zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pitná voda z kohoutku

27.08.2009
Pitná voda
Pitná voda z kohoutku

DEMA a. s. zmapovala názor veřejnosti ČR na nyní diskutované téma - pití vody z kohoutku včetně nabídky a poptávky po nebalené vodě v restauračních zařízeních.

 

Zvyk pít vodu z kohoutku

  • Téměř každý druhý občan České republiky starší 18 let (44%) je zvyklý běžně pít obyčejnou vodu, kterou lze natočit z vodovodního kohoutku. Více než třetina lidí takovou vodu sice také pije, ale buď pouze občas (25%) anebo zcela výjimečně (13%). Každý pátý občan obyčejnou vodu z vodovodu (18%) nepije vůbec.


Běžné pití vody, kterou lze natočit z kohoutku, je častější u žen (48%) než u mužů (41%). Současně však každá šestá žena (16%) a každý pátý muž (20%) sdělují, že vodu z vodovodu nepijí vůbec.

Celkově je zvyk pít obyčejnou vodu podmíněn věkem občanů. Platí: čím jsou občané starší, tím častěji pijí kohoutkovou běžně (činí tak 37% osob mladšího, 43% středního a 53%! staršího věku). Čím jsou lidé mladší, tím častěji prohlašují, že pro ně pití vody z kohoutku vůbec nepřichází v úvahu (jde o typické chování 15% seniorů, 17% osob středního a 23%! mladšího věku).

Proč občané běžně nepijí vodu z kohoutku

Více než polovina občanů ČR (56%) není zvyklá pít běžně vodu z kohoutku. Čím zdůvodňují své chování? Proč si vodu z kohoutku natočí jen někdy, výjimečně anebo vůbec ne?

  • V rámci vysvětlujících odpovědí nejčastěji zaznívá, že tito občané mají radši balenou vodu (27%), nebo dávají přednost různým jiným nealkoholickým nápojům (27%). Každý devátý místo vody preferuje pivo (11%). Podíl občanů, kteří považují vodu natočenou z kohoutku za zdravotně závadnou, je stejný (16%) jako těch, kteří jednoduše konstatují: "obyčejná voda mi nechutná" (15%). Objevují se i jiné než výše uvedené důvody (4%), např. ekonomické: "stojí to zbytečně peníze, protože voda se musí dlouho odtáčet kvůli chlóru nebo protože je teplá", zdravotní: "cítím ji z žaludku" nebo zcela osobní: "jsem líný; mít po ruce balenou vodu je pohodlnější"¨.


Voda z kohoutku v restauracích

V současné době se diskutuje o tom, zda by měla být pitná voda z kohoutku zdarma podávána v restauracích. Jak v tomto směru vypadá poptávka a nabídka?

  • Více než tři čtvrtiny občanů České republiky starší 18 let (78%) si myslí, že by v restauracích k jídlu měla být podávána pitná voda z kohoutku zadarmo. Zhruba každý pátý občan (22%) se zavedením takového nařízení nesouhlasí.
  • Každý osmý občan (13%) se již nejméně jednou setkal s tím, že mu v restauraci k objednávce obsluha sama nabídla nebo přinesla vodu z kohoutku zdarma. Většina občanů takovouto zkušenost nemá (87%).
  • Naprostá většina občanů sama nikdy v životě nepožádala v restauraci obsluhu o obyčejnou vodu (82%). Těch, kteří se kohoutkové vody alespoň jednou dožadovali, bylo 18% - z toho 8% dotázaných obsluha vodu přinesla bez řečí; 4% obsluha vodu přinesla, ale její chování bylo nepříjemné; 3% obsluha vodu přinesla, ale museli za ni zaplatit, jako kdyby si objednali vodu balenou; 3% obsluha vodu nepřinesla, požadavku zákazníka nevyhověla.


Co lze konstatovat...

Průzkum dokumentuje, jak silně konkuruje konzumaci obyčejné vody z vodovodu široká nabídka vod balených (jak neochucených, tak i v nejrůznějších příchutích), limonád (před vodou jim dává přednost především mladá generace) a piva (to vítězí nad vodou dominantně u mužů).

Natočit si v případě žízně sklenici vody není běžné. Samozřejmostí se stalo mít k dispozici vodu balenou. Kohoutková voda je mnohými občany považována za něco příliš obyčejného a nedobrého, nebo i zdravotně závadného. O kvalitě vody z vodovodu se totiž v minulosti hovořilo jen málo nebo povrchně, chyběla systematická, přesvědčivá a o argumenty opřená osvěta, včetně rad a doporučení ohledně potravinové hygieny a skladování pitné vody.

V domácnostech, ve firmách, ale i při návštěvě restaurace se vžilo pití vody balené, aniž by se nabízela alternativa v podobě čerstvě natočené vody. Bourat letitý, strategií obchodu a reklamy sycený zvyk a zaběhnutou nabídku restauračních služeb, není snadné. Potvrzují to i výzkumná zjištění: občané nejenže nevyvíjejí vlastní iniciativu ohledně požádání obsluhy restaurace o obyčejnou vodu, ale navíc dodávají "ani mne to nikdy nenapadlo". Možnost změny však vítají. Ve svých dovětcích k tematice průzkumu vyjadřují víru, že tlak zákazníků vyžadujících kohoutkovou vodu se promítne do větší vstřícnosti restauratérů podávat k objednanému jídlu i obyčejnou vodu ("tak, jak se to mnozí již naučili v případě kávy").

Aktivity ve prospěch kohoutkové vody v restauracích by měly jít ruku v ruce s celkovou propagací pití vodovodní vody. Důraz by měl být kladen jak na aspekty, týkající se zdraví a ceny, tak na vliv na životní prostředí - totiž že pití kohoutkové vody snižuje zátěž v podobě výroby PET lahví, stáčení a balení vod, jejich dopravu, skladování a také následnou likvidaci odpadu.

DEMA a. s. | Michalská 12 | Dům "U zlatého melounu" | 110 00 Praha 1

kontaktní telefon: 224 225 659 | e-mail: info@dema-praha.cz

blíže k tématu viz www.dema-praha.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí