zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologická ekonómia v radoch SAV expanduje

24.07.2009
Environmentální účetnictví
Ekologická ekonómia v radoch SAV expanduje

Ľubľanská univerzita hostila účastníkov 8. medzinárodnej konferencie Európskej spoločnosti pre ekologickú ekonómiu (ESEE). Aktívne sa zúčastnili aj zástupcovia Prognostického ústavu SAV.

CETIP - virtuálne výskumné Centrum Trans-disciplinárnych štúdií Inštitúcií, evolúcie a Politík pri Prognostickom ústave SAV - významnou mierou organizačne i obsahovo prispelo k úspechu 8. medzinárodnej konferencie ESEE. Táto konferencia, s názvomTRANSFORMATION, INNOVATION AND ADAPTATION FOR SUSTAINABILITY, sa prvýkrát uskutočnila v krajine strednej a východnej Európy - na pôde Ľubľanskej univerzity v dňoch 28. júna až 2. júla 2009 za účasti 330 registrovaných účastníkov.

Slovensko na nej reprezentovali 4 členovia CETIP: Mgr. Tatiana Kluvánková-Oravská, PhD., Mgr. Richard Filčák, PhD., Mgr. Ilona Banaszak, PhD. a Mgr. Sonja Trifunovová. Spolu predniesli šesť príspevkov a koordinovali štyri tematické sekcie, jednu diskusnú a jednu semi-plenárnu sekciu. Svojim vedeckým a vedecko-koordinačným príspevkom výrazne ovplyvnili smerovanie konferencie a zviditeľnili postavenie regiónu strednej a východnej Európy v medzinárodnom interdisciplinárnom výskume otázok spoločenských aspektov environmentálnych zmien.

Tatiana Kluvánková-Oravská koordinovala a viedla semi-plenárnu sekciu Integrating Natural and Social Sciences: Facing Central and Eastern Europe s kľúčovými rečníkmi S. Baker (University of Cardiff) a Zb. W. Kundzewiczom (Poznaňská univerzita). V rámci projektu 6.RP EÚ THEMES zorganizovala diskusnú sekciu Towards Sustainability Economics, (v spoluautorstve s P. Söderbaumom a A. Udovčom).

Richard Filčák viedol tematickú sekciu Water Management and Participation, na ktorej odznel jeho príspevok k projektu RUBICODE "On the distribution of the environmental benefits and adverse impacts: The environmental justice and vulnerability of people in risk".

Ilona Banaszak viedla dve tematické sekcie Environmental System Management a ,i>Institutional Dimensions of Adoption to Climate Change.

V tematickej sekcii Institutions and Ecosystem services, ktorú spolukoordinovala Mgr. Veronika Chobotová odznel aj spoločný príspevok projektov GOVERNAT a RUBICODE: The Role of Market Based Instruments for Biodiversity Protection in Central and Eastern Europe (autorský kolektív Veronika Chobotová, T.Kluvánková-Oravská, Ilona Banaszak).

Na konferencii odzneli štyri príspevky výskumu projektu GOVERNAT Property regimes in the context of multi-level governance in enlarged EU (doktorandka Marie Currie mobility Sonja Trifunovova), dve s medzinárodným spoluautorstvom: From Government to Governance for Biodiversity: The Perspective of Transition Countries of CEE (spoluautorky T. Kluvánková-Oravská, V. Chobotová, I. Banaszak, L. Slavíková a S. Trifunovová) a The Role of Multi-level Governance and Participation for Exchange of Knowledge and Learning in Natural Res ource Management (spoluautorky C.E. Mertens, S. Trifunovová, I. Banaszak a C. Jolibert).

Výstupom aktívnej účasti slovenského tímu na slovinskej konferencii ESEE je dohovor o spolupráci na zostavení dvoch špeciálnych vydaní zahraničných CC-impaktovaných časopisov. Táto bohatá žatva práce našich vedcov z CETIP bude mať tiež odozvu v monografii Dr. Kluvánkovej-Oravskej venovanej téme Towards Sustainability Economics pripravovanej k vydaniu vo vydavateľstve Routledge Ltd.

Viac podrobností o úspešnej účasti členov CETIP je uvedených na stránke Prognostického ústavu SAV: www.progeko.savba.sk

T. Kluvanková-Oravská

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí