zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Spolek s regiony společně pro venkov na Zemi živitelce

03.09.2008
Zemědělství
Spolek s regiony společně pro venkov na Zemi živitelce
Spolek uspořádal na převážně zemědělském veletrhu odborný seminář Regionální podpora rozvoje venkova ČR

Spolek pro obnovu venkova (SPOV) se prezentoval společně s venkovskými regiony a jejich místními akčními skupinami (MAS) na 35. ročníku veletrhu Země živitelka, který se konal na konci srpna v Českých Budějovicích.

Spolek uspořádal na převážně zemědělském veletrhu odborný seminář „Regionální podpora rozvoje venkova ČR“, který moderoval předseda Spolku Eduard Kavala, který je zároveň starostou Bělotína na Hranicku.

Smlouva s ministerstvem

A právě Eduard Kavala na Živitelce společně s ministrem pro místní rozvoj Jiřím Čunkem slavnostně podepsali Dohodu o součinnosti Ministerstva pro místní rozvoj a SPOV ČR (viz foto, příloha). Smlouva si klade za cíl zajistit aktivní péči o obnovu a rozvoj venkova v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje a mj. definuje spolupráci v soutěži vesnice roku, vzájemné informování, spolupráci na výzkumu, organizaci seminářů, propagaci a také zajištění odborníků k připomínkování politiky venkova v orgánech ministerstva, spolupráci v rozvojových projektech apod.

Místní rozvoj – zrovnoprávnění obcí

Ministr Jiří Čunek mimo jiné na semináři hovořil o aktivitách MMR směrem k podpoře rozvoje venkova a zdůraznil každodenní úsilí o zrovnoprávnění menších sídel s většími. Nastínil také, že vesnice se stanou v následujících letech atraktivním územím, protože i zde se podle prognóz znásobí podíl cestovního ruchu na místních ekonomikách.

Ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Jiří Postránecký pohovořil o ministerských dotacích a zmínil program „Podpora obnovy venkova“ (POV), který se letos z celkové alokace 120 milionů korun ani nevyčerpal, protože se vesnice zřejmě více zaměřily na evropský Program rozvoje venkova (PRV) spravovaný ministerstvem zemědělství, kde byl mnohanásobný převis žadatelů. MMR podle něj připravuje nový program na zajištění bezbariérového vstupu handicapovaných do úřadů.

Nové obzory spolupráce a integrace

Kamila Matoušková, někdejší šéfka odboru venkova na ministerstvu zemědělství, prezentovala Integrovaný operační program (IOP), který má na MMR na starosti, a upozornila na nové možnosti mezinárodních programů spolupráce regionů, přenos zkušeností v rámci sítí apod. Zmínila např. nové možnosti transformace památkových ústavů na moderní centra a upozornila na trend využití potenciálu kulturního dědictví v celoevropském kontextu (např. „francká cesta“ z Říma do Paříže), pozornost na hrady jako na nositele image krajů apod.

Zemědělství – celostátní síť

Současnou nabídku ministerstva zemědělství pro rozvoj venkova na semináři představili Eva Lidmilová, Zuzana Krochová a Robin Ojha. Kromě vyhodnocení prvních výzev Programu rozvoje venkova (viz prezentace na webových stránkách) se představila nová možnost meziregionální a mezinárodní spolupráce leaderovských MAS v rámci opatření IV.2.1. Zazněly také novinky ohledně Celostátní sítě pro venkov (CSV), kterou zřizuje ministerstvo zemědělství v rámci naplňování PRV a mělo by jít o „komunikační most mezi EU a členskými státy i mezi regiony uvnitř státu“. Zajištěním této sítě budou pověřeny v tuzemsku Zemědělské agentury v okresech, které nabídnou příležitost spolupráce dalším aktérům venkova.

Dobrá praxe – skupiny pro místní akce

Propojení s místními akčními skupinami, které se na Zemi živitelce prezentovaly v Pavilonu F3, představovaly na semináři případové studie vzniku a rozvoje partnerství a realizace programu Leader v jihomoravské MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, kterou prezentovala Anna Čárková. MAS Český západ – místní partnerství zase seznámila s projektem „Mladé nápady pro český západ“, jenž aplikoval metodu Leader v programu POV MMR přes projekty dětí a mládeže.

Novou nabídku vzdělávání pro manažery MAS prostřednictvím osvědčeného a úspěšného kurzu nabídla Jana Bačkovská z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), který vznikl sloučením ÚZPI (Ústavu zemědělských a potravinářských informací) a VÚZE (Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky).

„Podpořte venkov, abyste podpořili sami sebe“.

Seminář kombinoval aktuální dotační programy, prezentoval příklady dobré praxe a nechybělo ani duchovní zázemí „nové politiky pro venkov“.

Jedním z aktuálních poselství semináře byla slova Kamily Matouškové, která upozornila na zákonitosti tisíciletého vývoje a konstatovala, že bohatství měst roste ze zázemí venkova - „Podpořte venkov, abyste podpořili sami sebe“. Předseda Spolku Eduard Kavala doplnil, že k tomuto je potřeba vést zejména mladé lidi na venkově.

Prezident, partneři… a Morava v jižních Čechách

Přestože seminář trval jen několik hodin, „duch venkova“ proplouval i v pavilonu F3, kde představovalo své regiony na čtyřicet místních akčních skupin a svou činnost Spolek pro obnovu venkova a Národní síť MAS. Kromě desítek tisíc návštěvníků zde zavítal také ministr zemědělství Petr Gandalovič v sobotu i s prezidentem Václavem Klausem (viz foto).

Ze střední Moravy se představilo 9 MAS (například MAS – Partnerství Moštěnka, MAS Záhoří-Bečva a MAS Občansé pro rozvoj venkova z Přerovska), což bylo zdaleka nejvíce z celé země. V pavilonu se v jednotném stylu prezentovala také partnerská uskupení „Moravská brána do Evropy“, kterou tvoří moravskoslezská MAS Regionu Poodří, středomoravská MAS Moravská cesta a jihomoravská MAS Moravský kras (viz foto) či partnerství „Podané ruce“, které vytvořili Kyjovské Slovácko v Pohybu, Frýdlantsko, Český západ a Rozvojové partnerství regionu Hranicko.

Přestože veletrh trval šest dní, všichni už spěchali domů do svých regionů, aby mohli - po načerpání nových zkušeností – pokračovat v práci pro své území.

Zpracoval: Tomáš Šulák

Spolek pro obnovu venkova, tomas.sulak@smarv.cz; 775 949 142
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí