zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Server Biodoškol.cz spuštěn

16.01.2008
Zemědělství
Server Biodoškol.cz spuštěn

Na začátku roku 2008 byla dokončena web prezentace pilotního projektu „Biopotraviny do škol“, která na adrese www.biodoskol.cz nabízí informace a rady, jak zavádět biopotraviny do školního stravování. Veškeré informace na webu jsou zdarma k dispozici zájemcům z řad škol, školních kuchyní či místních iniciativ rodičů.

Biodoškol.cz nabízí pomoc těm školním kuchyním, které si uvědomují, že způsob a kvalita stravování ve škole má významný dopad na zdraví dětí v dospělosti, a proto chtějí vařit z těch nejlepších surovin. Zároveň jim nabízí možnost, jak prostřednictvím nákupu bioproduktů od místních ekologických zemědělců pomáhat ochraně životního prostředí. Detailní „Manuál zavádění biopotravin“ jim názorně ukáže postup, který zvolit, aby byla jejich aktivita úspěšná. Kuchařkám také nabízí praktickou knihu receptů „Vaříme z biopotravin ve školních jídelnách“, plnou návodů, rad a samozřejmě receptů. Kuchařka je pro zájemce nejen v elektronické, ale i tištěné podobě.

Aby věděli, kde a od koho biopotraviny nakoupit, nabízí www.biodoskol.cz také seznamy dodavatelů biopotravin. Svoji nabídku biopotravin může na web přidat kterýkoli bio farmář, výrobce biopotravin nebo obchodník, slouží mu k tomu jednoduchý formulář. Prostřednictvím www.biodoskol.cz se může každá škola, která již biopotraviny vyzkoušela, podělit se svými zkušenostmi a inspirovat tak další školy k následování.

Web stránka ovšem není určena jen pro školní kuchyně. Nabízí vzdělávací materiály pro pedagogy, kteří chtějí téma udržitelného zemědělství a produkce potravin zařadit do výuky ve svém předmětu. Celoživotní návyky se budují již v dětství a pokud učitelé dětem ukážou, jak a kde se vyrábějí potraviny, ovlivní to jejich budoucí chování jako spotřebitelů. Aby si děti vážily hodnot, které jim zdravé a ekologicky vyrobené potraviny přinášejí, je potřeba, aby si uvědomily, odkud pocházejí a jak se produkují.

V průzkumu ve školách zapojených do pilotního projektu bylo zjištěno, že osmdesát pět procent rodičů by uvítalo, kdyby školní jídelna, kterou navštěvují jejich děti, vařila z biopotravin, a jsou ochotni podílet se na případném zvýšení ceny obědů. Více než šedesát procent rodičů je dokonce ochotno kvůli tomu připlácet za obědy o 10 a více procent.

Pozitivně se také rodiče stavějí k zavedení tématu udržitelného zemědělství do výuky a k návštěvě ekologické farmy v rámci vyučování. „To jsou vše dobré předpoklady pro úspěch zavádění biopotravin do školního stravování,“ dodává Tom Václavík, vedoucí projektu.

Projekt se také snažil vyhodnotit, zda a o kolik se zavedením biopotravin zvýší náklady na přípravu obědů. Šest ze sedmi škol již některé biopotraviny nakupuje, nejčastěji brambory, zeleninu, nápoje, obilniny, těstoviny a luštěniny - cena oběda se průměrně zvedla do 10 procent

Pedagogové z pilotních škol jednoznačně zavedení biopotravin vítají, 95 procent dotázaných je pro, 73 procent pedagogů je také ochotno začlenit téma udržitelné produkce potravin do výuky a 90 procent souhlasí s tím, aby děti jednou za školní docházku v rámci vyučování navštívily ekologickou farmu.

Vedoucí školních jídelen se shodují v tom, že největší překážkou pro zajištění většího podílu biopotravin je jejich vysoká nákupní cena a nedostatek informací o nabídce. Některé překážky se projekt snaží řešit prostřednictvím platformy www.biodoskol.cz

Výsledkem pilotního projektu „Biopotraviny do škol“ je zjištění, že pro úspěch zavádění místních biopotravin do veřejného stravování je nutný komplexní přístup k otázce potravin a (ekologického) zemědělství. Nedílnou součástí aktivit by proto mělo být vzdělávání žáků, pedagogů, rodičů a pracovníků školních jídelen, ale také samozřejmě zemědělců. Každý žák by nejméně jedenkrát za školní docházku měl navštívit fungující ekologickou farmu, školy by měly znovu obnovit školní zahrady a podporovat kurzy vaření. Nelze očekávat rychlé výsledky. Je nutné do aktivit zapojit celou školu včetně rodičů.

Cílem pilotního projektu „Biopotraviny do škol“ bylo najít praktická řešení pro zapojení ekologických zemědělců do zásobování školních jídelen a tato řešení a získané poznatky nabídnout k aplikaci dalším zájemcům. Pilotní projekt byl součástí projektu Síť informačních center Agro-envi-info spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Další informace o projektu vám poskytne:

Mgr. Tomáš Václavík, tel: 541 263 456, tom@greenmarketing.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí