zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Průzkum - Zájem o biopotraviny

03.09.2009
Biopotraviny
Průzkum - Zájem o biopotraviny

K zahájení projektu "Září - Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství 2009" poskytla DEMA a. s. data, týkající se zájmu občanů Prahy o biopotraviny a míry informovanosti o projektu.

Zájem o tématiku

Celkově mezi obyvateli metropole ČR převažují ti, kteří projevují určitý zájem o biopotraviny a produkty ekologického hospodaření, nad lhostejnými. Největší část Pražanů (zhruba polovina, 45%) však získává poznatky a informace z uvedené oblasti nesystematicky - pouze občas si něco přečte nebo poslechne. Viditelně méně je těch, kteří sledují pozorně tuto tématiku v tisku, televizi, rozhlasu či knihách (12%) nebo aktivně vyhledávají informace, účastní se různých akcí, zkoušejí nové produkty ap. (10%). Každý třetí Pražan (33%) vytěsňuje problematiku biopotravin a produktů ekologického zemědělství zcela ze svého zájmu.

Z demografického hlediska se celkově zájemci o uvedené téma rekrutují výrazně častěji z řad žen (86%!) než mužů (52%), občanů mladšího (74%) a středního věku (77%!) než seniorů (53%), osob s maturitou (76%) nebo s vysokoškolským diplomem (84%!) než těch, co mají nižší vzdělání (44%). Pokud jde o příjmovou stránku, častěji se jedná o občany z domácností disponujících vyššími (nad 15 tisíc Kč; 80%!) nebo středními příjmy (od 10 do 15 tisíc Kč; 70%) tzv. čistého na hlavu než těch, kteří spadají do nižší kategorie, tj. méně než 10 tisíc Kč měsíčně na jednoho člena (51%).

O tématiku biopotravin se zajímá většina (85%!) rodičů dětí předškolního nebo školního věku: z toho 15% (tj. každý sedmý rodič) aktivně vyhledává informace, navštěvuje akce, zkouší nové produkty a 20% (tj. každý pátý) pozorně sleduje, co v tomto ohledu píše tisk, vysílá televize nebo co se píše v knihách. Každý druhý rodič (50%) projevuje zájem alespoň okrajový. Jen 15% rodičů se řadí mezi lhostejné, prohlašující "to mne nezajímá, zabývám se jinými věcmi".

Intenzita zájmu je výrazně podmíněna nákupním chováním. Zatímco občané, kteří kupují produkty z ekologického hospodářství pravidelně, sami aktivně pátrají po nových informacích nebo pozorně sledují dění v této oblasti, ti, kteří kupují biopotraviny občas nebo výjimečně, se obvykle spokojí s informacemi nahodilými a kusými. Nezájem nakupovat produkty z ekologického hospodaření se snoubí s nezájmem o nich něco i vědět.

Září - Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství

Každý osmý Pražan (12%) ví o tom, že září je vyhrazeno kampani zaměřené na biopotraviny a ekologické zemědělství. V povědomí většiny obyvatel Prahy září takto zapsáno není. Podíl občanů, kteří uvádějí, že by je zajímalo, o co jde, jaké akce se plánují a čeho konkrétně se budou týkat, je stejně velký (44%) jako podíl těch, kteří striktně konstatují, že je to nezajímá, protože mají na starosti jiné, důležitější věci (44%).

Informovaní

Do cílové skupiny těch, kteří vědí, že září je ve znamení "bio", patří dvojnásobně častěji ženy (17%!) než muži (7%), mnohem častěji lidé mladšího (19%!) a středního věku (15%) než senioři (4%), osoby s maturitou (14%) nebo vystudovanou vysokou školou (24%!) než s nižším vzděláním (3%). Patří sem i každý pátý rodič dětí ve věku do 15 let (21%!). Povědomí o chystané kampani je nejvyšší u osob aktivně se zajímajících o problematiku bioproduktů (52%, tj. u každého druhého) a u těch, kteří je pravidelně nakupují (51%, tj. rovněž u každého druhého).

Zájemci

Mezi těmi, kteří nevědí, že je září vyhlášeno jako měsíc biopotravin, ale zajímalo by je, co se chystá, jsou častěji ženy (55%), lidé středního (49%) a staršího věku (45%). Zajímá se také každý druhý rodič předškoláka či školáka (53%) a více než každý druhý z těch Pražanů, kteří sledují informace o produktech ekologického zemědělství jen okrajově, i z těch, kteří si produkty kupují občas či výjimečně.

Co lze konstatovat...

Výsledky průzkumu dokazují, že v populaci hlavního města jsou zformovány cílové skupiny, odlišitelné od sebe nejen intenzitou teoretického zájmu, ale i praktickým přístupem a včleňováním "bio" do svého životního stylu. Mimo jiné se ukazuje, že jde o generační záležitost - rezervovanost až nezájem seniorů je viditelný. Potěšující je zájem rodičů dětí v předškolním a školním věku. Nákupní chování je kromě příjmové stránky evidentně podmíněno i informovaností, která patří k aspektům výrazně sytícím a upevňujícím důvěru v bioprodukty.

Kampaně jsou jednou z cest, jak šířit informace směrem k veřejnosti. Na rozdíl od jiných (např. politických) kampaní, ke kterým se občané staví značně skepticky, budí "Září - Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství" zájem: zaměření na zdravé, lokální potraviny obyvatelé Prahy vítají (a to nejen ti, kteří se již nyní o biopotraviny zajímají a také je nakupují, ale i řada těch, kteří tak až dosud činili sporadicky nebo vůbec).

Požadavky dotazovaných na kampaň jsou jasné - aby uspěla, měla by se odehrávat v rovině nestrannosti, nevtíravosti, být motivující a spotřebitelsky vstřícná.

DEMA a. s. | Michalská 12 | Dům "U zlatého melounu" | 110 00 Praha 1

kontaktní telefon: 224 225 659 | e-mail: info@dema-praha.cz

blíže k tématu viz www.dema-praha.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí