zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nové knihy - Kvalita a bezpečnost biopotravin

17.01.2009
Zemědělství
Nové knihy - Kvalita a bezpečnost biopotravin
Příručka byla vytvořena v rámci projektu Ekologické zemědělství a zpracování biopotravin, který je financován Ministerstvem zemědělství.

Bioinstitut, o.p.s. ve spolupráci s PRO-BIO LIGOU vydává novou příručku ekologického zemědělství, Kvalita a bezpečnost biopotravin. Publikace je překladem originálu, který vydal FiBL Výzkumný ústav ekologického zemědělství ve Švýcarsku. Příručka přináší zájemcům o ekologické zemědělství aktuální výsledky výzkumů v oblasti kvality biopotravin a jejich zdravotní nezávadnosti zejména v porovnání s potravinami z konvenční produkce.

Publikace čtenáře seznamuje s pojmem kvality biopotravin jako mnohostranného konceptu, který zasahuje do celé řady oblastí, od výživových charakteristik až po holistické, celostní vnímání kvality potravin. Na základě výsledků mnoha studií příručka poskytuje informace o srovnání produkčních systémů konvenčního a ekologického zemědělství vzhledem ke kvalitě jeho produktů, konvečních potravin a biopotravin. Na řadě příkladů poukazuje na rozdíly mezi produkty těchto dvou systémů hospodaření a výroby potravin. Srovnání zde docházejí především obsahy výživově žádoucích látek jako jsou bílkoviny, vitamíny, antioxidanty atd., ale také nežádoucích látek tzn. zbytky pesticidů, těžké kovy či patogenní mikroorganismy.

Příručka krátce pojednává o výsledcích studií dopadu konzumace biopotravin na lidské zdraví, a také o rozdílech v senzorické či chuťové kvalitě mezi produkty konvenčního a ekologického zemědělství.

Informace prezentované v publikaci jsou založeny na důvěryhodných vědeckých studiích, jejichž výčet najdete v obsáhlé bibliografii.

Publikaci je možné objednat za distribuční poplatek 40,- Kč na tel.: 272 660 501 či na info@biospotrebitel.cz, případně osobně vyzvednout zdarma na adresách:

 

IC PRO-BIO LIGY

Kubatova 1/32

102 00 Praha 10

 

Bioinstitut, o.p.s.

Křížkovského 8

771 47 Olomouc

 

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Nemocniční 53

787 01 Šumperk

 

Charakteristiky jednotlivých realizátorů:

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

je celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin. Sdružuje také poradce, školy, spotřebitele a přátele ekologického zemědělství.

Hlavním posláním svazu PRO-BIO je prosazovat v ČR ekologické zemědělství v méně intenzivních oblastech ale stejně tak v oblastech produkčních. Důležitou součástí je propagace biopotravin, vždy s ohledem na zájmy ekologických zemědělců, členů svazu PRO-BIO, kteří tento obor v ČR rozvíjejí a prosazují již od roku 1990.

Svaz PRO-BIO dbá na to, aby v ČR fungovala transparentní a nezávislá kontrola ekologického zemědělství a aby bylo pro přírodu i zdraví prospěšné hospodaření ekozemědělců, státem dostatečně kompenzováno.

Svaz PRO-BIO spolupracuje s ministerstvy zemědělství i životního prostředí a také s významnými zahraničními svazy, výzkumnými ústavy a je členem mezinárodní asociace IFOAM. Svaz PRO-BIO je registrován jako občanské sdružení (nestátní nezisková organizace).

BIOINSTITUT o.p.s.

 se sídlem v Olomouci byl založen v roce 2004 jako partnerská organizace švýcarského FiBL, výzkumného ústavu pro ekologické zemědělství. Hlavní činností Bioinstitutu je přenos vědeckých poznatků a výzkumů v oblasti ekologického zemědělství do praxe a publikační a osvětová činnost v České republice a v zemích střední a východní Evropy. Je spolurealizátorem řady výzkumných a osvětových projektů.

Spoluzakladateli a partnery jsou Výzkumný ústav pro ekologické zemědělství FiBL Frick, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Šumperk a Univerzita Palackého v Olomouci. Mezi nejdůležitější aktivity Bioinstitutu patří: přenos poznatků z vědy a výzkumu do praxe; výchova, vzdělávání, publikační činnost; výzkum

Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR (EPOS)

EPOS je sdružením poradců, výzkumných pracovníků a pedagogů v oblasti ekologického zemědělství. Vysoká odbornost a kvalifikace členů spolku je zaručena pravidelným vzděláváním členů na soustředěních probíhajících v ČR, zahraničními stážemi, vydáváním a distribucí odborných poradenských materiálů a publikací.

Organizace spolupracuje s řadou institucí v oblasti zemědělství a životního prostředí; mezi naše nejvýznamnější partnery patří: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Šumperk, ÚZPI Praha, MZe ČR, VÚŽV Praha - Uhříněves, VÚRV Praha - Ruzyně, ÚKZÚZ, JČU České Budějovice, MZLU Brno, ČZU Praha a kontrolní organizace v EZ.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí