zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologické veletrhy a hodnocení dopadů regulace

06.05.2008
Obecné
EMS
Ekologické veletrhy a hodnocení dopadů regulace
RIA podává informace podnikatelským subjektům o tom, kolik je bude stát zavedení určitého opatření, jaký to bude mít vliv na konkurenceschopnost těchto subjektů, a to jak na domácím, tak i na zahraničním trhu.

Ve dnech 20. – 22. května 2008 proběhne v Brně na Výstavišti již třetí ročník Ekologických veletrhů, tj. společného mezinárodního veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO a mezinárodní výstavy vodovodů a kanalizací VOD-KA, včetně odborných doprovodných programů, které na Výstavišti začínají již 19. května 2008.

A právě díky těmto doprovodným programům Ekologické veletrhy Brno 2008 přispějí i ke zkvalitnění hodnocení dopadů regulace uvažovaných a rozpracovaných právních předpisů v oblasti životního prostředí, neboť problematika je zde konzultována s odborníky i širokou veřejností.

Analýza hodnocení dopadu regulace (tzv. RIA – z angl. Regulatory Impact Assessment), se dle usnesení vlády č. 877/2007 o „Obecných zásadách pro hodnocení dopadů regulace“ (RIA) od 1. listopadu 2007 provádí povinně u každého právního předpisu. Důvodem zavedení RIA je zhodnotit dopady připravované regulace (zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, jiných forem regulace než je regulace právní) dříve, než je připraven právní (či jiný) předpis (nebo alespoň v souběhu s přípravou právního předpisu). Je zvažováno, zda využít regulace právní, či jiné prostředky regulace. Porovnávání nákladů a přínosů jednotlivých variant možných řešení na dotčené subjekty (státní rozpočet, podnikatelské subjekty, domácnosti apod.), umožňuje určit nejvhodnější variantu pro řešení problému.

RIA je v prvé řady proces, slouží jako podklad pro politická rozhodnutí. Pro zajištění transparentnosti tohoto nástroje je v České republice využita celá řada kontrolních mechanismů, a to od vnitřního připomínkového řízení, přes mezirezortní připomínkové řízení až po Stálý výbor pro kontrolu kvality hodnocení dopadů regulace, kde je posuzována každá zpracovaná RIA zvlášť.

RIA podává informace podnikatelským subjektům o tom, kolik je bude stát zavedení určitého opatření, jaký to bude mít vliv na konkurenceschopnost těchto subjektů, a to jak na domácím, tak i na zahraničním trhu. Jak se jim zvýší administrativní zátěž spojená s plněním informačních povinností, které na ně ukládá stát prostřednictvím právních předpisů. Odhaluje případy, kdy může být narušena hospodářská soutěž. Jsou zde zjišťovány dopady na národní hospodářství, což může být pro podnikatelské subjekty dalším důležitým zdrojem informací a především důležitý nástroj pro rozhodování.

RIA se využívá i ke zvýšení efektivnosti environmentální politiky. Základem a nedílnou součástí procesu RIA jsou konzultace. Metoda RIA předpokládá, že není možné odhadnout veškeré možné dopady navrhované regulace od „stolu“. Široké konzultace s odbornou veřejností jsou rovněž v souladu se zásadou otevřenosti a transparentnosti procesů ve veřejné správě. V neposlední řadě zprůhlednění procesů přípravy regulace přispívá k boji proti korupci.

A právě v průběhu Ekologických veletrhů v rámci doprovodných programů budou takovéto konzultace probíhat. Kromě těchto odborných konzultací bude na stánku Ministerstva životního prostředí vytvořena pro náměty na zkvalitnění environmentální legislativy schránka. Tyto náměty budou využívány při přípravě nové regulace environmentální legislativy.

 

 

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí