Celkem se o to stará sedm set genů, které s přibývajícím věkem začínají být méně aktivní, takže v pleti drží méně vody a pleť vysychá a stává se vrásčitou.

Dalším faktorem je množství kolagenu v kůži, přičemž tato bílkovina ovlivňuje pevnost a pružnost pleti. Geny rozkládající kolagen jsou přitom extrémně aktivní právě ve vyšším věku. A odbourávání kolagenu ovlivňuje až čtyřicet různých genů.

Nedostatečný pitný režim 

Vrásky také způsobují různé záněty v kůži, přičemž zánětlivost podporuje na 400 různých genů, jejichž aktivita opět vzrůstá s věkem.

Vyjma zmíněných genetických faktorů ovlivňujeme rychlost stárnutí pleti také svým chováním. Například právě míru zásobení pleti vodou ovlivňujeme pitným režimem. A kdo se od dětství hydratuje dostatečně čistou pitnou vodou, může stárnutí pleti zpomalit o řadu roků. Naopak dehydratovaný člověk stárnutí výrazně urychluje.