zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Accenture má nové nástroje k hodnocení zelené agendy

26.09.2008
EMS
Accenture má nové nástroje k hodnocení zelené agendy

Společnost Accenture představila komplexní sadu nástrojů Accenture Green Technology Suite, jež mají organizacím pomáhat při hodnocení ekologického dopadu provozu jejich informačních technologií a poskytnout jim následně užitečná doporučení ke snižování ekologického zatížení.

Nové nástroje nabízejí komplexní pohled na IT v celé organizaci. Poskytují vše od podrobného hodnocení ekologické vyspělosti, až po návrhy změn v oblasti IT, které pomohou snížit ekologickou zátěž (hlavně emise oxidu uhličitého). Tyto nástroje rovněž pomáhají vyčíslit dopad konkrétních iniciativ z hlediska ekologické efektivity pracoviště a energetických úspor v datových centrech.

"Pro naše klienty budou zajímavé nejen ekologické dopady našich doporučení, ale i související snižování celkových nákladů. Jak datová centra, tak IT v kancelářích skýtají obrovský potenciál k úsporám," říká Alain Schneuwly, Senior Manager pro technologické poradenství Accenture v ČR. "Datová centra mohou do roku 2011 ušetřit 55 procent spotřebovávané energie, a to pouhým lepším využíváním existujících technologií, tedy relativně snadno," dodává.

"Nové nástroje, ať již budou používány společně nebo jednotlivě, poskytují organizacím tolik potřebný náhled na jejich spotřebu energie a stopy, jež zanechávají na životním prostředí," řekl Steve Nunn, globální ředitel pro zelenou IT ve společnosti Accenture. "Když budou organizace realizovat konkrétní "zelená" doporučení reflektující specifika organizace, mohou v oblasti ochrany životního prostředí dosáhnout měřitelného zlepšení a současně i úspor vstupních nákladů."

Nástroje Accenture Green Technology Suite zahrnují:

Accenture Green Maturity Model - "model zelené vyspělosti", který hodnotí celkovou ekologickou efektivitu informačních technologií v dané organizaci a navrhuje kroky ke zlepšení celkového postavení organizace z hlediska ochrany životního prostředí.

Model vyspělosti zpracovává odpovědi na 300 otázek z pěti hlavních oblastí - pracovní postupy, pracovní prostředí, datové středisko, zásobování a společenská odpovědnost firmy. Otázky se týkají nejrůznějších témat, od závazku snižovat emise CO2, až po typ podnikové sítě. Výstupem je pak komplexní hodnocení, v němž je mimo jiné uvedeno, jak si organizace stojí ve spektru zelené vyspělosti na stupnici od nuly do pěti.

Model zelené vyspělosti porovnává organizaci jak s obdobnými podniky ve stejném oboru, tak s dalšími podniky srovnatelné velikosti a srovnatelným obdobným geografickým pokrytím. Model vygeneruje podrobný plán opatření a stanoví priority jednotlivých iniciativ.

Zkrácená verze "zeleného hodnocení" je volně k dispozici na adrese www.accenture.com

Data Center Estimator - "kalkulátor pro datová střediska" používají konzultanti společnosti Accenture k vyhodnocení ekologického a finančního dopadu datových středisek. Kalkulátor navrhne strategie snižování spotřeby energie na základě shromážděných informací o technickém vybavení, jako jsou - mimo jiné - klimatizace, distribuce energie a serverové, paměťové a síťové komponenty.

Kalkulátor pracuje tak, že použije výchozí hodnocení stávajícího prostředí IT a technického vybavení; vytvoří scénáře "co kdyby", zahrnující např. vliv zvyšování cen energií v různém procentu; co by se stalo, kdyby byl k dispozici čistší zdroj energie nebo kdyby se změnila potřebná kapacita serverů či paměti; vypracuje strategický plán pro datové středisko, který nabízí ukázky stavu před a po realizaci; a nakonec umožní uživatelům vizualizovat očekávané výsledky z hlediska emisí uhlíku, snížení nákladů a spotřeby elektřiny podle jednotlivých scénářů.

Workplace Estimator - "kalkulátor pro pracoviště" pomáhá organizaci podívat se na provoz pracovišť optikou energetické náročnosti a ekologie obecně. Umožňuje také vypracovat sadu politik: pro recyklaci zařízení, pro úspory energie při jeho provozu, a také pro nákup.

Pomocí webového rozhraní používají konzultanti společnosti Accenture nástroj Workplace Estimator na vypracování rychlého ekologického a finančního hodnocení navržených iniciativ pro jednotlivá pracoviště. Kalkulátor modeluje různé optimalizační scénáře a ukazuje jejich výsledky, a to včetně finančních dopadů. Konečným výsledkem je plán, v němž je uvedeno nejen co se má udělat, ale také kdy.

Nástroje Accenture Green Technology Suite vyvinuly podniky Accenture Technology Consulting a Accenture Technology Labs. Společnost Accenture nástroje otestovala u svých klientů v Severní Americe, Evropě a Japonsku.

Společnost Accenture zaujímá v oblasti "zeleného" využívání výpočetní techniky přední místo. Ve své zprávě z března 2008 s názvem "The Dawn of Green IT Services" ("Počátek zelených IT služeb") jmenovala agentura Forrester Research společnost Accenture jako jediného poskytovatele služeb s "plnou kapacitou" nabízet Green IT služby v oblasti hodnocení, plánování a implementace. Forrester dělí problematiku Green IT do osmi hlavních oblastí - a z více než desítky hodnocených dodavatelů IT služeb je to pouze Accenture, kdo je svou nabídkou pokrývá všechny.

Společnost Accenture rovněž sestavila prognózu spotřeby energie datových středisek, kterou tento měsíc vydala společně se skupinou Silicon Valley Leadership Group. V této prognóze jsou uvedena porovnání energetických úspor dosažených v 17 datových střediscích na světě. Celá zpráva je dostupná na www.accenture.com

O společnosti Accenture

Accenture je globální společnost zabývající se manažerským poradenstvím, technologickými službami a outsourcingem. Zaměstnává více než 180 tisíc profesionálů ve 49 zemích. Ve finančním roce ukončeném k 31. srpnu 2007 činil čistý zisk společnosti 19,70 miliardy amerických dolarů. V České republice byla první pobočka společnosti Accenture založena v roce 1991 v Praze a v roce 2001 následovalo i outsourcingové centrum. Počátkem roku 2008 zaměstnávala v tuzemsku společnost Accenture ve všech třech divizích více než 2 200 pracovníků. Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.accenture.com.

ZDROJ: FINANČNÍ MANAGEMENT

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí