zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

V rámci projektu EPD jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti bude do června 2008 uděleno 10 certifikátů environmentálního značení III. typu

10.06.2008
EMS
V rámci projektu EPD jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti bude do června 2008 uděleno 10 certifikátů environmentálního značení III. typu
V ČR byla do prosince roku 2007 udělena pouze tři Environmentální prohlášení o výrobku III. typu

(Environmental Product Declaration – EPD). Vzhledem k této skutečnosti je výsledek projektu "EPD – environmentální deklarace produktu jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti" velkým krokem vpřed v oblasti poskytování kvantifikovaných environmentálních informací zahrnujících celý životní cyklus výrobku.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR, poskytovatelem dotace je Úřad práce hl. města Prahy. Řešitelský tým tvoří společnost ECO trend s.r.o. a partneři - specialista na EPD Ing. Bohumil Černík, odbornice v oboru LCA Ing. Marie Tichá a Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.

Náplní projektu je, vzhledem k prioritě operačního programu Adaptabilita a podnikání, zvyšování kvalifikace zaměstnanců certifikovaných subjektů prostřednictvím školení a seminářů. Již v počáteční fázi projektu bylo ustoupeno od původního záměru pořádat společná školení, pro všechny certifikované subjekty, vzhledem k obrovskému množství rozdílných údajů i postupů k jejich zajištění a dalšímu zpracovávání. Energetické a materiálové toky jednotlivých produktů vedly často do zahraničí (Francie, Polsko ale i Asie apod.) a často byli sami jednotliví producenti překvapeni životními cykly jimi používaných prostředků.

Řešitelský tým se v průběhu realizace projektu snažil pružně reagovat na požadavky účastníků, související s procesem EPD. Vzhledem k projevenému zájmu tak byly uspořádány semináře k možnostem marketingového využití EPD i ostatních kladných environmentálních aspektů podniku. EPD je pro většinu veřejnosti i podnikatelské sféry naprosto neznámou veličinou a další snahy o jeho zavádění by měly být spojeny s účelnou mírou propagace.

Za úplnou novinku, lze v rámci ČR, považovat zpracování EPD pro služby – účetnictví, celostní architekturu, provoz audio-vizuálního studia a předtiskové a tiskové služby. V těchto případech se realizační tým potýkal s problematikou vymezení hranic systému, tj. zahrnutí / nezahrnutí výrobků používaných k zajištění služeb, do studie LCA.

Environmentální deklarace produktu byly / budou zhotoveny pro následující produkty:

 

Produkt

Producent

Termín certifikace

fosfatizační přípravek PRAGOFO

S Pragochema s.r.o.

Prosinec 2007

Chladicí výplně

Chladicí věže Praha a.s.

Únor 2008

Systém zpětného odběru elektrošrotu

REMA Systém a.s.

Červen 2008

Odnosná kompostovatelná taška

HBABio s.r.o.

Duben 2008

Systém automatické půjčovny kol

HOMEPORT s.r.o.

Červen 2008

Proces celostního projektování

ARC Studio

Duben 2008

Proces přípravy publikace

ASCO – vydavatelství spol. s r.o.

Duben 2008

Proces účetnictví

Networking s.r.o.

Duben 2008

Audio-vizuální nahrávka

Studio Dlouhá s.r.o.

Duben 2008

Terárium s vnitřním vybavením

Jiří Mařák

Červen 2008

 

Z tabulky vyplývá, že v rámci projektu již byla provedena certifikace 7 produktů.  Mimo jiné např. produktové řady fosfatizačních přípravků PRAGOFOS, výrobce Pragochema s.r.o., produktové řady výplní protiproudých chladicích společnosti Chladicí věže Praha a.s. nebo celostního (holistického) projektování staveb, ateliéru ARC Studio. Před dokončením je certifikace velmi zajímavého záměru automatické půjčovny kol společnosti HOMEPORT s.r.o. nebo systému zpětného odběru a využití vysloužilých elektrospotřebičů společnosti REMA Systém a.s.

V případě přípravků PRAGOFOS bylo zjištěno, že největší environmentální zatížení (celkově až 87 %) souvisí se spotřebou energií na ohřev fosfatizačních lázní u zákazníků výrobce ("za branami účastníka projektu"). Společnost Pragochema s.r.o. se tak bude i nadále zaměřovat na přípravu takových produktů, které budou svým složením a vlastnostmi zajišťovat snižování této spotřeby a fungování celého procesu za nižších teplot.

U Chladicích výplní společnosti Chladicí věže Praha, a.s., ovlivňuje životní prostředí zejména spotřeba surovin na jejich výrobu. Cílem společnosti tak bude v tomto směru snižování spotřeby surovin (hmotnosti plastových desek) na výrobu produktu, ovšem při důsledném zachování užitkových vlastností produktu.

Z výše uvedených výsledků EPD produktů je zcela zřejmá přímá úměra mezi environmentálními a finančními náklady na realizaci produktů. Šetrnost a úspory na správně identifikovaných místech produktů a zajišťujících procesů přinášejí environmentální i hospodářský růst podniků.

V průběhu projektu spolupracuje řešitelský tým s Českou agenturou životního prostředí – CENIA a s MŽP ČR, oddělením dobrovolných nástrojů, prostřednictvím něhož se podařilo v předstihu zajistit slavnostní předání certifikátů vybraným účastníkům projektu, v rámci akcí Listopadu – měsíce kvality 2008. Zajišťovatelem akcí bude Národní informační středisko pro podporu jakosti (NIS PJ).

EPD je dosud na samotném počátku svého zařazení do praktického fungování produktové politiky jakosti. Věříme, že realizace projektu "EPD – environmentální deklarace produktu jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti" výrazně přispěje k zvýšení povědomí o jeho principech a užitku, zatím alespoň v zájmové sféře. Dosud se jedná o nástroj, který své pevné zázemí hledá i na celosvětové úrovni. Realizace projektu za přispění ESF EU a všech zúčastněných subjektů, přispěje k tomu, aby ČR nezůstala v této problematice pozadu.

Luboš Nobilis, ECO trend s.r.o.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí