zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí za rok 2007 udělena!

07.05.2008
Obecné
EMS
Cena zdraví a bezpečného životního prostředí za rok 2007 udělena!

Prestižní ocenění z rukou náměstkyně ministra životního prostředí Rut Bízkové a senátora Bedřicha Moldana převzali zástupci firmy Dvořák-svahové sekačky s.r.o.

U příležitosti  Světového dne ptačího zpěvu byl v úterý 6. května 2008 v pražském hotelu Atlantic oficiálně završen již 17. ročník soutěže Ceny zdraví a bezpečného životního prostředí 2007“. Soutěž každoročně organizuje sdružení mezinárodních a českých firem Business Leaders Forum s cílem zviditelnit a ocenit organizace nebo společnosti, které jsou šetrné k životnímu prostředí, podporují zdraví zaměstnanců či kladou důraz na bezpečnost.

Vyhlášení výsledků soutěže předcházel krátký seminář na téma „být ohleduplný k životnímu prostředí při podnikání se vyplácí“. Prestižní ocenění převzali z rukou náměstkyně ministra životního prostředí Rut Bízkové a senátora Bedřicha Moldana zástupci firmy Dvořák-svahové sekačky s.r.o. za projekt „Vývoj a uvedení na trh svahové sekačky Spider ILD02“, ENROLL CZ spol. s r.o. za projekt „IZO-BALL - směs na bázi recyklovaného expandovaného polystyrénu“ a Parabit Technologies, s.r.o. za projekt „Snížení spotřeby základní suroviny a zpracování druhotných surovin“. Zvláštní cenu za ekologickou výchovu si odnesla Základní škola a Mateřská škola speciální.

Bezpečné životní prostředí je věcí společné odpovědnosti  občanů, státu a firem. Podporujeme proto všechny dobré aktivity firem i dalších subjektů na tomto poli. Soutěž společnosti Business Leaders Forum o Cenu zdraví a bezpečného životního prostředí probíhá v naší republice  již druhé desetiletí a záštita Ministerstva životního prostředí se při ní stala samozřejmou tradicí. Považuji spojení tématu zdraví a životního prostředí za velmi dobrou firemní strategii, která pomáhá zaměstnancům i vnější veřejnosti uvědomovat si souvislosti a jednat ohleduplně k životnímu prostředí a v zájmu vlastního zdraví. Ochrana životního prostředí není samoúčelná - to, co děláme, děláme pro sebe a pro své okolí. Je důležité, aby tato zpráva zaznívala stále znova.”

Ing. Rut Bízková

 náměstkyně ministra ŽP a ředitelka sekce ekonomiky a politiky životního prostředí

Vítězem 17. ročníku „Ceny zdraví a bezpečného životního prostředí“ se stala firma Dvořák-svahové sekačky s.r.o. za projekt „Vývoj a uvedení na trh svahové sekačky Spider ILD02“. Svahové sekačky Spider umožňují bezpečné, produktivní a ekologicky šetrné sečení extrémně svažitých a nepřístupných ploch. Především dálkové řízení, nízké těžiště a patentovaný systém pohybu a řízení (tzv. tančící krok) činí stroje Spider světově unikátními zařízeními pro údržbu zeleně.Tato převratná metoda je patentována v České republice a byla přihlášena k mezinárodní patentové ochraně.

Celý projekt naleznete zde: www.blf.cz

Na druhém až třetím místě se umístil ENROLL CZ spol. s r.o. s projektem „IZO-BALL - směs na bázi recyklovaného expandovaného polystyrénu“                                                                        

Celý projekt naleznete zde: www.blf.cz

a společnost Parabit Technologies, s.r.o.  s  projektem „Snížení spotřeby základní suroviny a zpracování druhotných surovin“.                                                                                                

Celý projekt naleznete zde: www.blf.cz

Diplom za ekologickou výchovu byl udělen Základní škole a Mateřské škole speciální, Rakovník za projekt na třídění odpadu podle pomůcky, která vznikla během vyučování žáků 7. ročníků ZŠ na praktické téma: My třídíme. A co vy?

Celý projekt naleznete zde: www.blf.cz

Diplom za komunitní přínos předal zástupci Městské části Praha 10 ředitel společnosti Hotel Pro ing. Petr Vaníček. Projekt „MMS podněty“ umožňuje zasílat foto nedostatků z oblasti čistoty, údržby zeleně, parků a dětských hřišť na zvláštní adresu elektronické pošty úřadu. Doručený příspěvek je zaevidován a vyobrazen na webové stránce městské části. Veškeré relevantní podněty jsou prověřeny a v komentáři je sdělen způsob vyřešení problému.

Celý projekt naleznete zde: www.blf.cz

Že je možné zabodovat i „relativně malým projektem“ představuje přihlášené řešení Tomáše Kršky „Náhrada olověné zátěže ve sportovním rybářství železnou zátěží“, které svoji inovativ-ností zaujalo porotu.

Celý projekt naleznete zde: www.blf.cz

 

Business Leaders Forum využilo svých kontaktů a provázalo Cenu zdraví a bezpečného životního prostředí s “Evropskou ekologickou cenou  pro podnikatele” (The European Business Award for Environment) ec.europa.eu pořádanou Evropskou komisí jednou za dva roky. Ta je rozdělena do čtyřech kategorií: environmentální management, produkt, proces a mezinárodní spolupráce.

Do kategorie Produkt nominovalo BLF společnosti Dvořák-svahové sekačky s.r.o. a ENROLL CZ spol. s r.o..

Do kategorie Technologie nominovalo společnost Parabit Technologies, s.r.o..

Tyto projekty se utkají se zástupci států EU a Turecka. Minulý ročník zaznamenal rekordní počet přijatých přihlášek (celkem 139), což je nezvratný důkaz rostoucího zájmu podnikatelského světa  o životní prostředí a uvědomění si výhod účasti v této soutěži.

„Jsem pyšný, že přihlášené projekty směřují stále více od základní výroby k sofistikovanějším aktivitám ohleduplnosti k životnímu prostředí,  např. šetrnost samotného výrobku během svého životního cyklu či přesah od prevence zdraví zaměstnanců k jejich rodinám. Je také potěšující, že firmy stále více spolupracují s neziskovými organizacemi či samosprávami na konktrétních cílených projektech, které přinášejí hmatatelné a viditelné výsledky“ .

Tomáš Nejedlo, výkonný ředitel Business Leaders Fora

Malé shrnutí:
Převažující část přihlášených projektů na ocenění i nadále zůstávají komerční subjekty různého zaměření. Jejich projekty se stále častěji nezaměřují jen na přímočarou ochranu životního prostředí – vedle programů snižování objemu odpadů, recyklačních programů, náhrad škodlivých materiálů šetrnějšími a vývoje nových technologií a výrobků vstupuje do popředí i snaha úzkou spolupráci s neziskovými organizacemi či samosprávou.
Samosprávy v soutěži prezentují projekty, které mají vyvolat pozitivní vztah občanů k jejich okolí a podnítit jejich zájem o ochranu prostředí, ve kterém žijí.
Školy se jako vzdělávací instituty drží účelu, k němuž jsou zřizovány. Proto mezi přihláškami najdeme i náměty projektů. Většinou se jedná o programy školící zábavnou formou žáky, studenty i učitelský sbor v oblasti ekologie.
“Do letošního ročníku soutěže Zdraví a životní prostředí jsme dostali méně přihlášek než v létech předcházejících. Projevilo se jistě víc skutečností, ale nejdůležitější může být – paradoxně – současný obecný velmi rychlý růst významu starosti o životní prostředí ve vztahu k technologiím. Péče o environmentální parametry patří dnes vedle ekonomických, uživatelských či právních aspektů mezi zcela základní kriteria pro posouzení kterýchkoliv výrobků, staveb, služeb i výrobních procesů. Proč tedy přihlašovat běžnou věc do soutěže, která je přece jen vnímána jako poukazující na cosi méně obvyklého? Zároveň se však letošní ročník vyznačoval tím, že celkově byly přihlášeny projekty velmi dobré. Porota, která vybírala ty nejlepší, měla práci sice radostnou – bylo z čeho vybírat - , ale také obtížnou, protože výborných projektů byla celá řada.
Letošní ročník skončil, doufejme, že znamenal přínos a posun vpřed. Těšíme se na další.“
 Bedřich Moldan, Centrum pro otázky životního prostředí UK a předseda poroty

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí