zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Sdělení odboru řízení státní správy o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí

04.04.2008
Chemické látky
Sdělení odboru řízení státní správy o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
K povolování výjimek z požadavků na balení a označování nebezpečných chemických látek nebo přípravků

k § 2 odst. 5 a k § 21 odst. 7 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

k vyhlášce č. 234/2004 Sb., o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků

I. Ačkoli jsou v ustanovení § 21 odst. 7 zákona č. 356/2003 Sb. zmíněny jak výjimky na balení, tak na označování nebezpečných látek a přípravků, je z textu uvedeného pod písm. a) až f) citovaného ustanovení zřejmé, že se výjimky týkají pouze označování obalů.

II. Udělit výjimku lze pouze v případech, kdy vydání výjimky právní řád výslovně připouští.

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 20. listopadu 2007, č. j. 6705/M/07, 83021/ENV/07, sp. zn. R/2021)

Rozkladem napadeným rozhodnutím ministerstvo rozhodlo o žádosti odvolatele o vydání výjimky z požadavků na balení nebezpečných přípravků PRENOCEL a PUROCEL klasifikovaných podle ustanovení § 2 odst. 5 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 356/2003“), jako přípravky vysoce hořlavé, zdraví škodlivé a nebezpečné pro životní prostředí, tak, že se předmětná žádost zamítá. Odvolatel v zamítnuté žádosti požadoval, aby mu byla udělena výjimka ze zákonných požadavků na balení u výše uvedených přípravků, konkrétně, aby byl odvolateli povolen prodej těchto nebezpečných přípravků určených pro prodej spotřebiteli v obalech nevybavených uzávěry odolnými proti otevření dětmi.

Ministerstvo životního prostředí posoudilo předloženou žádost podle ustanovení § 21 odst. 7 zákona č. 356/2003 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 234/2004 Sb., o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (dále jen „vyhláška č. 234/2004 Sb.“). Své rozhodnutí o neudělení výjimky zdůvodnilo tím, že dle příslušných zákonných ustanovení výjimku neuděluje, ministerstvo je oprávněno vydávat pouze výjimky pro odlišné způsoby označování obalů.

Proti uvedenému rozhodnutí podal odvolatel rozklad. Odvolává se na skutečnost, že přípravky PRENOCEL a PUROCEL splňují všechny požadavky dle ustanovení § 20 a § 21 zákona č. 356/2003 Sb. a že jediným zákonným požadavkem, který není schopen zajistit, je zabezpečení obalu ve formě tuby se zákonem požadovaným uzávěrem.

Na základě doporučení své rozkladové komise ministr rozklad zamítl.

Z odůvodnění:

Podmínky, za kterých může ministerstvo povolit výjimku ze zákon¬ných požadavků na balení a označování nebezpečných látek nebo přípravků, jsou taxativně uvedeny v ustanoveních § 21 odst. 7 písm. a) až f). Ustanovení § 21 odst. 9 zákona č. 356/2003 Sb. zmocňuje ministerstvo k vydání prováděcího právního předpisu ke stanovení postupu a způsobu udělování výjimek na balení a označovánínebezpečných látek a přípravků. Příslušným prováděcím právním předpisem je vyhláška č. 234/2004 Sb.

Je třeba rozlišovat výjimku z požadavků na balení a výjimku z požadavků na označování nebezpečných látek nebo přípravků. Ačkoli jsou v ustanovení § 21 odst. 7 zmíněny jak výjimky na balení, tak na označování nebezpečných látek a přípravků, je z textu uvedeného pod písm. a) až f) citovaného ustanovení zřejmé, že se výjimky týkají pouze označování obalů. Ustanovení je třeba taktéž vykládat v kontextu s celým zákonem č. 356/2003 Sb. a jeho prováděcími předpisy, zejména výše uvedenou vyhláškou č. 234/2004 Sb., která pojem výjimek na balení rovněž nezná. Udělit výjimku lze pouze v případech, kdy vydání výjimky právní řád výslovně připouští.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí