zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje

21.02.2008
Environmentální účetnictví
EMS
Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje

Konference se uskuteční ve dnech 19.-21. května 2008 v Brně v prostorách Výstaviště jako doprovodná konference Ekologických veletrhů Brno.

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Univerzitou Pardubice, Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykovou univerzitou v Brně, Vysokou školou ekonomickou v Praze, Českou zemědělskou univerzitou v Praze a firmami KAST, spol. s r.o. a RETON systém s.r.o. připravuje mezinárodní vědeckou konferenci zaměřenou na problematiku účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje s názvem "Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni". Konference se uskuteční ve dnech 19.-21. května 2008 v Brně v prostorách Výstaviště jako doprovodná konference Ekologických veletrhů Brno, tj. společného 14. mezinárodního veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO a 14. mezinárodní výstavy vodovodů a kanalizací VOD-KA, organizovaných společně Brněnskými veletrhy a Sdružením ochrany vod a kanalizací - SOVAK.

Předběžný program konference:

19.5.2008
12,30 - 13,00 hod. - prezence účastníků
13,00 - 18,00 hod. - jednotlivé prezentace zaměřené na účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na makroekonomické úrovni
18,00 - 20,00 hod. - Welcome party - degustace vín

20.5.2008
9,30 hod. - návštěva slavnostního zahájení a doprovodných programů Ekologických veletrhů
19,00 hod. - společenský večer s občerstvením (v prostorách restaurace Nika)

21.5.2008
8,30 - 9,00 hod. - prezence účastníků
9,00 - 18,00 hod. - jednotlivé prezentace zaměřené na účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické úrovni

Cílem konference je diskuse k nejnovějším poznatkům z oblasti udržitelného rozvoje, výměna zkušeností a vědeckých poznatků z oblasti implementace systémů environmentálního managementu a environmentálního účetnictví na mikro i makro úrovni.

První den konference bude věnován účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje na makroekonomické úrovni. Záměrem této části je přispět k posílení povědomí o konceptech a nástrojích udržitelnosti využívajících indikátory a environmentální účetnictví jako podklad pro zlepšení interpretace vlivu společnosti na životní prostředí a podělit se s účastníky o zkušenosti a znalosti o aktuální situaci v oblasti environmentálního účetnictví na makroúrovni a rovněž v oblasti indikátorů udržitelného rozvoje. Druhý den konference účastníci navštíví slavnostní zahájení Ekologických veletrhů Brno, prohlédnou si prezentace vystavujících firem a zúčastní se dalších doprovodných programů v rámci Envikongresu a bloku Vodovody-kanalizace 2008. Třetí den bude konference pokračovat vystoupeními k problematice účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje na mikroekonomické úrovni. Účelem této části je seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky a trendy v oblasti podnikového environmentálního účetnictví, resp. účetnictví udržitelného rozvoje. Na jednání by mělo dojít k slavnostnímu předání osvědčení o registraci v Programu EMAS českým podnikům. Konference bude zakončena závěrečnou diskusí o dalším směru rozvoje v oblasti účetnictví udržitelného rozvoje a indikátorů udržitelného rozvoje.

Konference je organizována bez vložného. Jednací jazyk je čeština a angličtina.

A co to vlastně účetnictví udržitelného rozvoje je, jak je ho můžeme definovat?

Účetnictví udržitelného rozvoje na mikroekonomické úrovni je nástroj, který slouží na podporu rozhodování v podniku; hodnotí ekonomické dopady šetrného přístupu k životnímu prostředí při respektování sociálních aspektů podnikání. Kromě managementu poskytuje toto účetnictví informace i externím zainteresovaným stranám (např. akcionářům, investorům, věřitelům, orgánům státní správy, obchodním partnerům a veřejnosti). Informuje o tom, jak se environmentální profil a sociální výkonnost podniku odrážejí v jeho ekonomické výkonnosti a přispívají k úspěšnosti podnikání.

Vedle účetnictví udržitelného rozvoje na úrovni podniku existuje i účetnictví udržitelného rozvoje na národní, makroekonomické úrovni. V tomto pojetí jde o systém, který propojuje informace o stavu životního prostředí a o vývoji společnosti s ekonomickou výkonností státu.

Účetnictví udržitelného rozvoje představuje tedy významný nástroj, který měří a vyhodnocuje všechny tři pilíře udržitelného rozvoje ve vzájemných souvislostech. Jeho prostřednictvím lze posoudit účinnost a efektivnost legislativních opatření i dobrovolných nástrojů, které může podnikatelská i veřejná sféra využívat v souladu s prosazování koncepce udržitelného rozvoje společnosti.

Pokud máte zájem se konference zúčastnit, potvrďte, prosím, svoji účast nejpozději do 18. 4. 2008 na adrese:

Ministerstvo životního prostředí
odbor ekonomických nástrojů
Vršovická 65, 110 10 Praha 10
tel.: 267122552 (Ing. A. Krejčová)
fax: 267126552
e-mail: alena_krejcova@env.cz

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí