zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ochrana závrtů na Harbešské plošině u Vilémovic

24.01.2009
Příroda
Ochrana závrtů na Harbešské plošině u Vilémovic

Závrty jsou typickým povrchovým krasovým jevem, dotvářejícím osobitý charakter krajiny a její jedinečnost. Nejčastěji se nacházejí a vznikají na krasových plošinách, kde pomalým odvodňováním srážkových vod (včetně sněhu) dochází k rozpouštění vápence, a tím ke vzniku depresí (jam, prohlubní).
Funkce těchto krasových útvarů tkví především v propojení povrchového odvodňování s podzemím či s odnosem materiálu do podzemních prostor. Se splavováním materiálu do závrtů, především ornice ze zemědělsky využívaných ploch, je spojeno zanášení jednak závrtů jako takových a jednak jeskyní a toků. Nejčastěji se potýkáme s tímto problémem v době intenzivních srážkových úhrnů. Následně lze v tocích spatřit obrovské množství půdy způsobující zakalování vody a další s tím spojené problémy.
Důležitost závrtů jako krajinotvorných prvků, zvyšujících estetickou hodnotu krajiny, nespočívá výhradně ve faktorech neživé přírody. Závrty jsou také vhodným životním prostředím mnoha rostlin a živočichů, které v okolním prostředí (díky intenzivnímu hospodaření), často nenajdeme.
Efektivní péčí o závrty, jak z pohledu biologa, tak geologa či zemědělce, se zabývá dlouhodobě Správa chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Ve spolupráci se soukromými osobami či hospodařícími subjekty je zajišťováno jejich sečení, výsadby stromů či keřů. Provádí se zde sledování změny druhové složky v závislosti na zvolených ochranářských zásazích. Cílem dlouhodobého sledování je zjištění, zda vybraný typ péče o dané území je vhodný a státní peníze vkládané do těchto akcí jsou vynaloženy efektivně. Finančním zdrojem pro zásahy neinvestičního charakteru jsou prostředky poskytované v rámci Programu péče o krajinu, vypsaného a podporovaného ministerstvem životního prostředí.
Nejčastěji je vznik závrtů vázán na dlouhodobý vývoj krasového prostředí a postupný transport materiálu z povrchu do podzemí. Vznikají však i během jedné srážkové či tektonické události (vznik Wanklova závrtu).
Na Harbešské plošině, nacházející se jižně od obce Vilémovice, se téměř každý rok objevují nové drobné závrty na polích spravovaných firmou Agris Jedovnice. V roce 2007 se objevily dva menší závrty, asi deset metrů široké a dva až tři metry hluboké, mísovitého tvaru, západně od Konrádova dvora. Díky vstřícnému přístupu Ing. Julínka byla podepsána smlouva o ochraně obou závrtů. Týkala se zatravnění a vysazení dvou poloodrostků - jeřábu ptačího a hrušně polničky a čtyř keřů - svídy krvavé (dvakrát), hlohu jednosemenného a růže šípkové. Současně bylo v nejbližším okolí závrtů ukotveno dvacet kůlů o výšce asi tři metry, které mají zabránit jejich poškození, například zemědělskou technikou.
Práce společnosti Agris Jedovnice byly provedeny v průběhu měsíce října a listopadu a výsledek lze spatřit na fotografii. Jestli individuální ochrana stromků i keřů proti zvěři bude dostatečná, to se ukáže v příštím roce. Zatravnění závrtů a výsadba stromů a keřů by měla, kromě jiného, zvýšit možnosti úkrytu na intenzivně zemědělsky obhospodařované orné půdě, a alespoň minimálně snížit nepříznivé erozní procesy. Pokud i nadále bude pokračovat vstřícný přístup zemědělských subjektů k ochraně těchto drobných, avšak významných prvků v naší krajině, jsme přesvědčeni, že dosáhneme stability krajiny v dlouhodobé perspektivě.

(autorka je odbornou referentkou pro vodní hospodářství a zemědělství Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras)

KRISTÝNA ŠEBKOVÁ

Zdroj: Týden u nás

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí