zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dotace na omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik

17.06.2008
Chemické látky
Havárie
Dotace na omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik
Chcete vybudovat informační systém o znečišťování životního prostředí pro obyvatele?
V Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) jsou pro tyto účely připraveny prostředky ve výši více než 60 milionů eur.

Cílem podpory je omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik.

Kdo může žádat o dotaci

O dotaci mohou zažádat zejména obce a města, kraje, neziskové organizace, příspěvkové organizace, státní organizace, státní podniky, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti, správci povodí a vodních toků, provozovatelé systému předpovědní povodňové služby. Přesný výčet subjektů, podmínky pro podání žádostí o dotace a podrobnější informace prostudujte v Implementačním dokumentu.

Výše podpory

  • Dotace do výše 90 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.
  • Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 0,5 milionu Kč.

Podporované oblasti

  • Oblast podpory 5.1 - Omezování průmyslového znečištění.

Typy podporovaných projektů

Omezování průmyslového znečištění

  • Vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie průmyslových činností.
  • Technologie pro monitoring a omezování průmyslového znečištění.
  • Vytvoření regionálního informačního systému prevence závažných havárií.
  • Výstavba a rekonstrukce zařízení pro snížení míry rizika a omezování následků závažných havárií.
  • Budování infrastruktury pro program REACH.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci

Podrobné informace pro zájemce o dotace naleznete v Implementačním dokumentu OPŽP, v Příručce pro žadatele, ve Směrnici MŽP o předkládání žádostí a poskytování podpory a v Závazných pokynech pro žadatele. Všechny dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách OPŽP.

Slovníček pojmů

BAT (best available technology) - nejlepší dostupná technika a technologie.
Celkové způsobilé veřejné výdaje projektu - přesnou definici naleznete v Implementačním dokumentu, v kapitole 5 - Způsobilé výdaje.
Implementační dokument - závazný dokument o podmínkách podpory z OPŽP.
REACH - nový systém kontroly chemikálií, který zajistí, aby se nejpozději do roku 2020 používaly pouze chemické látky se známými vlastnostmi, a to způsobem, který nepoškozuje životní prostředí a zdraví člověka.

Základní poradenské služby zdarma

Informační leták - Dotace na omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik - ke stažení (pdf)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí