zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

SHRNUTÍ ZÁVĚRŮ BIOAKADEMIE 2008

07.09.2008
Zemědělství
SHRNUTÍ ZÁVĚRŮ BIOAKADEMIE 2008

5.9. 2008, Lednice – Hlavními tématy 8. ročníku Bioakademie, konané od 3. do 5. 9. v Lednici na Moravě, byly nové poznatky vědy a výzkumu v ekologickém zemědělství a trendy rozvoje. Výchozím bodem diskuzí byl posun vnímání ekologického zemědělství z okrajového sektoru do pozice potenciálního lídra v dlouhodobě udržitelném systému hospodaření a reálné příčiny nízké produkce českých biopotravin. Bylo upozorněno na nutnost komunikovat nebezpečí, která pro ekologické zemědělství představuje koexistence se systémem GM produkce. Na vědecké konferenci, která se letos stala poprvé součástí Bioakademie, odprezentovala řada evropských výzkumných institucí nejnovější výsledky svých výzkumů.

 

„Ekologické  zemědělství nemá ambice vyrábět potraviny pouze pro vyvolené, chce být plnohodnotným řešením klíčových problémů, jakými jsou klimatické změny, pokles biodivezity či dostatek bezpečných potravin,“ řekl Urs Niggli, ředitel švýcarského výzkumného ústavu pro ekologické zemědělství FiBL. který na konferenci představil připravovaný projekt evropské technologické platformy pro vědu a výzkum v oblasti ekologického zemědělství. „Namísto šlechtění stále „dokonalejších plodin“ se ekologické zemědělství zabývá zkvalitněním celého agroekosystému, upozornil na zásadní rozdíl v přístupu k problémům, jakými mohou být nedostatek vody či extrémní výkyvy klimatu.

 

Reálná koexistence GM plodin a ekologického zemědělství není možná,“ řekl Thomas  Dosch, předseda německého svazu ekozemědělců Bioland a poukázal na nutnost aktivní informační osvěty tématu koexistence mezi zemědělci i odbornou veřejností. V diskuzi vystoupil se svými zkušenostmi Percy Schmeiser, nositel ceny Mahatma Gandhi Award 2000 a laureát alternativní Nobelovy ceny za rok 2007 (Right Livehood Award) za ochranu biodiverzity a dlouhodobé hájení práv drobných farmářů.

 

V příspěvku o příčinách stagnace produkce biopotravin v České republice bylo poukázáno na přetrvávající problémy ekologického zemědělství, jakými jsou jeho nízká výkonnost, malá výměra orné půdy či nedostatečně řešený marketing. Bez zásadních změn v systému podpory nedojde k dosažení alespoň 60 % podílu biopotravin vyrobených v České republice na celkové spotřebě biopotravin v ČR, kterou stanovuje Program MZe udržitelné spotřeby a výroby „Ekologické zemědělství a biopotraviny“ do roku 2010. „Sběr dat, jejich analýza, vyhodnocování a interpretace nejsou nyní nastaveny tak, aby umožňovaly objektivní hodnocení dosažených výsledků, a to hlavně v oblasti  vytváření pracovních míst na venkově, rozvoje faremního zpracování či podpory rozvoje rodinných farem. Z tohoto důvodu dosud přijímaná opatření nevedou k žádoucím změnám,“ upozornil Roman Rozsypal z EPOS, Spolku poradců v ekologickém zemědělství.

K návrhům řešení konkrétních problémů by měla přispět systematická práce oborových organizací s ministerstvem zemědělství.

 

Na konferenci byla odprezentována nově přijatá implementační pravidla k Nařízení Rady 834/2007, které nabývá platnosti od 1.1. 2009. Jednotné užívání evropského loga bude povinné až od 1. 7. 2010. S ohledem na novou legislativu bylo upozorněno na potřebu udržení integrity biopotravin ve vztahu k jejich základním hodnotám. Diskutovaným tématem byl postoj hnutí k problematice transportu biopotravin z třetích zemí vs. jejich prokazatelný sociální přínos pro zemi výrobce.

Účastníkům se představila nová obchodní odbytová společnost PRODEJ BIO, kterou založil Svaz PRO-BIO ve spolupráci s německým svazem Bioland.

 

Bioakademie se letos zúčastnilo přes 200 hostů z více než 20 zemí z celého světa. Akce proběhla pod záštitou IFOAM EU, Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva zemědělství ČR. Hlavními organizátory Bioakademie byl PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců a Bioinstitut ve spolupráci s BIO Austria, za odborné spolupráce FiBL a UP Olomouc. Finančně přispěly Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva zemědělství a lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství Rakouska a Ministerstva zemědělství Slovenska. Hlavními sponzory byly společnosti „Ja! Natürlich Naturprodukte“ a Dolnorakouská pojišťovna.

 

 

Další informace :

 

Karolína Dytrtová

karolina.dytrtova@bioinstitut.cz

mob: 776 246 229

 

 

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Nemocniční 53

787 01 Šumperk

Tel: 583 216 609
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí