zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář Normy pro environmentální management – stav a výhled

10.12.2008
EMS
Pozvánka na seminář Normy pro environmentální management – stav a výhled
Seminář a kulatý stůl jsou pořádány k 15. výročí založení technické normalizační komise 106 (TNK 106)

Ministerstvo životního prostředí

odbor politiky životního prostředí

 

a

 

Český normalizační institut ve spolupráci se společností GEOtest Brno, a.s.

 

 

si Vás dovolují pozvat na

 

 

 

Seminář a kulatý stůl

 

Normy pro environmentální management – stav a výhled
(veřejné zasedání TNK 106 k 15. výročí ustavení)

a

zavádění EMAS na MŽP

 

 

který se uskuteční

 

dne 16. prosince 2008 od 9:00 hod. v budově MŽP (místnost č. 959), Vršovická 65, 100 10 Praha 10

 

 

Úvodní informace

Seminář a kulatý stůl jsou pořádány k 15. výročí založení technické normalizační komise 106 (TNK 106), poradního orgánu Českého normalizačního institutu pro oblast systémů environmentálního managementu a zároveň v souvislosti s dokončením přípravy Ministerstva životního prostředí na registraci v programu EMAS.

 

Výročí založení TNK 106 je příležitostí k bilancování úspěšného působení při vytváření české soustavy norem rodiny ISO 14000 a při poskytování dokumentové a argumentační podpory environmentální politiky a politiky kvality České republiky. Je to ale také příležitost k rozvinutí dialogu zainteresovaných subjektů k dílčím problémům, trendům a perspektivám v dané oblasti. Mezi nejaktuálnější témata pro diskuzi patří integrace EMS do integrovaných systémů managementu, nalézání cest pro uplatnění environmentálního managementu v malých středních podnicích (MSP) a také v mikropodnicích a u živnostníků, role a možnosti programu EMAS v připravované modifikaci programu EU, a v neposlední řadě potenciál a pozice environmentálního managementu v rámci konceptu společenské odpovědnosti (SR) v podobě připravované normy ISO 26000.

 

 

Účastníci

Na seminář jsou pozváni zástupci veřejné správy, poradenských, certifikačních a akreditačních organizací činných v oblasti systémů environmentálního managementu, podniků sektoru průmyslu, zemědělství a služeb, asociací sdružujících subjekty zainteresované na podpoře environmentálního managementu, hospodářských komor a podnikatelských svazů, školících, výzkumných a vzdělávacích institucí a organizací ochrany životního prostředí včetně nestátních neziskových organizací.


 

Program semináře

 

 

Čas

Téma

Přednášející

9.00 – 9.05

Zahájení, úvod

GEOtest Brno, a.s., RNDr. V. Mazura

9.05 – 9.20

Seminář 15 let TNK 106

·    15 let spolupráce na přípravě národních a mezinárodních norem (ISO, EN, ČSN),

·    Nový národní normalizační orgán (ÚNMZ)

·    Nový typový statut TNK

·    Centra technické normalizace

ČNI, Ing. E. Štejfová, Ing. G. Šimonová MUDr. R. Vyhnánek (předseda TNK106)

9.20 – 9.35

Nové projekty ISO norem, trendy a výhledy (ISO 14005, 14006, 14066, revize 14021, environmentální technologie, ISO 26000)

GEOtest Brno, a.s., RNDr. Z. Suchánek

9.35 – 9.45

Norma ISO/NWI 14051 Účetnictví nákladovosti materiálových toků

MŽP, Doc. Ing. M. Hájek, Ph.D.

9:45-9.55

Normy skupiny ISO 14040 pro LCA a nová norma ISO 14045 pro posuzování ekoefektivnosti (Ecoefficiency)

Ing. M. Tichá

9.55 – 10.05

Environmentální profil (ISO 14031) – zkušenosti s výukou a poptávkou v ČR

PROEKO, Ing. J. Marek

10.05 – 10.15

Přestávka

10.15– 10.30

Představení projektu zavádění EMAS na MŽP

MŽP, Ing. P.Růžička

10.30 – 10.45

Poradenská služba při implementaci EMAS v Ministerstvu životního prostředí

GEOtest Brno, a.s., Ing. J. Svoboda

10.45 – 11.00

EMAS ve veřejné správě – problémy a příležitosti

CEMC, Ing. J. Študent

11.00 – 11.15

Přestávka

11.15 – 11.50

Kulatý stůl

Stav a perspektivy v problémových okruzích:

·       integrace systémů managementu,

·       EMAS,

·       environmentální management v MSP/mikropodnicích,

·       Společenská odpovědnost.

Ing. P. Ryšánek

(Česká společnost pro jakost)

Ing. P. Růžička

(Ministerstvo životního prostředí)

František Holec, viceprezident HK ČR

Ing. E. Štejfová

(Český normalizační institut)

Moderace: MUDr. R. Vyhnánek

11.50 - 12.00

Shrnutí kulatého stolu a diskuze

Závěr

MUDr. R. Vyhnánek

RNDr. Z. Suchánek

 

 

Seminář je bez registračních poplatků a účast je možná po registraci

 

Registrace – do 12.12.2008

V případě Vašeho zájmu potvrďte, prosím, účast na e-mailovou adresu suchanek@geotest.cz, nebo telefonicky na +420 604206757 do 11. prosince 2008. Vzhledem k omezené kapacitě konferenční místnosti doporučujeme včasnou registraci, neboť po naplnění kapacity místnosti bude příjem přihlášek k účasti zastaven.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí