zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Environmentálne záťaže a Reach spôsobujú problémy chémii

30.06.2008
Chemické látky
Geologie
Environmentálne záťaže a Reach spôsobujú problémy chémii

Nečakane silný konverzný kurz slovenskej koruny voči euru, neúprosne stúpajúca cena ropy blížiaca sa k hranici 150 USD za barel, hrozba globálnej finančnej a následne odbytovej krízy, ktorú spustila americká hypotekárna kríza a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily - to sú nové hrozby pre slovenský chemický priemysel, ktoré sa objavili len za posledný rok. Ak k tomu prirátame pretrvávajúce vplyvy novej európskej chemickej legislatívy (REACH), novely zákonníka práce a pripravovaného zákona na likvidáciu ,,starých“ environmentálnych záťaží, stojí slovenská chémia pred mimoriadne náročným obdobím. Informoval o tom  prezident Zväzu chemického  a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR Ing.Roman Karlubík, MBA, vo svojom príhovore na valnom zhromaždení ZCHFP SR, ktoré sa konalo v piatok 27.júna 2008 v Šoporni.

,,Jednou z najdôležitejších úloh zväzu je neustále sledovanie a pozitívne ovplyvňovanie tých  legislatívnych noriem, ktoré majú vplyv na podmienky podnikania v odvetví chémie a farmácie. Žijeme v dobe nevyhnutnosti širokej implementácie novej európskej legislatívy. Legislatíva  je veľmi prísna so silne negatívnymi dôsledkami pre zamestnávateľov. Naviac sa realizuje v čase, kedy prebieha hlboká reštrukturalizácia celej slovenskej chémie a farmácie. Súčasná podoba návrhu zákona o environmentálnych záťažiach síce obsahuje zapracované pripomienky ZCHFP SR, ale hlavnú - týkajúcu sa financovania nie. Pokiaľ zákon prejde v tejto podobe, chemickým firmám hrozia fatálne dopady“, varoval R.Karlubík

Dodal, že finálne znenie zákona musí byť nielen dobré pre životné prostredie, ale najmä musí reálne umožniť praktické riešenia tejto problematiky. Inak  zostane nakoniec riešenie na pleciach štátu. Legislatíva v pôvodnej podobe by totiž mala pre množstvo podnikov likvidačný charakter.

Poukázal aj na činnosť REACH Centrum Slovakia, s.r.o., dcérskej spoločnosti ZCHFP SR, založenej na pomoc členským i nečlenským subjektom pri implementácii európskeho nariadenia REACH. ,,Aktivity REACH Centra sú nielen veľmi intenzívne a prospešné pre všetkých našich členov, ale REACH Centrum dokáže vytvárať zisk, a to aj službami pre zahraničné subjekty. Tu si dovolím upozorniť, že od 1. júna 2008 začalo obdobie predregistrácie, ktoré bude ukončené ku koncu novembra a tak je najvyšší čas, aby jednotliví malí členovia začali intenzívne s REACH Centrom spolupracovať, inak sa im celý proces registrácie nesmierne predraží a spôsobí im následne katastrofálne ťažkosti. Už tretí -krát sme rozoslali výzvy všetkým riaditeľom našich členských organizácií, realizovali osobné návštevy ale stále evidujeme členov, ktorí nereagujú“, upozornil R.Karlubík.

V prejave sa dotkol aj ďalšieho nového problému, ktorým je udržanie a získanie dostatku kvalifikovaných zamestnancov, pri stále silnejúcom tlaku čoraz masívnejšie sa etablujúcich zahraničných investorov so stabilným finančným zázemím. ,,Výstupy štatistík, ktoré zaraďujú Slovensko s evidovanou mierou nezamestnanosti okolo 9 % na čelo rebríčka krajín EÚ, v reáli vôbec nepomáhajú pri riešení problému ľudských zdrojov. Skončilo obdobie reštrukturalizácie a sme svedkami  výrazného hospodárskeho rastu a rozvoja. A zrazu naše spoločnosti cítia nedostatok mladých kvalifikovaných ľudí. Až donedávna sme o pojme trh práce vlastne iba čítali a počuli, dnes ho v plnej nahote pociťujeme na vlastnej koži. Konkurenti nebojujú len o podiel na trhu surovín a hotových výrobkov, ale prinajmenšom rovnako intenzívne na trhu ľudských zdrojov, a to najmä tých najkvalifikovanejších. Zväz si tento fakt uvedomuje a na jeho riešení sa v spolupráci s akademickou obcou snaží aktívne podieľať. Vo februári 2008 bola v tomto kontexte podpísaná Dohoda o spolupráci medzi ZCHFP SR a Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava“, povedal R. Karlubík.

Základným poslaním ZCHFP je starostlivosť o členov, snaha poskytovať im čo najlepší servis. Úspešnosť je odzrkadlená vo vývoji početnosti členov zväzu. V roku 2005 mal ZCHFP SR 34 členov a pred rokom  47 riadnych členov. V období medzi vlaňajším a terajším valným zhromaždením, počet členov zväzu po prvýkrát za jeho takmer sedemnásťročnú históriu prekročil číslo 50. K 27.júnu 2008 eviduje ZCHFP 52 riadnych členov. V celom chemickom a farmaceutickom priemysle SR v súčasnosti podniká viac ako 170 podnikateľských subjektov (každý s najmenej 20 pracovníkmi). Odvetvie chémie a farmácie zamestnáva na Slovensku viac ako 30-tisíc pracovníkov. Výroba chemikálií a chemických výrobkov patrí v rámci spracovateľského priemyslu medzi strategické odvetvia v priemysle SR. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, priemyselné hnojivá, farby, laky liečivá až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Zabezpečuje medziprodukty pre ďalšie spracovanie v rámci samotného odvetvia, ďalej výrobky pre potreby mnohých iných odvetví hospodárstva, vrátane finálnych výrobkov pre obyvateľstvo.

Zdroj: PR agentúra PAPER LIFE

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí