zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Eco-innovation zvýší podporu ekologických inovací

13.06.2008
Obecné
Ovzduší
Odpady
EMS
Eco-innovation zvýší podporu ekologických inovací
Evropská komise hradí podnikům až 60 % uznatelných výdajů.
Snižování emisí CO2, efektivnější využívání vody a surovin, recyklaci odpadů a výrobu ekologicky zaměřených výrobků mohou nyní evropské podniky financovat z prostředků Unie s pomocí rámcového programu Konkurenceschopnost a inovace (CIP) Eco-innovation.

Zájemci o program CIP Eco-innovation mohou své projekty předkládat již od dubna, kdy byla řídícím orgánem Výkonnou agenturou pro konkurenceschopnost a inovace (EACI) výzva zveřejněna. Dle údajů OECD v evropské pětadvacítce (bez Rumunska a Bulharska) činí eko-výroba přibližně 2,2 % HDP Unie. Program CIP Eco-innovation je součástí Podnikatelského a inovačního programu (EIP) zaměřeného na podporu inovací a malých a středních podniků (MSP). Cílem EIP je umožnit lepší přístup MSP k finančním prostředkům, podpořit služby sítě regionálních center rozvíjející inovační a podnikatelský potenciál, propagovat tuto činnost a pozitivně ovlivňovat politiky přispívající k podpoře podnikání a inovací.

VÝZVA JE ZAMĚŘENA NA ČTYŘI PRIORITNÍ OBLASTI:

recyklace,

stavebnictví,

potravinářský průmysl,

tzv. ekologický přístup v podnikání.

Konkrétně se jedná o inovace ekologicky zaměřených výrobků, o "čistší" výrobu a výrobky (méně odpadu při výrobě potravin a nápojů, menší dopad na životní prostředí při jejich spotřebě), čisté technologie a materiály ve stavebnictví (inovační postupy, využívání netoxických materiálů, recyklace a využití odpadů, využívání obnovitelných zdrojů, inovační způsoby využívání a úspory vody, čištění odpadních vod, zachytávání dešťové vody apod.) a recyklaci (zpracování a separace odpadů, inovace postupů). V oblasti tzv. ozelenění podnikatelské činnosti sem spadá ekologický management, zvyšování ekologické účinnosti ve výrobě, design výrobků (eco-design) a záruka ekologičnosti výrobků (eco-labelling), packaging, propagace metody EMAS a nových přístupů šetrných k ŽP.

Komise klade důraz na snižování či úplné odstranění environmentálních rizik, jako je znečištění a negativní externality po celý životní cyklus výrobku, tj. vývoj, výrobu, adaptaci, řízení, prodej a spotřebu.

Projekty zaměřené na správu přírodních oblastí, využívání půdy a městských politik do této výzvy nepatří. Ty lze předkládat v rámci programu LIFE a/nebo v 7. RP pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace (RTD). Předkladatelé projektů v oblasti obnovitelné energie a energetické účinnosti by měli zvolit především program Intelligent Energy Europe. Výzkum a rozvoj technologií včetně demonstračních projektů v rané fázi s vysoce technologickým rizikem budou též obsahem 7. RP.

Projekty v programu CIP Eco-innovation mohou podávat subjekty ze soukromé, ale i veřejné sféry se sídlem v EU. Otevřen je však i subjektům z Norska, Švýcarska, Chorvatska, Turecka, Izraele a dalším. Projekty mohou předkládat agentury, hospodářské komory, asociace, nevládní rozvojové agentury, výzkumná centra, MSP, jednotky územní samosprávy a univerzity.

Pro dubnovou výzvu vyčlenila Komise zhruba 28 milionů eur. Připravena je financovat do výše 40-60 % uznatelných výdajů, maximální výši pak prioritně malým podnikům, částku však rozdělí nejvýše mezi 40 uchazečů. Získané prostředky nesmějí být během trvání projektu (max. délka je 36 měsíců) využity na vytváření zisku a předkladatel nesmí současně na danou aktivitu čerpat z jiného komunitárního programu. Termín pro podání projektů je 11. září 2008, kontraktaci lze očekávat nejdříve v březnu příštího roku.

AUTOR: Alena Vlačihová

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí