zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Deset kroků k udržitelnému růstu

20.10.2008
EMS
Deset kroků k udržitelnému růstu

Začleňte principy udržitelnosti do podnikové vize - Upravte firemní vizi, misi a seznam hodnot a principů podniku do podoby, v níž bude udržitelnost představovat samotné jádro. Tím zajistíte, že vaše firma tak bude vnímána i veřejně, z interního i externího pohledu.

Vytvořte strategii, jejímž jádrem bude udržitelnost - Abyste byli opravdu efektivní, musíte znovu zformulovat vaši podnikovou strategii. Pouhým přidáním udržitelnosti do existující strategie snižujete její význam.

Zapusťte kořeny udržitelnosti do všech koutů podniku - Vytvořte stálé procesy, které zaručí, že každá součást vašeho podniku bude chápat a rozumět dopadům vaší činnosti na životní prostředí, ekonomiku a společnost. Současně vytvořte takové firemní prostředí, které přinutí všechny složky přemýšlet nad tím, jak využít principů udržitelnosti ve své práci a umožní vám tak dosáhnout integrovaného přístupu v rámci celého podniku.

Co říkáte, také dělejte - Základem je, aby nejvyšší vedení společnosti věřilo, že tento přístup je správný. Vaši zaměstnanci a okolí však musejí nejen pravidelně slyšet, jak důležitá je odpovědnost a udržitelnost pro vaše podnikání, ale také vidět, jak se tyto programy implementují.

Vytvořte speciální útvar pro otázky udržitelnosti - Vytvořte zvláštní komisi zahrnující lidi s odpovídajícími pravomocemi, která zajistí, že se všechny záležitosti týkající se udržitelnosti budou hýbat kupředu.

Stanovte pevná pravidla - Vytvořte kodex chování s ohledem na udržitelný rozvoj pro své zaměstnance i další zainteresované subjekty, který jasně uvádí, že každý, kdo se ho nebude nebo nechce držet, nemá ve vašem podniku místo.

Oslovte okolí firmy - Zapojte do svých úvah a aktivit týkajících se udržitelnosti všechny zainteresované subjekty - zaměstnance, investory, dodavatele, zákazníky i komunity, ve kterých podnikáte.

Využijte sílu lidí - Zajistěte, aby se principy udržitelnosti promítly do všech podnikových procesů, ať už jde o personální inzerci, najímání nových lidí, odhady budoucího vývoje nebo reklamu.

Zapojte se do činnosti sítí - Zapojte se do aktivit neustále rostoucího počtu organizací, sítí a dalších struktur, které se věnují myšlenkám udržitelnosti. Zúčastněte se ratingů a průzkumů sledujících investice do udržitelnosti.

Samotný reporting nestačí - Report týkající se sociální odpovědnosti podniku by neměl být vnímán jako konec vaší snahy. Principy udržitelnosti by měly být zahrnuty do všech hlavních systémů vaší společnosti, od hodnocení dodavatelů, přes řízení vztahů se zákazníky až po balanced scorecard.

Zdroj: http://modernirizeni.ihned.cz/

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí