zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

První přírodní rezervace vyhlásil šlechtic Jiří Buquoy

30.08.2008
Příroda
První přírodní rezervace vyhlásil šlechtic Jiří Buquoy
V Novohradských horách poblíž státní hranice s Rakouskem se nacházejí dvě unikátní chráněné lokality:

národní přírodní rezervace Žofínský prales a národní přírodní památka Hojná voda. Vzácná přírodní skladba není ale to jediné, čím se mohou pochlubit: jde především o nejstarší rezervace v Čechách i ve střední Evropě. O ochraně prastarých porostů rozhodl na návrh lesníků před 170 lety, 28. srpna 1838, majitel novohradského panství hrabě Jiří František August Buquoy.

K neobvyklému kroku přivedl mimořádně schopného šlechtice úmysl zachovat jedinečný prales pro potěchu budoucích milovníků přírody. V zakládajícím prohlášení inspektoru Františku Železnému napsal: "Vzhledem k tomu, že lesy těchto vlastností budou známy brzy jen z historického líčení, rozhodl jsem se zachovat zmíněnou lesní část jako památník dávno minulých dob názornému požitku pravých přátel přírody, vzdáti se v ní veškerého lesohospodářského těžení a přikazuji Vám, abyste dalšími rozkazy uvedl tuto moji vůli ve skutek, aby se v této části žádné dříví nekácelo, stelivo nehrabalo a drobné dříví nesbíralo, zkrátka, aby vše bylo ponecháno v dnešním stavu."

Nejstarší rezervace střední Evropy - Žofínský prales a Hojná voda

Potomek francouzského rodu, usazeného v Čechách po bitvě na Bílé hoře, byl talentovaným vynálezcem a průkopníkem v mnoha dalších oborech lidské činnosti. Na svém panství Červený Hrádek dal podle vlastních návrhů zbudovat a používat dva parní stroje. Sepsal několik matematických pojednání. Proslul výrobou křišťálového skla, jehož výrobní proces zmodernizoval a zejména se proslavil vynálezem černého hyalitového skla, jehož tajemství dodnes zaměstnává znalce.

Buquoyova příkladu za 20 let následoval na svém šumavském panství kníže Jan Adolf Schwarzenberg, který z iniciativy svého lesnického personálu nechal zřídit další horskou pralesní rezervaci Boubínský prales.

Prales v národní přírodní rezervaci.

Z původních 172 hektarů rozlohy Žofínského pralesa je dnes chráněno 97,72 hektaru, ale bývalo tomu i jinak. Krátce po převzetí panství stejnojmenným Buquoyovým synem Jiřím hrozilo lesu naprosté vymýcení, když bylo rozhodnuto o zmenšení rezervace na necelé dva hektary. Poté byly navíc v chráněných místech po mnoho let zpracovávány souše a vývraty. Absolutní zákaz těžby dřeva byl vydán až roku 1882. Proto nemá rezervace charakter skutečného pralesa, ale spíše ukazuje zbytky pralesa, který zde býval. Návštěvníkům je oblast ležící na úpatí a severních svazích Stříbrného vrchu zapovězená od roku 1991.

V komplexu pralesovitých porostů květnatých bučin a podmáčených smrčin převažuje buk, přimíšen je smrk a jedle. Najde se zde také javor klen a jilm drsný. Největším stromem pralesa byla jedle s výškou 51 m a stářím 425 let, kterou v roce 1975 zlomil prudký vítr.

Bylinnému patru vévodí kyčelnice devítilistá, regionálně charakteristickým druhem podrostu je řeřišnice trojlistá. Hnízdí tu nejen běžné zpěvné ptactvo, ale i kulíšek nejmenší a sýc rousný. Zajímavý je také výskyt tetřívka obecného nebo čápa černého.

I když je pramen řeky Lužnice připisován rakouské straně, nezanedbatelné prameniště se nachází také na české straně v rezervaci v Novohradských horách.

Obdobný charakter má také devítihektarový prales Hojná voda, rozkládající se na svazích hory Vysoká nedaleko stejnojmenné obce při hranicích s Rakouskem. Na rozdíl od Žofínského pralesa je přístupný a opatřený tříkilometrovou naučnou stezkou. Obě chráněné lokality spadají do působnosti Správy CHKO Blanský les.

Koncepční síť státem chráněných území začala vznikat v roce 1933. Tehdy vyhlásilo ministerstvo školství a národní osvěty první státní přírodní rezervace, mezi nimi i Žofínský prales a Hojnou vodu. Do té doby šlo z ochranářského hlediska výhradně o iniciativu soukromých osob nebo spolků.

Na mapě ČR se v současnosti nachází 2194 maloplošných zvláště chráněných území, 25 chráněných krajinných oblastí a čtyři národní parky.

http://www.financninoviny.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí