zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Na konferenci o účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje budou přednášet odborníci z celého světa

31.03.2008
Environmentální účetnictví
EMS
Na konferenci o účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje budou přednášet odborníci z celého světa

Cílem konference je diskuse k nejnovějším poznatkům z oblasti udržitelného rozvoje, výměna zkušeností a vědeckých poznatků z oblastí implementace systémů environmentálního managementu a environmentálního účetnictví na mikro i makro úrovni.

Řada odborníků z Evropy i USA bude na letošních Ekologických veletrzích diskutovat na tradiční konferenci zaměřenou na účetnictví a reporting udržitelného rozvoje. Na jednání budou zároveň prezentovány výsledky řešení projektů vědy a výzkumu zaměřených na danou problematiku. Konference se bude konat ve dnech 19. - 21. května v Kongresovém centru v areálu brněnského výstaviště. Pořádá ji Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s univerzitami Pardubice, J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykovou univerzitou v Brně, Vysokou školou ekonomickou v Praze, Českou zemědělskou univerzitou v Praze a firmami KAST, spol. s r. o. a RETON systém s. r. o.

Cílem konference je diskuse k nejnovějším poznatkům z oblasti udržitelného rozvoje, výměna zkušeností a vědeckých poznatků z oblastí implementace systémů environmentálního managementu a environmentálního účetnictví na mikro i makro úrovni. Na jednání bude předáno osvědčení o registraci v Programu EMAS českým podnikům.

Účetnictví pro podporu rozhodování v podniku i pro celou společnost

Účetnictví udržitelného rozvoje na mikroekonomické úrovni je nástroj, který slouží na podporu rozhodování v podniku. "To znamená, že hodnotí ekonomické dopady šetrného přístupu k životnímu prostředí při respektování sociálních aspektů podnikání. Kromě managementu poskytuje toto účetnictví informace i externím zainteresovaným stranám, například akcionářům, investorům, věřitelům, orgánům státní správy, obchodním partnerům a veřejnosti," uvedla Alena Krejčová z Ministerstva životního prostředí ČR, odbor ekonomických nástrojů.

Vedle tohoto účetnictví na úrovni podniku existuje i účetnictví udržitelného rozvoje na národní, makroekonomické úrovni. Jde o systém, který propojuje informace o stavu životního prostředí a o vývoji společnosti s ekonomickou výkonností státu. Účetnictví udržitelného rozvoje tedy představuje významný nástroj, který měří a vyhodnocuje všechny tři pilíře udržitelného rozvoje ve vzájemných souvislostech. Jeho prostřednictvím lze posoudit účinnost a efektivnost legislativních opatření i dobrovolných nástrojů, které může podnikatelská i veřejná sféra využívat v souladu s prosazováním koncepce udržitelného rozvoje společnosti.

Zkušenosti světových odborníků

Zajímavá bude mimo jiné přednáška Externalizace versus internalizace nákladů - skrytá forma vlivu globalizace na ekonomické a politické ovládnutí světa. Přednášejícím bude prof. Peter Sakál a doc. Karol Hatiar ze Slovenské technické univerzity v bratislavě a prof. Thomas M. Cook z Univerzity Iowa z USA. Na ekonomii ve vztahu k ekologii a průmyslu se zaměří Elena Pop, Vasile Hotea, Aurica Pop a Irina Smical z rumunské North University of Baia Mare. Velký blok přednášek budou mít pracovníci z Ministerstva životního prostředí ČR, bude se hovořit o ekologické daňové reformě a její realizaci, o ekologickém pohledu na obnovitelné zdroje energie, zákonu o odpadech apod.

David Pokorný

manažer PR a reklamy Ekologické veletrhy Brno

Tel. 420 541 152 722, Fax: 420 541 152 889, E-mail: dpokorny@bvv.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí