS v České republice. Podrobnosti naleznete na internetových stránkách emas-compass-plus.euweb.cz.

 

Květnové aktuality z EMAS Helpdesk (7. 8. 2007)

 • Belgická konference „EMAS ve veřejné správě“
  Akce konaná v Bruselu představila první zhodnocení implementace EMAS u federálních úřadů veřejné správy, z čehož šest úřadů zaměstnává 50 - 200 pracovníků a jeden 800 pracovníků. První závěr z činnosti úřadů je, že EMAS není jen pouhá redukce produkce odpadů a spotřeby energií, ale že ovlivňuje základní strategie a způsoby jednání úřadů. Což se ukázalo především u úřadu zabývajícího se dopravou a přepravou, kde došlo ke začlenění vysokých environmentálních standardů do regulace dopravy a plánování aktivit úřadu. Všechny prezentace jsou ke stažení.
 • Koncern AUDI usiluje o zlepšení stavu EMAS. Pobočka v Maďarsku uspořádala EMAS roundtable pro diskusi, jak zatraktivnit systém řízení pro tuzemské organizace a komunikaci mezi zainteresovanými stranami. Účastníci se shodli na přínosech programu i cestách k jeho většímu rozšíření. Setkání se bude opakovat.
 • Společnost INA-Schaeffler KG, která je držitelem EMAS Award 2005 v kategorii velkých podniků, informovala o úspěšném zavádění EMAS na všech produkčních lokalitách Schaelffler Group. Cíl by měl být splněn s koncem roku 2008, v současné době jsou posledními registrovanými lokalitami pobočky na Slovensku – INA Kysuce a. s. a INA SKALICA spol. s r. o.
 • V belgickém regionu Wallonia byl na základě tří regionálních nařízení zaveden EMAS v celém sektoru nakládání s odpady, který spravuje the Economic Development Agency.
 • V květnu 2002 se jednalo o předpis pro čistírny odpadních vod. Celý sektor čítá 250 sítí odpadních vod a příslušné čistírny obhospodařovaných sedmi organizacemi, přičemž poslední byla registrována v březnu 2007.
 • Druhé nařízení ukotvené v místních předpisech v předcházejícím správním období se týkalo zavedení a registrace EMAS ve spalovnách odpadu.
 • Třetí předpis z února 2003 byl zaměřen na skládky odpadů s podmínkou do tří let s platností i pro soukromý sektor, kde byla lhůta prodloužena déle než na tři roky.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí