zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

"Etický Oskar" pro podniky

03.12.2008
EMS
 Etický Oskar  pro podniky
Pod záštitou a vedením Etického fóra ČR odstartoval předloni Etický audit podnikatelského prostředí v České republice v podobě programu nazvaného Podnik Fair Play.
Projekt je iniciativou českých manažerů, kteří si uvědomují, že dodržování etických norem je cestou ke zkvalitňování podnikatelského prostředí a firemní kultury, kterou známe z vyspělých zemí, také u nás.

Občanské sdružení Etické fórum při prosazování fair-play podnikání v České republice následuje cestu, kterou se již vydaly USA, Velká Británie či Polsko. Program "Podnik Fair Play" chce ocenit, zviditelnit a podporovat všechny poctivé podniky, které jsou skutečně "fér" hráči na obchodním trhu, říká Ing. Tibor Kovalský, místopředseda Českého komitétu pro vědecké řízení a jeden z duchovních otců projektu. Byla vytvořena hodnotící kriteria, která umožňují objektivně posoudit a certifikovat chování hodnocené společnosti v oblasti etiky. Nejde ovšem o to, suplovat činnost státu, ale působit na podnikatelskou sféru vytvářením sítě podniků s etickým auditem. Takové organizace by pak měly být snadno odlišitelné nejen držením certifikátu Podnik Fair Play, ale především zjevným uplatňováním etických zásad ve svém podnikání.

"Pevně doufám, že naše podnikatelské prostředí není v tak špatném stavu, jak lze soudit pouze podle informací z médií. O slušných firmách se totiž tolik nepíše. Je ale nutné vytvářet tlak na ty podniky, které si ještě nutnost dodržování etických norem neuvědomují. Právě porovnávání výsledků etického auditu jim může dobře sloužit ke srovnání s těmi, pro něž je morálka a čestnost samozřejmá. Program Fair Play je příležitostí ukázat všem možnou cestu a posunout naše etické zvyklosti na úroveň obvyklou ve vyspělých ekonomikách," prohlásil Radim Passer, předseda představenstva společnosti Passerinvest Group, který je jedním z partnerů etického programu a podporuje Etické fórum ČR již od jeho založení v roce 1999.

Jako své stěžejní cíle sleduje program Podnik Fair Play zejména snahu motivovat představitele firem v České republice k zachovávání etického chování a k začleňování problematiky etické výchovy do vzdělávání zaměstnanců, přispět k prosazování a uplatňování etických principů v národním hospodářství, a uplatňováním etických principů přiblížit naši podnikatelskou sféru k základním etickým hodnotám, obvyklým v zemích EU.

Jeho snahou je zlepšit etiku v hospodářské činnosti, která je chápána jako soustava norem poctivého jednání ve vzájemných vztazích podnikatelů s obchodními partnery, zaměstnanci, společníky, s místními orgány a veřejnou správou. V principu jde o jednání, které je ve shodě jak se závazným právem, tak s normami všeobecné morálky a etickými hodnotami.

Program má podporovat růst firem na domácích a zahraničních trzích prostřednictvím rozvoje jejich etického chování, a přispívat k pozitivnímu obrazu českých firem, které čestně a ve shodě se zásadami etiky provádějí svou hospodářskou činnost.

Realizací každého ročníku soutěže, a přípravou podmínek je pověřena Rada pro cenu Ponik Fair Play, kterou jmenuje Etické fórum ČR. Rada je složena z vybraných významných představitelů hospodářského a politického života, z renomovaných odborníků z oblasti etiky a ze zástupců vyhlašovatelů programu. Ta každoročně předkládá Etickému fóru ČR celkové výsledky hodnocení etického auditu i hodnocení jednotlivého ročníku programu. A také zodpovídá za odborné provedení a vyhodnocení auditu.

JAK SE STÁT "FÉROVOU" FIRMOU?

Soutěž je veřejná a jejím účastníkem může být podnik, který splňuje následující požadavky: je registrován jako podnikatelský subjekt v České republice a má zde své sídlo (případně má sídlo v ČR hodnocená pobočka), prováděl hospodářskou činnost po celý příslušný kalendářní rok, a předal v požadovaném termínu řádně vyplněnou přihlášku, dotazník a zaplatil vstupní poplatek dle platného ceníku. Pokud Etické fórum ČR, respektive Rada pro cenu Podnik Fair Play dojde k závěru, že společnost vyhovuje požadovaným kritériím - se z uchazeče stává řádný účastník programu a následuje etický audit.

Na základě dostupných informací pak bude jeho aktivity posuzovat komise, která ve finále rozhodne, zda si firma označení Fair Play zasluhuje. Komise hodnotí zejména vztahy k zákazníkům a dodavatelům, dodržování termínů smluvních závazků vůči obchodním partnerům a placení faktur dodavatelům včas, dodržování finančních závazků vůči státním a veřejným institucím (firmy nesmí dlužit státu daně ani pojistné zdravotního a sociálního pojištění), způsob vyřizování reklamací, stížností a návrhů, ale i poctivost reklamy a veřejné soutěže.

Dalšími z posuzovaných kritérií jsou vztahy firmy s jejím okolím- vliv podniku na životní prostředí, rozsah spolupráce s regionem, společenská a sociální odpovědnost (CSR), např. charitativní činnost, sociální činnost, sponzorování apod. Nemenší význam mají i kritéria zaměřená "dovnitř" podniku - je logické, že chová-li se firma špatně ke svým vlastním zaměstnancům, lze od ní stěží očekávat úpřímně míněné férové jednání jinde. Takže se posuzují např. Podmínky, jaké vytváří pro odborný rozvoj svých pracovníků, nebo podmínky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale i personální vztahy v podniku (řešení konfliktů mezi pracovníky a mezi pracovníky a vedením firmy), musí řádně platit mzdy zaměstnancům a nebýt účastníky soudních sporů z těchto důvodů.

OCENĚNÍ NENÍ JEN FORMALITA

Nezávislý odborný etický audit přispěje k celkovému hodnocení kvality podniku, který získá mj. i právo užívat titul Podnik Fair Play s označením roku získání titulu (titul je chráněn ochrannou známkou a může být umístěn za název firmy). Kladné vyhodnocení v programu Podnik Fair Play by ovšem mělo nabídnout pro firmu, která tento certifikát získá i určité přínosy mimo hezký titul na vývěsním štítu. Mezi ně lze počítat např. snadnější získávání důvěry ze strany zákazníků, obchodních partnerů a zaměstnanců a posílení konkurenční výhody, ale i propagace firmy v regionálních a celostátních médiích a na internetových stránkách se seznamem laureátů. Ze strany organizátorů pak navíc nabídka speciálních vzdělávacích programů a účast na akcích pořádaných organizátorem.

PODNIKY, NA KTERÉ SE DÁ SPOLEHNOUT

Prvními českými podniky, které úspěšně absolvovaly etický audit pod záštitou programu Podnik Fair Play a získaly tento titul za rok 2006 se staly firmy z různých oblastí podnikání: dlouholetý úspěšný prodejce vozů značky Opel - firma Auto Staiger, jeden z lídrů trhu veřejného stravování společnost Eurest, Dopravní podnik hl. m. Prahy, výrobce hygienických a zdravotních potřeb s mezinárodním zázemím - firma Hartmann-Rico, producent světelné techniky s výrobním zázemím v Polsku - firma Kanlux a internetový portál Seznam.cz. V roce 2007 se rodina Podniků Fair Play rozrostla o další firmy. Ve druhém ročníku bylo oceněno celkem devět podniků, z toho dva již podruhé (podle regulí získá poprvé oceněný podnik k certifikátu bronzovou sošku, uspěje-li podruhé, stříbrnou, a při třetí úspěšné certifikaci zlatou sošku). Stříbrnou sošku obdržely k certifikátu Auto-Staiger a Kanlux, bronzovou sošku získaly za loňský rok Centrum andragogiky s.r.o., občanské sdružení Hvězda, společnosti Kobit, Lupofyt, Lyckeby Amilex, TOS Varnsdorf, a také Správa a údržba silnic Pardubického kraje.

"Etické principy podnikání nacházejí stále větší ohlas u těch, kteří si uvědomují, že pro budoucnost jsou neméně důležité, než dosahované ekonomické výsledky", konstatoval při předávání cen loňským laureátům předseda Etického fóra ČR Jiří Drejnar.
Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí